🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Török
következő 🡲

Török Ágoston, OSPPE (1670 k.–Bánfalva, 1745. ápr. 10.): választott püspök. – 1691. V. 5: lépett a r-be. A szentkúti kegyhelyen plnos, 1712–21: rfőn. titkár, majd r. prokurátor. III. Károly 1722. IX. 2: nevezte ki szardikai cpp-ké. Többnyire Sopronban élt, utolsó napjait Bánfalván töltötte. – Utóda a szardikai címen 1775: Wernek József br. T.E.

LBE:509. – Kisbán 1940:241. – Annalium OSPPE III:289. kz. – MK (†1741)

Török Antal (Földvár, Brassó vm., 1761.–Temesvár, 1832. ápr. 6.): megyéspüspök. – Battai c. apát, Újbesenyőn plnos, a temesvári szem. rektora, az egyhm. alapítványok ig-ja, 1805: csanádi knk., 1828–29: nagyprép. és kápt. helynök. 1829: kinev., 1830. III. 15: megerősített csanádi mpp. Sírja a temesvári szegyh-ban. – A csanádi szék 1833: üres, utóda 1834. III. 3: Lonovics József. T.E.

Mendlik 1864:94. (1829–32: pp.) – Gams 1873:371. (1830. III. 15–†1832. IV. 6: pp.) – Schem. Csan. 1825:21; 1833:2; 1913:56; 1980:34. – MK (1829. X. 27: csanádi pp.) – Jakubinyi 2004:111.

Török (1920?-ig Tulacs) Bonifác István OCist (Teschen, Osztrák Szilézia, 1903. ápr. 22. – 1948 után?): gimn. tanár. – 1920. VIII. 14: lépett a rendbe, 1927. VI. 25: szerz. fog. tett, VII. 3: pappá szent. 1927–28: a müncheni egy. hallg, 1928–30: a Pázmány Péter Tud.egy. lat–ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett és drált. Baján, 1933: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1936: Zircen kp., 1937–48: Baján tanár s a tanári kvtár őre; 1939–4?: a berlini Fernschulen gépészmérnökhallg. Vezető szerepet vitt a cserkész és a cserkészrepülő-mozgalomban. A Bácskai Repülő Egyes. titkára és igazg. tagja; „A" vizsgás vitorlázó repülő, ifj-i kiképző. Légoltalmi tanf. is végzett. 88

Pázmány Péter Tud.egy. alman. 1930. – Ker. m. közél. alm. 1940. II: 1110. (s.v. Török István Bonifác) – Schem. congr. de Zirc. 1942: 254., 1947/48: 19. – Pilinyi. 1943:248. (s.v. Török Bonifác)

Török Damaszcén Albert József, kadicsfalvi, OFMConv (Zetelaka, Udvarhely szék, 1757. jan. 27.–Kolozsvár, 1824. júl. 25.): tartományfőnök. – 1775: lépett a r-be. 1781. IV. 14: pappá szent. Aradon gimn. tanár, Kolozsvárt és Nyírbátorban hitszónok és teol. tanár. Később Egerben a r. főisk., majd Miskolcon a gimn. ig-ja. 1806–18: tartfőn., majd Kolozsvárt dolg. – Fm: Vasárnapi és ünnepi predikácziók, melyeket élő nyelvvel mondott és a lelki tanítók segedelmére kiadott. 1–4. köt. Eger, 1802. – Halotti rövid prédikációk a lelki tanítóknak szapora segedelmére. Eger, 1822. – Calendarium morale ad perfitiendum hominem. Uo., 1815. – Az önnön gyilkosságról. Miskolc, 1818. 88

Szinnyei XIV:478. – Monay 1953:120. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török Dezső (Taktaszada, Zemplén vm., 1881. ápr. 3. – Nyíregyháza?, 1948.): apát-kanonok, lapszerk. – A középisk. Miskolcon és Kassán, a teol. Egerben végezte, 1904. VI. 29: pappá szent. Keresztespüspökiben, 1908: Miskolc Alsó-pléb., 1911: Borsodivánkán, 1919: Poroszlón kp., 1926: plnos, 1930: Törökszentmiklóson plnos. 1934: c. tünyei apát, 1936–: Nyíregyházán plnos. 1938: knk. – A Törökszentmiklósi Hírlap egyházközs. hetilap 1930. XII. 3–1934. XI. 21: főszerk., a Törökszentmiklósi Híradó hetilap 1935. I. 30. – 1936. VII. 8: főszerk. és 1935. II. 13.– 1936. X. 28: fel. kiadója. – Nyíregyházán az évi 10x-i Szabolcsi Credo 1936. X. 1.–1940. IV. 7: fel. szerk. 88

Schem. Agriens. 1934: 76., 1936: 197., 1945: 240. – Scheftsik. 1935: 95. – Sziklay–Szász 1938:320. – Szabolcs vm. 1939: 533. (s.v. Török Rezső) – Tóth 1947: 170. – Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:150. (287.) – Szabolcs–Szatmár–Bereg megye sajtóbibl. 295. (710.) – Gulyás–Viczián. 1995: 189. (1586.) (s.v. Tőrös Dezső !!)– Diós 1999: 228. (5748.)– Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török Dezső, szili (*1897): festő, rajztanár. – Pályája kezdetén a Képzőműv. Főisk. ábrázoló geometria tanszékén asszisztens, majd megbízott tanár, később leánygimn-ban, felsőipari isk-ban, utóbb a pestújhelyi r.k. polg. fiúisk-ban tanított. 1936–41: a szegedi kir. kath. tanítóképző int. rajz, kézimunka, szépírás tanára. A váci egyhm. polg. fiúiskolái számára rajztanmenetet írt és illusztrált. A rajz és kézimunka tantárgyak csanádegyhm. r.k. középisk. tanulm. felügy-je. 1938: a tanítóképzőben indított líceumi oszt. bevezetésekor ~ tervezte a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző és Líceum sapkajelvényét. 1940/41: a Hódmezővásárhelyt rendezett kat. szabadegy-en előadásokat tartott az egyházműv-ről. 1941–: a R.K. Boldog Gizella Ipari Leányközépisk. ig-ja, de még egy tanéven át a szegedi tanítóképző óraadó tanára is. – A Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyes., a M. Néprajzi Társ. tagja, a M. Rajztanárok Orsz. Egyes. választmányi tagja. Rendszeresen kiállított a Szegedi Képzőműv. Egyes. évenkénti téli kiáll-ain. 1938/39: az egyházműv. kiállításon 10 képével szerepelt. – Cikke: Délvidéki Szle (1943:334. A Dugonics Társ. képkiállítása), tanügyi cikkei a helyi napilapokban. – M: Ábrázoló geometria. A szegedi iparostanonc isk. ált. rajzi tanf. hallg. sz. [Szeged, 1938] 88

Szakokt. évkv. 1942:290. – Bíró 1955:375. – Csillik–Gácser 1994:140. (s.v. Szili Török Dezső) – Gulyás–Viczián XXX. (kz-ban)

Török Dezső (Moson, Moson vm., 1922. dec. 14.–): amerikai magyar plébános. – A bpi ciszt. gimn-ban 1942: éretts. A teol-t egri egyhm-sként 1942–44: Egerben kezdte. Harmadévesen 1945. III. 27: szüleivel együtt menekült Mo-ról Büchelbergbe (No., Passau mellett). 1946: szülei hazatértek, ~ Regensburgban tanult tovább. 1948. VI. 29: itt szent. pappá. Falkenbergben ném. kp. és 2 körzetben m. körzetlelkész. 1950: az USA-ba ment, X. 19: érkezett New Yorkba, s már másnap tovább ment, s a →Youngstowni Szent István egyházközségben (Oh.) kp., 1964–1993. VII. 1: plnos. 1962: inkardinálták. Közben 1970–: a Missziós Iroda ig-ja, a ppi iroda munk. 1970: a papi szenátus, majd az egyhm. pasztorális és pénzügyi tanács tagja. 1993. VII: nyugdíjazták. 2000. VII: 10: p. prelátus. Nyugdíjazása óta a →Youngstowni Magyarok Nagyasszonya egyházközség tp-ában mondja a m. szentmiséket (Youngstownban másutt már nincs m. nyelvű). – Az 1950-es években az Amerika Hangja Rádió ~ beszédeit sugározta. 1950–90: intenciókkal támogatta a mo-i és erdélyi papokat. – M: Mi Atyánk. Imakv. Youngstown, 1963. – Felhők szárnyán. Útiélmények. Uo., 1964. – Cikkei 1955–64: hetenként írt cikket a Kat. M-ok Vasárnapjában és a ferencesek Ahogy mi látjuk c. lapjában. s.k.

