🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mezey
következő 🡲

Mezey Artur (Gyöngyös, Heves vm., 1907. jan. 27.-Bp., 1987. jún. 4.): festő. - Bécsben középisk-t és 3 é. grafikai főisk-t végzett, 1927-33: a Képzőműv. Főisk-n Glatz Oszkár növendéke. 1933: Rómában a M. Int-ben ösztöndíjas. 1936: Angyali üdvözlet képével a Képzőműv. Társulat díját kapta. A Szt István-jubileumi kiáll-on Krisztus Emmauszban és Okos és balga szüzek c. képeivel szerepelt. R.k. tp-okban freskókat festett.  88

Karczag 1940:148. - Műv. lex. 1966. III:309.

Mezey László (Eger, 1918. dec. 5.-Bp. 1984. ápr. 14.) irodalomtörténész, kodikológus, paleográfus. - A gimn-ot az egri ciszt. főgimn-ban végezte. 1936: belépett a jászói prem. r-be, Rómában kezdett tanulni, de 1939: a r-et elhagyva hazatért. A bpi tudegy-en m-tört-olasz szakot végzett, 1944: bölcsész dr. 1947: a bpi Egyetemi Kvtár dolgozója, 1952: a kézirattár vez-je, 1961: elkészítette a kvtár latin kz-ainak katalógusát. 1954: az MTA Irodtört. Int., 1958: az OSZK-ban működő Kvtártud. és Módszertani Közp. munk-a. 1969: az ELTE Régi Magyar Irodtört. Tanszékén akadémiai státusban tud. tanácsadó. - 1970-től rendszeresen tartott kk. kurzusokat az Eötvös Koll-ban, s itt szervezte meg 1974: a hazai kvtárakban őrzött kódextöredékek feltárására a Fragmenta codicum akad. kutatócsoportot, melyet haláláig vezetett. - Az ELTE c. prof-a, vezette az MTA Kv-történeti és Bibliogr. Munkabiz-át, a Nemzetk. Paleográfiai, Diplomatikai és a Kk. Filozófiai Biz. tagja. Irod-, művelődés- és írástört. tanulm-ok mellett forráskiadásai, liturgia- és egyhtört. munkássága igen jelentős. - M: Magyar századok. Bp., 1948:41. (Szt István XIII. sz. verses históriája) - Irod. anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Uo., 1955. (kandidátusi ért.). - MTA I. Osztály Közleményei. 1956:191. (A „Báthory-biblia” körül. A mű és szerzője.) - Kk. magyar írások. Vál. Bp., 1957. - Hajnal, I.: L'enseignement de l'écriture aux universités médiévales. Kiad. Uo., 1959. - Árpád-kori és Anjou-kori levelek. Makkai Lászlóval. Uo. 1960. - Codex Albensis. Falvy Zoltánnal. Uo., 1963. - MKsz 1966:1, 205, 285. (A latin írás mo-i tört-éből) - VEA 1970:13. (A váci ppség kialakulása) - Székesfehérvár évszázadai 2. Székesfehérvár, 1972:21. (Székesfehérvár egyh. intézményei a kk-ban) - Deákság és Eu. Bp., 1979. (akad. dri ért.) - Athleta patriae. Tanulm-ok Szt László tört-éhez. Szerk. Uo., 1980:19. (Szt László legkorábbi irod. ábrázolásának alakulása) - Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Uo., 1983. M.E.