🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tófet
következő 🡲

Tófet: hely a →Hinnom völgyében, ahol Acház (vö. 2Kir 16,3; 2Krón 28,3) és Manassze (vö. 2Kir 21,6; 2Krón 33,6) idejében gyermekeket áldoztak →Molochnak. – Jozija kir. (2Kir 23,10) „tisztátalanná tette” a kultikus helyet, hogy ennek az áldozatnak véget vessen, de úgy látszik, később újra szokásba jött (Jer 7,31; 19,5;. 32,35). A ~ név jelentése bizonytalan; rendszerint az arám tft tővel (‘égni’) hozzák kapcsolatba és (az égőáldozat szem előtt tartásával?) ‘tűznek helye’-ként értelmezik. A vokalizáció mesterséges, és lehet, hogy a ‘köpés’, ‘az, amire köpnek’ szóéval hasonló hangzása miatt választották, hogy a hely iszonyatosságát és megvetésre méltó voltát kifejezzék (vö. 19,11–13). Némelyek szerint a ‘szégyen, iszonyat’ bóset mintájára vokalizálták; az eredeti kiejtés tefet lehetett. R.É.

BL:1841.