Török Ferenc, kadicsfalvi SJ (Kadicsfalva, Udvarhely szék, 1730. dec. 4. – 1773 u.?): tanár. – 1751. X. 15: lépett a r-be, bölcs. és teol. drrá avatták. Kassán és Kolozsvárt bölcs-et és teol-t, Budán egyházjogot, a JT eltörlésekor 1773: Kassán dogmatikát tanított, Ezután esperes és c. knk. – M: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus. Tyrnaviae, 1761. 88

Szinnyei. XIV: 479. (*1731. dec. 3.) – R. Kiss. Debrecen, 1940: 68. – JTÉ 1940: 420. (s.v. Török Xavér Ferenc * 1730. dec. 4.)

Török Ferenc (Lövéte, Udvarhely szék, 1870. jún. 8.–1942 u.?): plébános, ogy. képviselő. – A gimn. Székelyudvarhelyt és Gyulafehérvárt, a teol. Gyulafehérvárt végezte, ahol 1895. VII. 14: pappá szent. Csíkszentmártonban kp., 1896. IX: Csíkszeredában kp. és hitoktat., 1899. XI. 1–:plnos. 1901: a csíkszeredai Függetlenségi és 48-as Párt ogy. képviselőjének jelölte, pp-e jelöltetését nem hagyta jóvá, azért Pázmándy Dénes (1848–1936) függetlenségi jelöltet támogatta. 1902. VI–: Gyergyócsomafalván plnos. A Függetlenségi és 48-as Párt programjával 1905 és 1906: a csíkkarcfalvi ker. ogy. képviselőjévé választotta. 1914–22: apanagyfalui, 1916: csicsókeresztúri, 1922: szentegyházasfalusi, hívei kívánságára 1923: ismét gyergyócsomafalvi plnos. – Az oláhok 1933. XII: terrorperben 5 é. fogházra és 10.000 lei pénzbüntetésre ítélték; 1934. XII: fölmentették (vádlóját hamis tanúzásért 1935. V: 2 évre ítélték). 1942: Szentkeresztbányán helyi lelkész. – Írásai: M. Szle (1894/6 1903), gyulafehérvári Közművelődés (1897, 1902, 07), Erdélyi Oltáregyes. Lap (1904/05), Csíkvm., M. Kisebbség (1925. II. 15.A min. úrhoz. Válasz Tatarescu min-nek). 88

Schem Transsilv. 1903: 95., 1913: 113. – Sturm Bp., 1905: 413., 1906: 250. – M. Kisebbség 1933. XII. 16. (Ítéletek), 1934. XII. 16. (Ítéletek), 1935. V. 16. (Ítéletek) – Directorium Albae Juliens. 1935: 38. 1938: 46. – Pilinyi. Bp., 1943: 164. –  Önéletr. (1925. II.) György Lajos útj. – Gulyás gyűjt.

Török Ferenc (Bp., 1936. okt. 22.–): építész. – 1955–60: a Bpi Műszaki Egy. (BME) Építészmérnöki Karán Weichinger Károlynál, Virág Csabánál, Gádoros Lajosnál tanult. A BME rajz- és formaismereti tanszékén 1959: hallg. demonstrátor, 1960: tanársegéd. 1968: adjunktus a középülettervezési tanszéken, 1983: docens, tanszékvezető h., 1996: tanszékvez. Közben 2 évig a Középülettervező Váll-nál is dolg. 1990–96: a Magyar Építészek Kamarája és Szöv-e bpi területi elnöke. Tud-os munkája során gyakorló és oktató építészeti tevékenységének tapasztalatait összegzi. – 1983: Ybl-, 1995: Kossuth-díjat kapott. – Egyh. munkái: tiszaberceli plébtp. rekonstrukciója (1965); kisvárdai plébtp. rekonstrukciója (1966); nagydobszai plébtp. (1975,); nemeshetési r.k. tp. (1976); balatonfenyvesi plébtp. és pléb. (1977); révfülöpi plébtp. (1981); edelényi g.k. tp. és parókia (1983); ábrahámhegyi r.k. tp. (1988); Vatikáni Nunciatúra, Bp. (1991, Balázs Mihállyal); nyíregyházi g.k. tp. és parókia (1993); felsőpakonyi r.k. tp. (1994); pannonhalmi baz. külső rekonstrukciója (1996); bpi Magyar Szentek Tp-a (1996, Balázs Mihállyal); nyársapáti r.k. tp. (1997); máriapócsi zarándokház (1997). – Írásai a Művtört. Értes., Műszaki Tervezés, M. Építőipar, Országépítő, Távlatok, Építés-felújítás c. lapokban. – M: Építészeti távlati rajz. Egy. jegyzet. Bp., 1966. – Középülettervezés. Tankv. (fejezetek). Uo., 1979. – Vallomások – Architectura. Monográfia. Uo., 1996. – A tervezés gyakorlata. Tankv. (fejezetek), Uo., 1997–98. **

KMML III:743.

Török Ince, OFM (Nemescsó, Vas vm., 1753.–Pozsony, 1817. márc. 14.): hitszónok. – 1773: Keszthelyen lépett a mariánus rtart-ba. 1777: szent. pappá Nagyszombatban. Várkonyban kp., majd egy ideig fil-t tanított, de élete nagyobb részében hitszónok. – M: Ünnepi és böjti egyh. beszédek. Pest, 1806. – Vasárnapokra készíttetett egyh. beszédek. 1–2. köt. Uo., 1806. **

Farkas 1879:113.

Török János (*1842): világutazó, hírlapíró. – Az 1860-as években beutazta az 5 világrészt. Utazásai során értékes gyűjt-t és kb. 4000 köt-es kvtárat gyűjtött, utóbbit 1887 k. megvásárolta a →Szatmári Püspöki Könyvtár. – Útirajzai: Vasárnapi Újs. (1871–72), Mo. és a Nagyvilág, Szamos. 88

Szinnyei XIV:492.

