🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Theodorétosz
következő 🡲

Theodorétosz, Küroszi (Antiochia, 393 k.-Kürrhosz, 466 előtt): püspök, egyházi író. - Gazdag ker. családban született, műveltsége alapján inkább irodalmár, mint filozófus. Hatott rá a szerzetesség, de először tanár lett, s csak szülei halála után lépett be egy Apamea melletti ktorba. 423: megválasztották Kürosz (Antiochia mellett) pp-évé. Szerz. egyszerűségben, ap. buzgósággal vezette egyhm-jét. A →Nesztoriosz és Alexandriai Szt Cirill közti vitában először Nesztoriosz oldalán állt, de 434: megszerk. és alá is írta az →efezusi zsinattal és Cirillel való egység iratát. Később főleg a →monofiziták gyűlölködése miatt mégis →nesztorianizmussal vádolták, s 449: a →rablózsinat elmozdította székéből. Visszavonult ktorába, de föllebbezett I. Leó p-hoz, aki azzal a feltétellel helyezte vissza székébe, hogy ítélje el Nesztorioszt. ~ a →kalkedoni zsinat egyik vezéralakja, s az 5. sz: egész K legjelentősebb gör. teológusa volt. - M: PG 80-84. - Levelei a Sources Chrétiennes sorozatban. - M-ul: A gör. egyházatyák az isteni és emberi term-ről II. Bp., 1994:137. (Az Ige emberré válásáról.)

LThK X:32. - Vanyó I:721; 2000:636.