🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bitnicz
következő 🡲

Bitnicz Lajos (Ják, Vas vm., 1790. júl. 17.-Nagykanizsa, 1871. jún. 28.): választott püspök. - A középisk-t Kőszegen, a liceumot és a teol-t Szombathelyen végezte. 1813. V. 9: pappá szent. 1812. IV. 1-től a szombathelyi liceum mat., utóbb m. irod. tanára, 1815: fil. dr. 1828. III. 15-IV. 7: tagja annak a biz-nak, amely a M. Tudós Társ. szervezeti szabályzatát készítette. 1839: a Társ. ig-ja. 1847: szombathelyi knk., 1858: nagyprép., 1868: bosoni vál. pp. - A MTA mat. o-ának 1830. XI. 17: r., 1847. XII. 23: tb. tagja. Szombathely róm. kori régészetével is foglalkozott, ezért 1825: a Boroszlói Tud. Társ. l. tagjává vál. Régiség- és éremgyűjt-ét a MTA-ra hagyta. - M: Tentamen publicum e mathesi adplicata. Szombathely, 1820. - Tentamen publicum e mathesi theoretica et geometria practica. Uo., 1820. - De religionis et philosophiae relatione mutua. Uo., 1822. - M. nyelvbéli előadás tudománya. Pest, 1827. - M. nyelvbéli figyelmező. Uo., 1827. - A Szombathelyen felásott... róm. régiségekről. Uo., 1829. - Gazd. szótár. Szombathely, 1831. - M. nyelvtud. 1-2. rész. Uo., 1837. **S.F.

LBE:55. - Mendlik 1864:67. (vasvári prép.) - Szabó Imre: Emlékbeszéd B. L. felett. Pest, 1872. - Szinnyei I:1092. (s.v. Bitnitz) - Pallas III:332. - Géfin II:374, Arck.; III:39. - MÉL I:219. - MTA tagjai 1975:32. - MItB II:358.