Török Jenő, Jézus Szentséges Szívéről nev., Piar (Bp., 1908. ápr. 23.–Bécs, Au., 1983. márc. 5.): gimnáziumi tanár, könyvkiadó. – A bpi piar. gimn-ban éretts. 1928. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1930–34: a Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja (2 é. joghallg. is), 1932. IX. 1: ünn. fog-at tett, 1934. VI. 17: pappá szent., tört–lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1941: bölcs. dr-rá avatták. 1935–44: Vácott gimn. tanár. 1944 nyarán Nagykárolyban kp., 1945. III: Debrecenben tanított. Bpen 1948. VII: az egyh. isk-k államosításától részt vett az egy. és középisk. ifj. isk-n kívüli lelki nevelésében, XII. 1: az Actio Catholica titkára. 1949. I: a Testnev. Főisk., 1950: a Kada u., majd a III. ker. Bécsi úti pléb. lelkésze. 1951–52: az AC orsz. ifj. titkára. 1953: bujkált, lelkésztársa, →Szappanyos Béla hónapokig rejtegette Bp-Kelenföldön. Az ifj. „illegális” neveléséért, lelkigyakorlatok tartásáért, 3 komm-ellenes brossúrájáért 1953. V. 29: letartóztatták, 14 évi börtönre ítélték, 1956. X. 26: Vácról szabadult. XI. 24: Bécsbe menekült, 1957. III. 15–1959: az Österreichisches Seelsorgeinstitut m. előadója, a menekült m. diákok lelkésze, 1957: létrehozta a m. kat. →Opus Mystici Corporis kv-kiadót, 1960–64: a bécsi Szt Tekla piar. tp. kp-ja. 1965-től haláláig a bécsi egyhm. papja, 1966–: a Familienwerk munk. Vácott temették. – M: Mit olvassunk Prohászkától? Vác, 1938. (Klny. Váci Hírl.) – A kat. autonómia-mozgalom 1848–1871. Adalékok a m. liberális-katolicizmus tört-éhez. Bp., 1941. (Palaestra Calasanctiana 33.) – A Vat. Zsin. és a m. közvélemény. Uo., 1941. (Klny. Theol.) – Zimányi Gyula. Vác, 1941. – A Váci Városi Kvtár kv-jegyzéke. Uo., 1942. – Palásthy Pál, Prohászka előfutára. Bp., 1943. (Klny. Regnum Egyhtört. évkv.) – Primiciád előkészítése, megszervezése, lit-ja, stílusa, ped-ja. Uo., 1949. – A zsinat mérlege. Írta Franz König. Ford. Bécs, 1966. Függelék: A II. Vat. Zsin. könyvészete. Uo., 1968. – A kat. házasságkötés szert-a. Szerk. Bécs, 1973. – Esküvőnk. Szerk. Uo., 1974. – Életfordulón. Önvizsgálat és tájékozódás. Szerk. Uo., 1974. – A papi szolgálat. Dokumentumok, tanulm-ok, elmélkedések. Szerk. Uo., 1974. – Szentévi útravaló. Szerk. Valentiny Gézával. Uo., 1975. – Zsinati megújhodás. Ford. Újhelyi Ágnes. Szerk. Uo., 1977. – Kis közös Zsolozsma. Szerk. Uo., 1978. – Az önvizsgálat útján. Írta Johannes Gründel. Ford. Boros Ildikó. Függeléke: Lelkiismeretvizsgálatok. Ford. Liptay Gy-gyel és Ugray L-val. Uo., 1979. – Kis zsolozsma. Reggeli dicséret, napközi imaóra, vecsernye, kompletórium egy hétre. Bp., 1979. – Nagyhetünk misztériuma. Ford. Jáky Jolánnal. Bécs, 1979. – A testben való ember. A test és nemiség mai ker. szemmel. Szerk. Bécs, 1981. – Felette nagy titok. Írta Th. Bovet. Ford. Uo., 1983. – Gyermekek bibliája. Írta J. Ecker. Ford. Uo., 1983. – Alkotó. Életadó. Megszentelő. Írta J. Kremer és W. Kasper. Ford. Uo., 1983. – Életre szólóan szeretem. Szerk. Uo., 1984. 88

Schem. Piar. 1943/44:66. – Pilinyi 1943:262. – Szolg. 1983. 58:94. – Kat. M-ok Vasárnapja 1983:16. sz. – Életünk (München) 1983. IV:6. (Halottaink. Dr. ~) – Vigília 1983. VII. (Beszélgetés ~vel) – Fehérváry 1990:109. – Havasy 1990:426. (12 é. ítélve, börtönben 1952. XI–1956. X., 4 év) – Igen 1990. VII. 20. (Horvai Árpád: Kat. szellemi ellenállás az 50-es években) – Borbándi 1992:372. – Koltai 1998:394. – Nagy 2000:979. – Hetényi Varga 2002. II:601.

Török József (174? – Osgyán, 1824. máj. 15.): apát-plébános. – Esztergomban 1767: a bölcsészeti első o-ba lépett. Pappá szent. után 3 é. Rimaszombatban kp., majd Várgedén, 1777: a rozsnyói egyhm-be kebelezett Rimaszombatban plnos. 1807: biersi apát, 1808: nyugdíjazták. – M: Francisco Kohári comiti Honthensi. (Költem.) H. n., 1793. – Serenissimo archiduci Carolo Gallorum domitori. (Költem.) Bécs, 1796. – Bonaparte heroicus Galliae civis et Italici exercitus dux, pace in Campo Formio confecta anno 1797. 17. Octobris celebratus. (Költ.) Besztercebánya, 1797. – Epitaphium quod sepulchrali ducis et generalis Christophori Piácsek marmori in perenne magnanimitatis monumentum inscriptsit. H. n. 1799. – Carmen funere quo Russiae magnae principi Alexandrae Pavlae, serenissimi Austriae archiducis, et pro-regis Hungariae Josephi desideratissimi conjugi e patriae suae sensu parentat. Bécs, 1801. (Melléklet a M. Kurir 1801: I. feléhez) – Francisci Szányi, episcopi Rosnaviensis inauguratio celebrata per ... Uo., 1802. – Epithalamium invicto Galliae caesari Napoleoni et Austriae caesareae principi Ludovicae Augustis ac felicissimis conjugibus dicatum ... Besztercebánya, 1810. – Lusus in caesareae regiae principis Mariae Ludovicae nuptias. per J. S. A. B. M. V. de B. (Költ.) Buda, 1810. – Ill. ac Rev. Dno Georgio Karaba electo episcopo abbati SS. Trinitatis de Siklóss praeposito majori Rosnaviensi et canonico hoc monumentum statuit anno 1813. (Költem.) Eger, 1813. – Eucharisticon Francisco Austriacorum, Alexandro Russorum caesaribus augustis ... Buda, 1815. (A bécsi M. Kurir 1815. I. feléhez is mellékelve. U. ez ném-ül. Győr, 1815) – Plausus in solenni Ill. ac Rev. Ladislai e comitibus Eszterházy de Galantha, ... (Költem.) Kassa, 1815. – Ill. ac Rev. Dno Antonio Makay de Eadem et Gelej, ... Besztercebánya, 1819. – Agria Ill. et Rev. Dno Ignatio e L. B. Szepessy de Négyes, Magni Transilvaniae principatus episcopo abs se abscendenti lacrimas et vota fundit. (Költem.) Eger, 1820. (U. az mint a «Rendkívül való Toldalék a XLII. sz. M. Kurirhoz») – Carmen elegiacum in consolationem Com. Forgách, dignitate supremi Nitriensium Comitis exuti ... (H. n., é. n.) – Suprema ad suos districtuales dicta verba ... H.n., [1808?] 88

Szinnyei. XIV: 493.

