🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szombathelyi szeminárium
következő 🡲

szombathelyi szeminárium: a →szombathelyi püspökség kispapjai a budai, majd a győri szem-ban tanultak. Szily János pp. (1777-99) 40 teol. befogadására alkalmas épületet építtetett, mely 1780: készült el. Az eredetileg U alakú épület bal szárnyát 1883-84: négy axissal, 1939-41: 3 emeletes keresztszárnnyal bőv. - II. József (ur. 1780-90) rendelete 1783. XII. 9: az egyhm. szem-okat megszüntette, a növ-eket, akik a szombathelyit még nem vették birtokba, Pozsonyban a generális szem-ban oktatták, a tanulm. idő az addigi 4 helyett 5 év lett. 1784: minden egyhm-ben kötelezően létesítettek egy papok házát (presbyteriumot), ahol a jelöltek a teol. tanulm-ok befejezése után 1 é. készültek a szentelésre és a lelkipásztorkodásra. A szombathelyi egyhm. végzett teológusainak 1785: a ~ épületében rendezték be a presbitériumot, uo. kaptak helyet a nyugdíjas papok, és 1787-: a földszinti ebédlőhelyiségben dolgozott a város első nyomdája, Siess Antal soproni nyomdász műhelye; a padlást a katonaság foglalta le magtárnak. - 1790. XI: a 33 visszatért teol-sal ismét megnyitották a ~ot, Szily pp. 4 plnost nevezett ki teol. tanárnak, megalapította az intézmény kvtárát is. XI. 3: megkezdődött az ismét 4 évf-os papképzés. A Szily-féle szabályzat szerint az elsőévesek 8, a felsősök 3 napos lelkigyakorlattal kezdték az évet, a Te Deum VIII. 28: volt. Tantárgyak: dogmatika, szentírástud., egyhjog és egyhtört. Az előadások de. 8-10-ig, du. 14-16-ig folytak, kedden és csütörtökön tanítási szünet volt. - 1793-1806: itt oktatták a zenggi egyhm. horvát és 1796-1802: a székesfehérvári egyhm. papnöv-eit is. - Herzan mpp. (1800-04) átdolgozta a ~ szabályzatát: legnagyobb újítása az volt, hogy csak líceumot végzett hallg. vehető fel a ~ba; a tantárgyakból rendszeres feleltetések csak hétvégén lehetnek; látogatóba menni tilos, látogatókat csak vasárnap du. fogadhatnak az elöljárók jelenlétében, női látogatókat sem a szeminaristák, sem az elöljárók nem fogadhattak; tilos volt a dohányzás; különös gondot fordított a külsőségekre, a tisztálkodásra, öltözködésre; előírta a háromszögletű kalap és a cipő viselését a magyaros csizma helyett. A szabályzathoz még egy fejezetet csatolt az elöljárók kötelességeiről. Szabályzata a többi pp. idején is érvényben maradt. - Bőle András pp. idején (1825-43) bevezették a hazai jog oktatását. Szenczy Ferenc pp. (1852-69) buzdítására alakult meg 1861: a kispapok irod. önképzőköre, a Szt Ágoston Egyes., 1862: a Szt László Társulat Fiók Egylete. - Hidassy Kornél (1884-85): új épületszárnnyal toldotta meg a szem-ot, új kpnát és kvtártermet építtetett. Bevezette az elöljárói és tanári konferenciákat, néhány új tárggyal bőv. a tananyagot, megváltoztatta a lelkigyakorlatok rendjét. - 1914-16: Mikes János mpp. a ppi elemi isk-t átengedte katonai kórháznak, ezért az elemisták oszt-ait a ~ban helyezték el; a III-IV. é. kispapok részt vettek a betegápolásban. 1918-19: megnyílt a kisszeminárium a gimn. V-VIII. o-os tanulói számára. Az 1919/20. tanévben az okt. szünetelt, 1919: a Vörös Őrség a saját céljaira foglalta le a ~ épületét, az int. a jegyzőinternátusba költözött át. 1920 őszén indult meg újra a tanítás. A kisszem-ot 1920: megszüntették. 1926. IX-: öt évf-os lett a képzés. - A ~ot 1952. V. 1: megszüntették, az épületet államosították, az 55 kispap a győri szem-ban tanult tovább. Az épületben középisk., majd koll. működött. - 1996: az épület visszakerült az Egyh. tulajdonába, egyhm. koll-ot alakítottak ki és itt található a →Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár is. 1994: hitokt. és hittanárképzőként, ~ néven újra megnyitották. - A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/26, 1870/71: 4/35, 1875/76: 4/22, 1880/81: 4/26, 1909/10: 5/38, 1933/34: 7/43, 1938/39: 7/33. - Rektorai: 1790: →Nagy József, 1793: Eölbei János, 1800: Marton Pál, 1806: Várady János, 1810: →Bőle András, 1821: Dese Pál, 1823: Kozmor Ferenc, 1825: →Várady József, 1828: Steiner Ferenc, 1830: Török József, 1835: Eberl Mihály, 1836: →Sághy Mihály, 1838: Laky Károly, 1840: Kráncsics József, 1845: Septey Vince, 1850: →Szenczy Ferenc, 1852: →Bitnicz Lajos, 1854: Krancz István, 1859: Vadász Ferenc, 1861: →Kopsz János, 1873: →Puli György, 1887: →Stegmüller Károly, 1902: Vidos Lajos, 1912: →Tauber Sándor, 1920: →Császár József, 1940: →Géfin Gyula. Dobri Mária-T.E.

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896. - Kiss-Sziklay I:404. - M. stat. évkv. 1910:385; 1934:308; 1939:189. - Géfin II:171. (Székely László: A ~ tört.) - MKA 1988. II:128. - Szily János (1735-1799). Szombathely első pp-e. Szerk. Dobri Mária. Szombathely, 1999. - Dobri Mária: A szem. kpnái. Szombathely, (Séták Szombathelyen 3.)