🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szlovák bizánci szertartású katolikusok
következő 🡲

szlovák bizánci szertartású katolikusok: A keleti szert. szl-ok eredetileg →ruszinok lehettek, akik a környezet hatására fokozatosan elszlovákosodtak. A →munkácsi görögkatolikus püspökséghez tartoztak, csatlakoztak az →ungvári unióhoz. Bacsinszky András munkácsi pp. 1787: Kassán helynökséget állított föl. I. Ferenc kir. 1816: megalapította az →eperjesi görögkatolikus püspökséget, ahová a ~ is mint hívők tartoztak. Önálló szl. egyházszervezet nem volt. Trianon után az egyhm-ből mindössze 20 parókia maradt Mo-on. Az eperjesi pp. joghatóságát Róma 1946: egész CS-ra kiterjesztette. 1950: a ~ egyházszervezete megszűnt, de 1968: újjáéledt. Az eperjesi egyhm. híveinek száma 352.517, de ezek között nemcsak szl-ok, hanem m-ok és ruszinok is vannak. A ~ közül sokan kivándoroltak az USA-ba és Kanadába. - XVI. Benedek p. 2008. I. 31: a szl. g.k. egyházat saját jogú metropolita részegyházzá nyilvánította, s megalapította a pozsonyi eparchiát. Eperjes metropolia, a kassai ap. exarchátus eparchia lett. P.I.

Oriente Cattolico 1962:313. - Lacko 1961:40. - Pirigyi 1982:100.