Török József György (Makó, Csanád vm., 1946. aug. 30.–): pap, egyháztörténész. – A makói gimn-ban 1964: éretts., több évig fizikai munkás. Székesfehérvári egyhm-s kispapként 1970–76: a bpi KPI-ben tanult, teol-ból drált. Közben 1974–76: az ELTE Eötvös Koll-ában →Mezey László paleográfia-diplomatika-kodikológia kurzusának hallg-ja. 1975. VI. 24: Székesfehérvárott pappá szent., 1975–78: Csepel-Belvárosban kp. 1976–78: a MTA Fragmenta Codicum Kutatócsoportjának tagja. 1978–80: fr. állami ösztöndíjas a párizsi Institut Catholique-on és a Sorbonne École Pratique des Hautes Études IV. Section keretében, a Collège de France egyhtört-et is érintő előadás-sorozatait is hallg. 1980: az Institut Catholique-on Doctorat de Théologie címet szerzett. Hazatért, Bp-Máriaremetén, 1982: -Alsókrisztinavárosban is kisegítő lelkész. 1980–: a bpi Hittud. Akad. egyhtört., 1990–: a Liszt Ferenc Zeneműv. Egy. egyházzenei tanszakának liturgika és liturgiatört. tanára. Tanított 1976–93: az OMCE bpi nyári kántorképző tanf-án, 1994–2006: a szabadkai ppség teol–kateketikai int-ében, 1990–2005: a székesfehérvári hitoktatóképzőben, 1990–2000: a Ward Mária Hitokt. Int-ben, s vendégelőadóként az ELTE-n is, ahol 2007: c. egy. tanár. 1989–: a M. Rádió, 1991–: a M. Televízió, 1993–2003: a Duna TV vallási műsorainak munk. – Az →Ecclesia Szövetkezetnek 1990. III.15: elnökhelyettese, 1993. VI. 1:  elnöke. – A PPKE Egyhtört. Kutatócsoportjának tagja, a Collectanea Vaticana Hungariae kiadványsorozat szerk-biz. elnöke. 1993–: a Communio m. változatának szerk-je, 1994–2001: a Teológia fel. kiadója. Rákóczi Ferenc művei kritikai kiadása (Bp., 1978–) 3 köt-ének szaklektora. Lexikonunk munk. – 1988–: a MTA Tud-os Minősítő Biz-a, ill. utóda, a Doktori Tanács bíráló bizottsági tagja v. opponense. A Teológia, a M. Egyházzene, a Folia Theologica folyóiratok és a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok sorozat szerk. biz-ának tagja. A Societas Liturgica nemzetk. tud-os társ., a M. Történelmi Társ., a M. Egyházzenei Társ., a M. Szemiotikai Társ., a Pulszky Ferenc M. Múz. Egyes., az Egyetemi Levtárosok Szöv-e, a Nemzetk. Egyetemtört. Kutatócsoport hazai szekciója, a SZIT és a SZIA tagja. A Pro Renovanda Cultura Hungariae, a Barokk kálváriákért alapítványok kuratóriumi tagja. – 1998: p. prel. 2000: a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, magisztrális káplán. – 1994: a M. Rádió nívódíját, 2000: Stephanus-díjat, 2001: a M. Közt. Érdemrend tisztikeresztjét kapta. – Írásai az Ars Hungarica, Communio, Élet és Tud., Folia Theologica, Hangszer és Zene, Hevesi Szle, Honismeret, ItK, Jel, római Kat. Szle, M. Egyházzene, M. Hírek, M. Kv-szle, M. Tud., M. Zene, Műemlékvédelem, Rubicon, Teológia, Tört. Szemle, Vigilia és külf. folyóiratokban. – M: Zemplén György pp. (1905–1973) munkásságának bibliogr-ja. Bp., 1974. Kz. a Bpi Egy. Kvtár kézirattárában, Ab 272. – A m. pálosrend lit-jának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai (1225–1600). Bp., 1977. – Adoremus. Az Egyh. lit-jának ismerete a nyári kántorképző tanf. hallgatói részére. Bp., 1977. (2. jav., bőv. kiad. Szeged–Bp., 2000) – Les origines de la liturgie en Hongrie et le ms Budapest B.N. Hung. Quart. 387. Thése I–II. Paris, 1980. Kz. – Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Mezey Lászlóval. Bp., 1983. – Az Egyh. története a korai kk-ban (590–1073). Bp., 1984. – Századok imádságai. Írta G. M. Oury. Ford. Bp., 1984. – Szüntelenül imádkozzatok. Írta uő. Ford. Bp., 1985. – Éneklő Egyh. Szerk. Rajeczky Benjaminnal, Szendrei Jankával, Dobszay Lászlóval. Bp., 1985. – Miért van pápánk? Írta Paul Poupard. Szerk., részben ford. Bp., 1986. – A kat. hit. Írta uő. Ford. Bp., 1987. (2. kiad. 2001) – A kat. Egyh. tört. Írta Pierre Pierrard. Ford. Novi Sad, 1987. (2. kiad. 1994) – Szt István tiszt-e. Bp., 1988. – Képes Biblia. 1–2. köt. Szerk. Bp., 1989. – Szerzetes- és lovagrendek Mo-on. Bp., 1990. – II. János Pál p.: Christifideles laici. Ford. Bp., 1990. – Péter vándorúton. Bp., 1991. XIII. Leó pápa, századunk pápái. Újvidék, 1991. (Vetés 9.) – X. Piusz pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 10.) – XV. Benedek pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 11.) – XI. Piusz pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 12.) – XII. Piusz pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 13.) – XXIII. János, pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 14.) – VI. Pál pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 15.) – I. János pápa, századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 16.) – II. János Pál pápa. századunk pápái. Uo., 1991. (U. az 17.) – A m. föld szentjei. Bp., 1991. (2. kiad. 1997) – II. János Pál arcképe. Írta André Frossard. Ford. Bp., 1991. – Isten és a tud. Írta Jean Guitton. Ford. Bp., 1992. – A m. Egyh. 1000 éve: rövid egyháztört. Újvidék, 1992. (Scientia Christiana 2.) – Grősz József érs., századunk m. főpapjai. Uo., 1992. (Vetés 18) – IX. Piusz papa, a 19. sz. pápái. Uo., 1992. (Vetés 20) – A kat. egyh. a m. művelődés századaiban. Bp., 1994. – Doctor et apostol. Szt István-tanulm-ok. Szerk. Bp., 1994. – A Kat. Egyh. Katekizmusa. Ford. többekkel. Bp., 1994. – Mindszenty József emlékezete. Szerk. Bp., 1995. – Grősz József kalocsai érs. naplója 1944–1946. Szerk. Bp., 1995. – Pálosok. Legeza Lászlóval és Szacsvay Péterrel. Bp., 1996. – Bencések. Uazokkal. Bp., 1996. – M. krónika – Millecentenárium – 1996. Bp., 1996. (ang. is) – A 350 éves KPI. Legeza Lászlóval. Bp., 1998. – Máltaiak. Uazzal. Bp., 1999. – A Kalocsai Érsség évezrede. Uazzal. Bp., 1999. – A Hittud. Kar tört. Uazzal. Bp., 1999. – A Pázmány Péter Kat. Egy. Uazzal. Bp., 1999. – Egyetemes egyháztörténelem I–II. Bp., 1999. – A kat. Egyh. és lit. Mo-on (a kezdetektől a 19. sz. végéig). Bp., 2000. – A m. Egyh. évezrede. Legeza Lászlóval. Bp., 2000. – Székesfehérvár évezrede. Uazzal. Bp., 2000. – A Váci Ppség évezrede. Uazzal. Bp., 2001. – Kartauziak. Uazzal. Bp., 2001. – Jubilaeum dioecesis Alba-regalensis. Uazzal és Mózessy Gergellyel. Bp., 2002. – A tizenegyedik század m. egyhtört-e. Bp., 2002. – A tizenkettedik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2002. – Márton Áron, századunk m. főpapjai. Újvidék, é. n. (Vetés 24.) – A tizenharmadik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2003. – Prímás-érseki beiktatás, Esztergom 2003. Szerk. Bp., 2003. – A tizennegyedik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2004. – A krisztinavárosi Havas Boldogasszony-tp. Bp., 2004. – Az újlaki Sarlós Boldogasszony-tp. Bp., 2005. – A tizenötödik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2006. – Árpád-házi Szt Erzsébet. Thüringia v. Hungária? Bp., 2006. s.k.

