Magyar Katolikus Lexikon > T > Tasler


Tasler Lajos (Igrice, Zala vm., 1897. jan. 23.-Zalaigrice, 1967. jún. 20): országgyűlési képviselő. - Az el. isk. után apja mellett dolg., majd saját birtokát művelte. 1915. X-1918: katona; 3 é. frontszolgálat után tizedesként szerelték le. 1926-28: községi bíró, 1932: belépett a Független Kisgazda Pártba (FKgP), a zalaigricei szervezet vez-je. 1935: és 1939: az ogy. választásokon a pacsai választóker-ben pártja választását irányította. 1934: Zala vm. tvhat. biz-a s az Alsó-dunántúli Mezőgazd. Kamara tagja. 1941-45: megszakításokkal évekig katona, 1945. III. 28: hazatért, falujában a nemz. biz. elnöke. Az FKgP pacsai járási elnöke, a vm. választm. tagja. Az 1945. XI. 4-i nemzgyűl. választásokon az FKgP Zala vm. listáján pótképviselő. 1946: az országos nagyválasztmány tagja. 1947 nyarán képviselőnek jelölték, de VII: belépett a Demokrata Néppártba, VIII. 31: a →kékcédulás választásokon annak zalai vm. listáján ogy. képviselővé választották. Az újgazdák telekkönyvezése tárgyában interpellált. 1948. VI. 17: az összeférhetetlenségi biz. vizsgálatot indított ellene, mert megrágalmazták, hogy a M. Élet Pártja titkára volt. Bár a tanúvallomások cáfolták a vádat, a parlamenti ciklus végéig ügyét nem zárták le. 1949. V-: a tsz-szervezés után meghagyott 10 kh földjén gazdálkodott. 1952. VII. 24: letartóztatták, a zalaegerszegi börtönbe, majd a várpalotai internálótáborba vitték. 1953 nyarán szabadult, a várpalotai erőmű, majd hazatérve nyugdíjazásáig a tsz raktárosa volt. 88

Az 1947. szept. 16-ra Bp-re összehívott ogy. alm-ja: 1947. szept. 16-1949. ápr. 12. Szerk. Vida István, Marelyin Kiss József. Bp., 2005. (Ogy. alm. tört. sorozat 3.)