🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tatár-hágó
következő 🡲

Tatár-hágó: hegyszoros a Kárpátokban. - 1. az ÉK-i Kárpátokban a Máramarosi-havasok átjárója Körösmező közelében a Tisza eredetvidékén, tszf. 931 m magasságban (1945-ig Máramaros vm.; 2008: Kárpátalja, Ukrajna), a Fekete-Tisza völgyéből a Prut völgyébe vezető út. A honfoglaló m-ok zöme a ~n, az Uzsoki-hágón és a Vereckei-hágón kelt át a Kárpátokon. Nevét az 1241-i →tatárdúlásról kaphatta, mivel a mongol seregek egyik beözönlési helye volt. - Az 1848/49-i szabharc letörésére Ferenc József cs. (ur. 1848-1916) által behívott cári haderő, Ivan Fjodorovics Paskievics (1782-1856) orosz tábornagy fő hadoszlopa 1849. VI. 17: itt kelt át a Kárpátokon. - 1944. III-X: vitéz kisbarnaki →Farkas Ferenc parancsnoksága alatt az 1. m. hadsereg védte a ~n Mo-ot, a tört. határok előtt húzódó, javarészt kiépítetlen Hunyadi-állásban. 1944. III: érkeztek a ~ előterébe a szovjet páncélosok, azokat egy szovjet hadsereg követte, de támadásaik egymás után összeomlottak. J. V. (Dzsugasvili) Sztalin (1879-1953) parancsára a ~t 1944. VI. 1-ig el kellett volna elfoglalniuk. VII. 27-VIII. 10: a szovjet csapatok 4x próbálkoztak a Hunyadi-állás áttörésével; rohamaikat nehéztüzérségük folyamatos tüzelése és a sűrű légitámadások ellenére a honvédek sorozatosan visszaverték. Az oláh átállás után azonban, VIII. 23: a D-i Kárpátok szorosain harc nélkül átvonulva törhettek be hazánkba. 1944. X. 9-19: a debreceni páncéloscsata idején a Kárpátok védői még mindig helyükön voltak, és a bekerítés elől a belső Árpád-vonalra a visszavonulást X. 13: kezdték meg. A napok múlva Kárpátaljára bevonult szovjet csapatok megkezdték a m. és ném. lakosság összefogdosását és munkatáborokba hurcolását. - 1956. X. elején a ~n keresztül csoportosították Kárpátaljára a szovjet páncélos alakulatokat az X. 23-i bevetésre. 2008: egy műút és vasút vezet át a ~n. - 2. a Gyergyói-hegycsop. (Csík szék) egyik hágója 1030 m tszf., mely a Gyergyó lapályáról (Ditróról) vezet át a Putna völgyébe és a tölgyesi szorosba. 88

Kisbarnaki Farkas Ferenc: A ~ visszanéz. Buenos Aires, 1952. - EH III:559.