Schem. A–R. 1988: 197. – Csáky Sörös – Kókai. Újvidék, 2006. Memoriae tradere. Tanulmányok és írások  ~ 60. születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám –Legeza László. Bp. 2006. – Porta patet. A 60 éves ~ köszöntése. Szerk. Perendy László. Bp., 2007.

Török Kálmán (Detk, Heves és Külső Szolnok vm., 1865. nov. 11.–Eger, 1939. febr. 17.): prépost-kanonok, ogy. képviselő. – A középisk. 1–6. o-át Gyöngyösön és a bpi piar. gimn., a 7–8. o-t mint növendékpap, a teol. Egerben végezte. 1891: pappá szent. Bátorban és Kistályán kp. és hitokt., 1893: egyházker. tanfelügyelő, 1894: Egerben a Foglár-féle int-ben alig., 1894–99: az egri főszegyh. hitszónoka. 1899–: Gyöngyös plnos. 1903: a középpatai egyházker. tanfelügy-je és alesp-e. A Függetlenségi és 48-as Párt programjával 1906–10: és 1910–18: Gyöngyös ogy. képviselője. 1908: Gyöngyös díszpolgára. 1909: somogyi prép. és patai főesp. 1915: egri knk. és 10 é. a kápt. jószágkormányzója, Heves vm. közigazg. és that biz. tagja, 1919. V: a kommunisták letartóztatták, megverték és túszként fogva tartották. 1926: az egri Egyhm. Takarékpénztár Rt. és a Gárdonyi Géza Irod. Társ. eln-e. – Növendékpapként dolgozataival az Egri Irod. Társ. pályadíját nyerte. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1891: Hunyadi Mátyás kultúrtörekvései 1-3 r.; 1892: A kegyúri jog nő-alanya 1-2 r.; 1894: Egyházszónoklati irodalmunk 1-3 r.; 1898: 216. Emléksorok a gávai tp. megáldására; 1912: A ppi koadjutor 1-3 r.; Samassa József a közélet terén; 1925: 3. Az egri főkápt. birtokviszonyai; 21. Röntgensugarak; 105. Eger renaissance kőemlékei; 157. Mozaik darabok [A róm. zarándoklat]; 1928: 17. Filmképek [A róm. út]; 161. Látogatás az egri érs. líc. múzeumában; 1932: 173. Bírálat az EEIE lelkipásztorpol. tárgyaló pályatételekre beérkezett munkákról; 1933: 157. Az AC hitbuzgalmi és erköcsvédelmi feladatai; 177. Kat. Népszöv. Olvasókörök; 1934: 19. Az egri főszegyh.; 1937: 115. Egy hagyaték), egri angolkisassz. leányisk. ért. (1898: A vallás a nevelésben), Hittud. Folyóir. (1899), M. jogi lex. 1–6. köt. (Bp., 1898–1907: egyh.jogi cikkek), Gyöngyösi kalendárium (1909/10, 13/14), Heves vm. (Bp., 1909: Gyöngyös), A Bpi Piar Diákszöv. 3. esztendeje (Bp., 1927: Vörösmarty-emlékbeszéd) – M: A kath. autonomiai mozgalmak tört. Mo-on. Eger, 1893. – A mo-i kath. egyh-i vagyon tulajdonjoga. Uo., 1897. (3., változatlan kiad. Bp., 1900) –  Isten háza = menny kapuja. Egyh. beszéde... Uo., 1898. – A jogász érsek. (Dr. Samassa József) Bp., 1898. (Klny. Hittud. Folyóir.) – A boldogság útjain. 2 szt beszéd. Eger, 1899. – A Paulai Szt Vincéről nev. irgalmas nővérek vez. gyöngyösi r. k. el. Mária-tanoda és Fehérváry-ávaház növendékeinek 1899/1900 é. érdemsorozata. (Ig.) Gyöngyös, 1900. – A Paulai Szt Vincéről nev. irgalmas nővérek vez. gyöngyösi Fehérváryné-féle r. k. int. el. isk. növendékeinek 1902/03–1910/11 é. érdemsorozata/ért. (Közzétette) (9 db.) Gyöngyös, 1903–1911. – Ogy. képviselő ünnepi beszéde a hevesmegyei gazd. egyes. 1908. IX. 6-án tartott jubiláris közgyűlésén. Gyöngyös, 1908. – A Mária-tanoda. Eger, 1914. – Filmképek. [Rómáról] Eger, 1928. (Klny. Egri Egyhm. Közl.) – Látogatás az Egri Érs. Liceum Múzeumában. Uo., 1929. – Pásztortüzek. Alkalmi beszédek. Vázlatok. Uo., 1931. (A Gárdonyi Társ. kiadása) – Szoros a kapu és keskeny az út. Uo., 1937. 88

Koncz 1892:240. (*1867!) – Heves vm. 1910:405. (*nov. 10.) – Sturm 1906:250., 1910:451. – Szinnyei XIV:498. – M. kat. alm. Bp., 1928:169. – M. társ. lex. Bp., Uo., 1930:578. – Békássy: Heves vm., Uo., 1931:124. Arck. – Gellért–Madarász. Uo., 1932:548. Arck. – Taylor. Zürich, 1935. – Ladányi. Bp., 1936:645. – Irodt. 1939:112. (G. P.) – Nemz. Újs. 1939. II. 19. – Schem. Agr. 1939:225. – Bíró. Bp., 1955:83, 469. – Puskás 1979:189. (kz.) – Kiss 1993:97. – Értesítők 2001. 8: 9.703–12. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török Konstantin Sándor OCist (Felnémet, Heves és Külső Szolnok vm., 1859. júl. 4.–Eger, 1902. júl. 28.): gimn. tanár. – 1878. VIII. 27: lépett a r-be, 1884. VIII. 5: szerz. fog. tett, VIII. 10: pappá szent. 1885: Székesfejérvárt főgimn. h.tanár, 1887–89: Bpen egy. hallg., m-lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1884–94: Egerben, 1894–98: Baján, 1898–: Székesfejérvárt főgimn. tanár. – Cikkei: Székesfehérvár és Vid. (1887), Eger (1889: 37., 38. sz. Emlékezés br. Orczy Lőrinczre, 1890: 42–48. sz. Néhány szó 18. sz-végbeli művelődésünk s mozgató eszközeiről); Eger és Vid. (1890: 7–9. sz. Költői tehetségek fejlődése, 14. sz. Lerombolva. Színtörténet); Uránia (1890), egri ciszt. főgimn. ért. (1891: Faludi Ferenc); ItK (1893: Orczy és Boetius, 1893: Beszéd az önképzőkör évzáró gyűlésén, 1894: Beszéd az önképzőkör Jókai-ünnepén); Egri Hiradó (1894: 23., 25., 26. sz. Egy márc. 15. beszéd); bajai kat. főgimn. ért. (1896: Br. Orczy Lőrincz költészetének ethikus természete), M. Nyelvőr (1896: A tárgyas ige alkalmazása Mikesnél, Nyelvtani adatok a felnémeti dialektusról); Székesfehérvári Hírl. (1900/02: ford. fr-ból), székesfehérvári főgimn. ért. (1901: Vörösmarty Mihály szellemének szül. 100. évf-ján) – M: Óda a ciszterci-rend nyolcszázados évf-ja alkalmából. Baja, 1898. – 1848. márc. 15. emlékezete. Székesfehérvár, 1901. 88

Rajner. 1893:17. – Bajai ciszt. gimn. ért. 1895/96:92., 1897/98:104. – Székesfehérvári  ciszt. gimn. ért. 1899/1900:129. – Vas. Újs. 1902:31. sz. (Nekr.) – Heves vm. [1909]:406. (s.v. Török Konstant) – Lakatos. 1914:202. (s.v. Török Konstant) – Szinnyei. XIV:500. – Fejér vm. 1937:355. (s.v. Török Konstant) – Schem. congr. de Zirc. 1942:231. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török László (1906. jún. 11.–Nagyvárad, 1972. jún. 21.): egyházmegyei főszámvevő. – 1932. VI. 29: pappá szent. Érmihályfalván, 1933: Szentjobbon, 1935: Belényesen kp., 1937: Nagyváradon szegyh. karkp., 1940: a KAL ig-ja. 1941–47: táb. lelkész. 1947: Zilahon plnos. 1952–68: egyhm. főszámvevő, közben 1953–58: Váradvelence plnosa. 1968: nyugalomba vonult. **

Szolg. 1972. 16:94.

