🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Talabér
következő 🡲

Talabér (1946-ig Teller) Frigyes (Visegrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1899. aug. 22.-Montevideo, Uruguay, 1955 után?): pap, zenetudós. - A gimn-ot Győrött, a teol-t 1917/18: uo., 1918/19: Veszprémben, 1919-22: a Pázmány Péter Tudegy-en végezte, ahol lat-tört. szakos középiskolai tanári okl-et is szerzett. 1922. VII. 2: pappá szent. Somogysámsonban, majd Zalamerenyén kp., 1923: uo. ideigl. adm., 1923: Kéthelyen, Kiskomáromban kp., Veszprémben karkp. - 1926: a budai Szt Imre Koll. tanulm. felügy-je, 1932-35: Rómában tanulm. szabadságon, ahol a Pontificio Istituto di Musica Sacrán kitüntetéssel szigorlatozott és drált. 1936: a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karán az egyh. ének és zene irod-nak lektora, 1940. XII. 18: uo. egyházzenei ig. 1942. V. 25-1948. XII. végéig Rómában kódexeket kutatott. - 1949. I-: Montevideóban (Uruguay) a Sacre Coeur Koll. tanára, az érs. szem-ban megszervezte az egyházzenei tanszéket. - Írásai: Teologia (1935, 44). 88

Veszprémi Hírl. 1941. I. 8. - Pfeiffer 1987:1008.

Talabér György, felsőszopori (Gétye, Zala vm., 1811. márc. 27.-Taszár, 1882. nov. 26.): plébános. - T. János papköltő nagybátyja. Isk-it Nagykanizsán és 1826-29: Szombathelyen, a teol-t Veszprémben végezte, 1834. IX. 8: pappá szent. Taszáron kp., 1842. IV. 15: ideigl. adm., IV. 24: plnos. - Írásai: Kalauz a Nevelés és Népoktatás Terén (1864/65). - M: Egyh. beszédek az év minden vasárnapjai- és ünnepeire, és néhány alkalmiak. H. J. Thomas után ford. Talabér Jánossal. 1. köt. Vasárnapi rész. Advent első vasárnapjától húsvét napjáig. 2. köt. Ünnepi rész. Függelékkel: A ker. házasulandók magán okt-a a házasságról. A rögtön elitélt személyekkeli bánásmód. 3. köt. Vasárnapi rész. Húsvét után 1-ső vasárnaptól, pünkösd után 24. vasárnapig. Pest, 1854. (új kiad. 1870) - Ker. kat. hittan. Néhai Sámson János lat. rendszere nyomán. 1-4. köt. Lukácsek Jánossal. Pest, 1858-61. - Rövid egyh. beszédek, vagyis ap. hitvallás, úrimádság, angyali üdvözlet, Isten és egyh. parancsai, szentségek és főbűnök egyszerű és nyájas fejtegetése. Írta H. J. Thomas. Fr-ból a 6. kiad. után magyaritá. 1-2. köt. Pest, 1860. - Böngészet a fr. szépirod-ból, m. hölgyek sz. (a 2. köt.) Lamartine és Graziella. Veszprém-Pest, 1862. - Jocelyn. Írta Lamartine. Fr-ból ford. Uo., 1863. - Megírta a taszári pléb. tört-ét rövid vázlatban. 88

Szinnyei XIII:1253. - Pfeiffer 1987:1009.

Talabér János, felsőszopori (Keszthely, Zala vm., 1825. jan. 4.-Nagykanizsa, 1899. okt. 27.): plébános, költő. - T. György unokaöccse. A gimn-ot 1835-: Keszthelyen járta, 1840: bencésnek ment Pannonhalmára. 1842-43: Győrött fil-t tanult, ahol a m. nyelv. és irod-ból →Czuczor Gergely a tanára. 1844: Bakonybélben, 1845-46: Pannonhalmán a teol-t végezte. 1846: kilépett a r-ből, a veszprémi szem-ban tanult tovább. 1848. VI. 18: pappá szent. Nágocson kp., 1850. IX. 16: Veszprémben karkp., 1852: a szentírástud. tanára, 1860. VIII. 26: Szentpéterúron adm., 1862: Szentbalázson plnos. 1871. X. 16: a pléb-ról lemondott, mert irod. elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni lelkipásztori kötelezettségének. Bp-re ment, ahol irod-mal foglalkozott; fölváltva ott és Nagykanizsán lakott. Évekig a M. Állam b. munk. Közrem. Danielik József: Magyar írók (Pest, 1858) c. műve elkészítésében. - M: Egyh. beszédek az év minden vasárnapjai- és ünnepeire, és néhány alkalmiak. 1-3. köt. H. J. Thomas után ford. Talabér Györggyel. Pest, 1854. (új kiad. 1870) - A hitoktatástan gyakorlati kézikv-e. 1-2. köt. Uo., 1854-57. - Költeményei. 1-2. köt. Uo., 1860. - Hitoktatástan, vagyis a hitokt. elméleti kézikv-e. Uo., 1865. - Fro. lourdesi kegyhelye. Lasserre Henrik után (Ford.) Pest, 1873. (2. kiad. Bp., 1879, 1903) - A kath. kereszténység az ő szt cselekményeiben, időben és helyiségeiben. Vagyis egyh. beszédek a kath. vallás összes szert-airól. Zollner ev. János után (Ford.) 1. egyh. évf. A szt cselekmények. 1. kötet: Bevezetés - az utolsó kenetig. 2. köt. Az egyh. rendtől a búcsújárásokig. Bp., 1876-78; Uaz 2. egyh. évf. A szt idők és helyiségek. 1-2. köt. Uo., 1880. - Arany Biblia. A szentírás feltüntetve a legnagyobb művészek képeiben. 1. r. Az ÓSz. 2. r. Az ÚSz. Bp., 1884. (Megjelent 25-25 füzetben is. Kath. kiad. S.a.r. Toldi Lászlóval) - Idézetek a szentatyák munkáiból. Houdry: Concionatoria Bibliotheca c. művéből. 1-2. köt. Magyarították: Róka Józseffel. Uo., 1896. (Lelkészek Idézetek Tára II-III.) - Pesten 1866. I-1868. XII: a Kath. Lelkipásztor társszerk-je →Füssy Tamással, akivel 1874. I-XII: megindította a Jelenkor egyháztört. közl-t, melyet 1875. I. 1-IX. 15: pol. napilapként szerk. és adtak ki; 1883. X. 3-1899: a Papok Lapja hetilap szerk-je és kiadó tulajdonosa. 88

M. Állam 1899:249. sz. - Szinnyei XIII:1254. - Pfeiffer 1987:1009. - Viczián 1995:188.