🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Moloch
következő 🡲

Moloch, Molek (a héb. melek, 'király'szóból, amelyet talán szándékosan torzítottak a maszoréták molekre; LXX és Vg: Moloch): az alvilág istene. - Egy mlk nevű istenség már a Kr. e. 21-20. sz: feltűnik malkum alakban; Kr. e. 1850: a mari szövegekben szó van egy muluk nevű istenség szentélyéről; 3 szöveg malik asszír istent azonosítja Nergallal, a pokol asszír-babilóniai istenével; az ugariti szövegekben szerepel egy mlkm nevű isten, aki az ammoniták főistenével, →Milkommal (2Sám 12,30; 1Kir 11,5.33; 2Kir 23,13; Szof 1,5; Jer 49,1.3) azonos. - A Kr. e. 8-7. sz-ban Izr-ben is megjelent ~ kultusza (2Kir 23,10; Jer 32,35); olykor gyermekeket is áldoztak neki a →Kidron ill. a →Hinnom völgyében (→Gehenna), a →Tófetnek nevezett kultikus helyen: „tűzbe küldték”, azaz áldozati ajándékként elégették őket (2Kir 16,3; 17,17; 21,6; 2Krón 33,6; Ez 16,21; 20,26.31). A kultusz főleg az ÉK-i és a K-i szemiták körében élt, innen vehették át más törzsek is. A törv. tiltotta e kultuszt (Lev 18,21; 20,2-5), mert Jahve áldozatkészséget kíván, az emberáldozat azonban utálattal tölti el (Ter 22; Bír 11,30-40). **

LThK 1993. VII:384.