Török M. Miklós →Török Mihály Miklós, K[adicsfalvi]

Török M. Miklós, K. →Török Mihály Miklós, K[adicsfalvi]

Török Márton, B., OSPPE (†Boldogkő, 1674. nov. 22.): vértanú. – A terebesi ktorban élt, a Homonnai család védnöksége alá tartozó Bodrogközben dolgozott. Thököly katonái gyilkolták meg. A ferencesek temették el, holttestét 1765: romlatlanul találták. **

Puskely 1994:329.

Török Mihály →Török Mihály Miklós, K[adicsfalvi]

Török Mihály OSPPE (18. sz.): szerzetes. – M: Ezer, hét száz, negyven harmadik esztendőben, Szt András havának első napján, Istenben kimult néh. Hunyadi Istvánnak, megholt teteme fölött utolsó búcsúzó szomorú versek. Nagyszombat, 1744. – Magyar koronának őrizője, apostoli házának igazgató Nagy Asszonya Mária kit ... Pest városa templomában kisaszszonyhava 17. 1768. e beszéddel magasztalt. Pest, 1768. – Magyarok legnevezetesb sátoros ünnepe ... főünnepén, ugyan ott azon magyarok nagy aszszonya tiszteletét ... hirdette 1771. Buda, 1771.  88

Szinnyei. XIV: 503. – Kisbán 1940. II: 371, 396.

Török Mihály (Garamújfalu, Bars vm., 1870. jún. 10.–Esztergom, 1953. máj. 9.): kanonok. – A gimn-ot Léván, Nagyszombatban és Esztergomban, a teol-t a Pázmáneumban végezte és drált. 1893. IX. 21: pappá szent. Tótmegyeren, 1896: Sasváron, 1897: Vittencen kp., 1898: Bpen hitokt., 1899: a Rókus pléb. kp-ja és medikus az egy-en. 1905–35: Esztergomban a szem. lelkipásztorkodás tanára. 1930. VIII. 2: mesterknk., 1939: nógrádi, 1944: szegyh. főesp., 1932–45: a cenzúrabiz. elnöke. – 1929: a SZIA I. o-ának tagja, a Kat. lex. munk. – M: A hitokt. elmélete. Esztergom, 1910. – Ájtatosság kv-e. Összeáll. 6. kiad. Bp., 1921. – A kat. hitelemzés alapvonalai. Esztergom, 1925. – Medicina et psychiatria pastoralis. Vol. 1–2. Uo., 1928. – A m. egyhpol. harc tört. az 1847–48. é. pozsonyi ogy-től 1895-ig. Bp., 1933. (Szt István kv-ek 108.) – Betűjele: T.M.dr. (Alkotmány, 1914). 88

SZIA tagajánl 1929:11. – Schem. Strig. 1938:208. – Gulyás 1956:441. – Beke 1986:137. (50.)

Török Mihály (Tornya, Csanád vm., 1896. – ??): kántor, egyházi karnagy. – A Szegedi Tanítóképzőben kántor, a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. középisk. énektanári okl. szerzett. A szeged-felsővárosi tp. és a Szegedi Visszhang Dalkör karnagya, mely vez-vel díjakat nyert. – Szerzeményei: D-moll mise orgonára és vegyeskarra; kat. egyházi énekek szóló és vegyeskarra, férfikari művek (Dalos köszöntő, Petőfi, Ha az Isten ekép szólna hozzám, Halva fekszik, stb.)  88

Molnár. Bp., Uo., 1936: 504.

Török Mihály Miklós, K[adicsfalvi] primor (Kadicsfalva, Udvarhely szék, 1875. dec. 6.–Bp., 1945. júl. 13[?]): mezőgazda, hírlapíró. – A nagyszebeni és székelyudvarhelyi áll. főreálisk., közben 1893/94: a bpi áll. mintarajzisk-ban tanult, 1897: Székelyudvarhelyt éretts., 1897–1900: Kolozsvárt gazd. akad. és jogot végzett, államtud. dr. Az Erdélyi Gazda társszerk-je, a Kolozsvári Lapok hetilap és a M. Polgár napilap munk. Székelyudvarhelyt vmi levéltárnok, Székelykeresztúron rövid ideig szolgabíró, ebben az időben a Székely-Udvarhely c. lap szerk-je is. 1904: Müchenben a festészeti akad. növendéke, 1905: hírlapíróként Bp-en telepedett le, 1905–06: a Népújság és a Képes Hetilap munk., 1908: megalapította a →Katholikus Tudósító kőnyomatost [a M. Kurir jogelődjét] 1908–19: az →Alkotmány s. szerk-je, 1909: az →Új Lap szerk. is. 1919. VIII. 15.– (XI. 24?): a Friedrich-kormány kinevezte Tolna vm. kormánybiztos-főispánjának. Lemondása után 1919–44: a →Nemzeti Újság főmunk., 1921: A Nép fel. szerk-je, majd a Nemz. Újs. b. munk. külpol. rovatvez. 1934(már): a M. Újságírók Egyes., 1939–44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. – Írásai: M. Polgár (1898/900), kolozsvári Ellenzék (1899, 1902), Debrecen (1900), Morsz. (1900), Egyh. Közl. (1904/05, 07/08, 10, 13/15), Alkotmány (1906/19), Egyetemi Lpk (1907/08), Orsz–Vil. (1909), Élet (1910, 1915, 1918: 49. sz. A kat. sajtó jövője), Élet kve. 3. köt. (Bp., 1925: Mo. pol-i tört-e 1867–1918-ig), Emlékkv. Zichy Nándor gr. szül. 100. évf-jára 1829-1929. (Bp., 1929: Ifjúsága; A közéletben), Tíz esztendő. Mo. 1918-1928. 1. köt. (Bp., 1929: A revízió hódító gondolata), M. Kultúra (1930/31, 39/40), Kaláris. (Bp., 1936, s.v. K. Török Miklós), Új Kor (1936, s.v. K. Török Miklós), Népújság (1938/39), Nemz. Újs. (1939: 35. sz. Molnár János élete és küzdelmei; 1943. I. 31. Az elfelejtett Deák Ferenc. kvism.), újvidéki A Nép (1941), Képes Krónika (1941), Wolff Károly élete, pol-ja és alkotásai. (Bp., 1943: Pest-Budától – „bűnös Bp-ig”; Bíró és pártvezér) – M: A m. egyházpolitikai harc története az 1847-48 pozsonyi ogy-től 1895-ig. Bp., 1933. (Szt István kvek. 108.) – Bpen hetente többször, déli, esti és éjjeli kiadásban is megjelent Katholikus Tudósító 1909. jún. 19.– IX. 5: fel szerk és kiadója; a Képes Hírlap 1915. III. 27.– XII. 5: szerk., a Kat. Népszöv. képes hiv. heti néplapja a Népújság 1915. III. 28–XII. 5 és 1916. VI. 4–VI. 25. és X. 22–XII. 3: és 1918. XII. 29–(?): szerk. (Huszár Károly katonáskodása idején) – Álnevei: dr. T. M. (Alkotmány); Kádi (uo.); Kadich (Egyetemi Lpk); Kadix (Alkotmány); Kátem (uo.); K. T. M. (uo.); (k.t.m.) (uo., Nemz. Újs.); -k -y -s (Alkotmány); t-k (uo.); t.m. (uo.); Török Miklós (az I. vh. végéig); Török M. Miklós; Török M. Miklós, K.; Török Miklós, K.  88

