🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium és Szakközépiskola
következő 🡲

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium és Szakközépiskola, Esztergom, 1950. szept. 14.-: Fenntartója a →Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, 2006-: az összevont Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - 1. Előzménye a mariánus rtart. →Páduai Szent Antal Gimnáziuma. Az 1920-as években →Buttykay Antal szorgalmazta egy gimn. felállítását, hogy a rendi növ-ek érettségit tehessenek. 1928: az esztergomi rházban, melynek nagy része üresen állt, internátust nyitottak, mely bencés növ-eket is fogadott. Serédi Jusztinián hgprím. az alapítás feltételéül szabta, hogy a gimn. csak nem esztergomi tanulókat fogadhat és mindenkinek bentlakónak kell lennie; →Klebelsberg Kunó kultuszmin. pedig kikötötte, hogy reálgimn. legyen és nem kap áll. támogatást. A r. részéről →Hársligethy-Vinkovits Viktor tartfőn., Nagy Sándor Arisztid és Weiss Richárd voltak az alapítás fontos személyiségei. A gimn. 1931: megnyílt. 1948: államosították. - 2. Az államosítás után 1950: a mariánus rtart. nem vállalta a felkínált két isk-t (→Állam és Egyház közti megállapodás), mert nem kívánt együttműködni az új rendszerrel, a kapisztránus rtart. viszont a túlélés egyetlen lehetőségét látta az isk-kban, ezért elfogadta az esztergomi és a szentendrei gimn. (→Szentendrei Ferences Gimnázium) vezetését, és IX. 14: megnyitotta a Temesvári Pelbárt Ferences Gimn-ot, mely azóta folyamatosan működik. - 1989 u. sajátossága, hogy tanulói az ország minden részéből érkeznek ide különböző szokásokkal, nyelvjárással, helyi sajátosságokkal, s a határokon túli m. gyermekek is gazdagítják közösségüket. - A 6 évf-os gimm. program mellett (a kötelező ang. után ol., ném., fr. és lat. nyelv választható) leghatékonyabb nevelési eszköze a kollégiumi élet. Délutáni szakkörök (színjátszókör, énekkar, fotó, kv-kötészet, rajz, ógörög nyelv, irod., nyelvtan, tört., biol., hittan, mentálhigiéné), szabadidős tevékenységek (autóvezetői tanf., néptánc, klasszikus táncok, játékok), sportkörök (tenisz, röplabda, kosárlabda, labdarúgás, szertorna, vívás, úszás, sakk) és a cserkészet (a ~hoz tartozik a 830. sz. Szt Ferenc cserkészcsapat) ad lehetőséget az egyéni érdeklődés és ambíciók számára. - Igazgatói: 1950: Nagy Sándor Arisztid, 1953: Hajdu Antal Pál, 1965: Huszár Jeromos, 1974: Máté Károly Teodóz, 1984: Reisz Péter Pál, 1997: Tokár Imre János. - Végzett növendékei: 1 o-ban 1951: 6, 1952: 7, 1953: 23; 2 (humán és reál) o-ban 1954: 32, 1955: 50, 1956: 49, 1957: 60, 1958: 44, 1959: 65, 1960: 61, 1961: 70, 1962: 63, 1963: 63, 1964: 56, 1965: 78, 1966: 66; (A-B) 1967: 68, 1968: 64, 1969: 70, 1970: 74, 1971: 69, 1972: 71, 1973: 66, 1974: 69, 1975: 66, 1976: 71, 1977: 65, 1978: 73, 1979: 63, 1980: 65, 1981: 68, 1982: 73, 1983: 74, 1984: 72, 1985: 70, 1986: 66, 1987:79, 1988: 73, 1989: 82, 1990: 75, 1991: 83, 1992: 79, 1993: 71, 1994: 77; (A-B-C) 1995: 100, 1996: 90, 1997: 89, 1998: 94, 1999: 97, 2000: 82, 2001: 102; (A-B) 2002: 67, 2003: 69, 2004: 71, 2005: 65, 2006: 63, 2007: 64. s.k.

Mészáros 1988:185. - KIM 2000:271.