Révai. XVIII: . – KL 1933. IV: 330. ["egy ideig" Tolna vm. főispánja] – M. sajtó évkve. 1935. – Sajtóévkv. 1937: 72. (s.v. K. Török Miklós) – Sajtókamara évkve. 1940:67, 1941:109, 1942, 1943:152. (s.v. Török M. Miklós, K.) – Kemény. 1942:136,139. (s.v. Török Miklós), 140. (s.v. Török Miklós K.) 218. – Új Idők lex. XI: 5894. – M. Kurir 1945. VII. 14. – Kossuth Népe 1945. VII. 16. – Sajtóbibl. 1705–1945. 1972: 404. (296, 320) (s.v. Török Miklós, K.) – Lakatos 1977:712. (1159.) (s.v. Török Miklós) – Viczián 1995: 189. (820, 904) (s.v. Török Miklós) (1336., s.v. Török M. Miklós) – Önéletr. (1917) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török Miklós, OFMConv (Zetelaka, Udvarhely szék, 1724.–Miskolc, 1765. szept. 19.): főiskolai igazgató. – Pappá szent. után teol. dr. 1750 k. Egerben az egyhjog, majd a dogmatika és biblikum tanára, a r. főisk. ig-ja. – Fm: Assertiones theologicae... de fide divina. Miskolc, 1757. – Propositiones ex divina Scriptura. Nagykároly, 1763.  **

Monay 1953:121.

Török Miklós, K. →Török Mihály Miklós, K[adicsfalvi]

Török Sándor (1887 k. – ??): tanító. – 1905: az egri Érs. Tanítóképzőben végzett, 1927: Sátán tanító, az analfabéta tanf., az énekkar és a fogyasztási szövetk. vez. is. – Verse: Egri Egyházm. Közl. (1942: 12. Miért bántod? Vers. A káromkodás elleni küzdelemhez) 88

Schem. Agr. (tanítók) 1927: 13. – Puskás 1979: 189. (kz.)

Török Titusz Antal Róbert, OFM (Paks, Tolna vm., 1925. jún. 26.–): plébános. – 1944. VIII. 2: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1949: szerz. fog-at tett, 1951. VII. 1: pappá szent. 1952: Jászkiséren, 1953: Erdőteleken, 1954: Újfehértón, 1957: Arlón kp. Letartóztatták, 1958. IX. 11–X. 6: Ózdon vizsgálati fogoly, Putnokon XII. 10: tárgyaláson 1 év 6 hónapi börtönre ítélték. XII. 21–1959. I. 9: a miskolci megyei börtönben raboskodott, ügye újratárgyalása után fölmentették. Baktalórántházán kp., 1960: Folyáson, 1965: Nagykörűn, 1975: Bükkszenterzsébeten, 1978: Bpen, 1979: Csányban plnos. 1985: nyugdíjazták, azután Pestszentlőrincen lakott. 88

Schem. Cap. 1948:76. – Schem. Agr. 1982:170. – Hetényi Varga I:593.

Török Veremund Károly OSB (Szentgotthárd, Vas vm., 1867. szept. 22.–Sopron, 1921. febr. 17.): főgimnáziumi tanár. – 1886. VIII. 1: lépett a r-be, 1892. VI. 29: szerz. fog. tett, 1893. VII. 6: pappá szent., bölcs. dr. 1896: szakos középisk. tanári okl. szerzett. – 1893: Pápán, 1894–1921: Sopronban gimn. tanár, ahol 1910–17: házgondnok is. – Cikkei: soproni főgimn. ért. (1904: Nekrolog über Florián Horváth Ord. S. B.; A méreg az állatok szolgálatában) – M: A kőszegi hegység orometriája. (Dri értek.) Bp., 1896.  88

Kalmár. 1907: 166., 1910: 192. – Szinnyei. XIV: 500. [s.v. Török Károly (Veremund)] – Bencés névtár. 1986: 131. (995.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Török Zoltán (Bp., 1883. szept. 19.–Székesfehérvár, 1967. jún. 30.): plébános. – 1907. VI. 24: pappá szent., Verebélyen, 1908: Nógrádmarcalon kp., 1909: Bpen hitokt., egyházjogból drált. 1916: Bp-Belvárosban kp., 1922: adm., 1923: -Krisztinavárosban kp., 1924: -Erzsébetvárosban kp., adm., 1933: -Törökőrön plnos. 1943: munkaszolgálatra behívott zsidóknak adott keresztlevelekért az egyh. és világi hatóságok felelősségre vonták, VII. 15: az anyakönyv kezelésétől eltiltották, mert nem tartotta be a keresztelkedéshez előírt kötelező 3–6 hónapi előkészületi időt. Fölfüggesztették, pléb-járól lemondatták, a háború után hosszú ideig állás és javadalom nélkül nyomorgott, egykori támogatottjai elfeledték. – Bpen 1930–32: az Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító fel. szerk; Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője 1932:1. sz.–2. sz. szerk. 88

Schem. Strig. 1945:372; 1947:271. (nyugdíjas) – Képes Figyelő 1947. I. 11. (Ambrus József: Perbefogott védelmében) – Hetényi Varga I:270. – Viczián 1995:4. (41.) – Diós 1999:228. (5765.)Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)


Török Dezső, szili (*1897. – Bp., 1970. aug. 26.): festő, rajztanár. Lásd XIV. köt: 265. o.

Török József György (Makó, Csanád vm., 1946. aug. 30.–): pap, egyháztörténész. – A makói gimn-ban 1964: éretts., több évig fizikai munkás. Székesfehérvári egyhm-s kispapként 1970–76: a bpi KPI-ben tanult, teol-ból drált. Közben 1974–76: az ELTE Eötvös Koll-ában →Mezey László paleográfia-diplomatika-kodikológia kurzusának hallg-ja. 1975. VI. 24: Székesfehérvárott pappá szent., 1975–78: Csepel-Belvárosban kp. 1976–78: a MTA Fragmenta Codicum Kutatócsoportjának tagja. 1978–80: fr. állami ösztöndíjas a párizsi Institut Catholique-on és a Sorbonne École Pratique des Hautes Études IV. Section keretében, a Collège de France egyhtört-et is érintő előadás-sorozatait is hallg. 1980: az Institut Catholique-on Doctorat de Théologie címet szerzett. Hazatért, Bp-Máriaremetén, 1982: Krisztinavárosban kisegítő lelkész. – 1980: a bpi Hittud. Akad. egyhtört., 1990: a Liszt Ferenc Zeneműv. Egy. egyházzenei tanszakának liturgika és liturgiatört. tanára. Tanított 1976–93: az OMCE bpi nyári kántorképző tanf-án, 1994–2006: a szabadkai ppség teol–kateketikai int-ében, 1990–2005: a székesfehérvári hitoktatóképzőben, 1990–2000: a Ward Mária Hitokt. Int-ben, s vendégelőadóként az ELTE-n is, ahol 2007: c. egy. tanár. 1989–: a M. Rádió, 1991–: a M. Televízió, 1993–2003: a Duna TV vallási műsorainak munk. – Az →Ecclesia Szövetkezetnek 1990. III.15: h. eln-e, 1993. VI. 1: elnöke. – A PPKE Egyhtört. Kutatócsoportjának eln-e, a Collectanea Vaticana Hungariae kiadványsorozat szerk-biz. elnöke. 1993–: a Communio m. változatának fel. szerk-je, 1994–2001: a Teológia fel. kiadója. Rákóczi Ferenc művei kritikai kiadása (Bp., 1978–) 3 köt-ének szaklektora. Lexikonunk munk. – 1988–: a MTA Tud-os Minősítő Biz-a, ill. utóda, a Doktori Tanács bíráló bizottsági tagja v. opponense. Több egyetem habilitációs munkájában vesz részt. A Teológia, a M. Egyházzene, a Folia Theologica folyóiratok és a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok sorozat szerk. biz-ának tagja. A Societas Liturgica nemzetk. tud-os társ., a M. Történelmi Társ., a M. Egyházzenei Társ., a M. Szemiotikai Társ., a Pulszky Ferenc M. Múz. Egyes., az Egyetemi Levtárosok Szöv-e, a Nemzetk. Egyetemtört. Kutatócsoport hazai szekciója, a SZIT és a SZIA tagja. A Pro Renovanda Cultura Hungariae, a Barokk kálváriákért alapítványok kuratóriumi tagja. – 1998: p. prel. 2000: a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, magisztrális káplán. – 1994: a M. Rádió nívódíját, 2000: Stephanus-díjat, 2001: a M. Közt. Érdemrend tisztikeresztjét kapta. – Írásai az Ars Hungarica, Communio, Élet és Tud., Folia Theologica, Hangszer és Zene, Hevesi Szle, Historia, Honismeret, ItK, Jel, római Kat. Szle, M. Egyházzene, M. Hírek, M. Kv-szle, M. Tud., M. Zene, Műemlékvédelem, Rubicon, Teológia, Tört. Szemle, Vigilia és külf. folyóiratokban. – M: Zemplén György pp. (1905–1973) munkásságának bibliogr-ja. Bp., 1974. Kz. a Bpi Egy. Kvtár kézirattárában, Ab 272. – A m. pálosrend lit-jának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai (1225–1600). Uo., 1977. – Adoremus. Az Egyh. lit-jának ismerete a nyári kántorképző tanf. hallgatói részére. Uo., 1977. (4. jav., bőv. kiad. Uo., 2009.) – Les origines de la liturgie en Hongrie et le ms Budapest B.N. Hung. Quart. 387. Thèse I–II. Paris, 1980. Kz. – Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Mezey Lászlóval és másokkal. Uo., 1983. – Az Egyh. története a korai kk-ban (590–1073). Uo., 1984. – Századok imádságai. Írta G. M. Oury. Ford. Uo., 1984. – Szüntelenül imádkozzatok. Írta uő. Ford. Uo., 1985. – Éneklő Egyh. Szerk. Rajeczky Benjaminnal, Szendrei Jankával, Dobszay Lászlóval. Uo., 1985. (9. kiad. 2010.) – Miért van pápánk? Írta Paul Poupard. Szerk., részben ford. Uo., 1986. – A kat. hit. Írta uő. Ford. Uo., 1987. (2. kiad. 2001) – A kat. Egyh. tört. Írta Pierre Pierrard. Ford. Novi Sad, 1987. (2. kiad. 1994) – Szt István tiszt-e. Bp., 1988. – Képes Biblia. 1–2. köt. Szerk. Uo., 1989. – Szerzetes- és lovagrendek Mo-on. Uo., 1990. – II. János Pál p.: Christifideles laici. Ford. Uo., 1990. – Péter vándorúton. Uo., 1991. – XIII. Leó pápa. Újvidék, 1991. (Vetés 9.) – X. Piusz pápa. Uo., 1991. (Uaz 10.) – XV. Benedek pápa. Uo., 1991. (Uaz 11.) – XI. Piusz pápa. Uo., 1991. (Uaz 12.) – XII. Piusz pápa. Uo., 1991. (Uaz 13.) – XXIII. János. Uo., 1991. (Uaz 14.) – VI. Pál pápa. Uo., 1991. (Uaz 15.) – I. János pápa. Uo., 1991. (Uaz 16.) – II. János Pál pápa. Uo., 1991. (Uaz 17.) – A m. föld szentjei. Uo., 1991. (2. kiad. 1997) – II. János Pál arcképe. Írta André Frossard. Ford. Uo., 1991. – Isten és a tud. Írta Jean Guitton. Ford. Uo., 1992. (2. kiad. 2004.) – A m. Egyh. 1000 éve: rövid egyháztört. Újvidék, 1992. (Scientia Christiana 2.) – Grősz József érs.. Uo., 1992. (Vetés 18) – IX. Piusz pápa. Uo., 1992. (Vetés 20) – A kat. egyh. a m. művelődés századaiban. Bp., 1994. – Doctor et apostol. Szt István-tanulm-ok. Szerk. Uo., 1994. – A Kat. Egyh. Katekizmusa. Ford. többekkel. Uo., 1994. – Mindszenty József emlékezete. Szerk. Uo., 1995. – Grősz József kalocsai érs. naplója 1944–1946. Szerk. Uo., 1995. – Pálosok. Legeza Lászlóval és Szacsvay Péterrel. Uo., 1996. (bőv. kiad. 2006.) – Bencések. Uazokkal. Uo., 1996. – M. krónika–Millecentenárium. 1996. Uo., 1996. (ang. is) – A 350 éves KPI. Legeza Lászlóval. Uo., 1998. – Máltaiak. Uazzal. Uo., 1999. (2. kiad. 2008.) – A Kalocsai Érsség évezrede. Uazzal. Uo., 1999. – A Hittud. Kar tört. Uazzal. Uo., 1999. – A Pázmány Péter Kat. Egy. Uazzal. Uo., 1999. – Egyetemes egyháztörténelem I–II. Uo., 1999. – A kat. Egyh. és lit. Mo-on (a kezdetektől a 19. sz. végéig). Uo., 2000. – A m. Egyh. évezrede. Legeza Lászlóval. Uo., 2000. – Székesfehérvár évezrede. Uazzal. Uo., 2000. – A Váci Ppség évezrede. Uazzal. Bp., 2001. – Kartauziak. Uazzal. Uo., 2001. – Jubilaeum dioecesis Alba-regalensis. Uazzal és Mózessy Gergellyel. Uo., 2002. – A tizenegyedik század m. egyhtört-e. Uo., 2002. – A tizenkettedik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2002. – Márton Áron. Újvidék, é. n. (Vetés 24.) – A tizenharmadik sz. m. egyhtört-e. Bp., 2003. – Prímás-érseki beiktatás, Esztergom 2003. Szerk. Uo., 2003. – A tizennegyedik sz. m. egyhtört-e. Uo., 2004. – A krisztinavárosi Havas Boldogasszony-tp. Uo., 2004. – Az újlaki Sarlós Boldogasszony-tp. Uo., 2005. – A tizenötödik sz. m. egyhtört-e. Uo., 2006. – Árpád-házi Szt Erzsébet. Thüringia v. Hungária? Uo., 2006. – A solymári kegykép és templom története. Uo., 2009. s.k.

Memoriae tradere. Tanulmányok és írások ~ 60. születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám –Legeza László. Bp. 2006. – Porta patet. A 60 éves ~ köszöntése. Szerk. Perendy László. Bp., 2007.