🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerviták
következő 🡲

szerviták, serviták, Szűz Mária Szolgái (lat. Ordo Servorum Mariae, OSM, Servi Mariae, SM): klerikus férfi szerzetesrend. - Alapítója 7 előkelő firenzei férfi: Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Amadio, Uguccione, Alessio. Valamennyien Firenzében születtek a 12. sz. végén, kereskedők voltak. Miközben Firenzében 1220 u. a császárpárti welfek és a pápapárti ghibellinek háborúztak, ők 1233: beléptek a bűnbánó testvérek („fratres de poenitentia”) közé, majd megalapították a ~ rendjét. Vsz. Veronai Szt Péter OP ajánlotta nekik a Szűz Mária Társasága, ill. Szűz Mária Szolgái nevet, melyet 1245-től okl-ek említenek. Az ágostonos regula szerint éltek, fekete rendi ruhát viseltek. A társulást a firenzei pp., 1249: Capocci bíb., Toscana p. legátusa hagyta jóvá; végleges p. jóváhagyást 1255: nyertek. - Az új r. megerősödéséhez és elterjedéséhez nagyban hozzájárult 1250: Capocci bíb. dekrétuma, amely a ~ elöljáróit fölhatalmazta arra, hogy a kiközösített II. Frigyes cs. párthíveit föloldják a kiközösítés alól, ha felöltik a r. ruhát. Ezért sok német lovag belépett az új közösségbe. - Mo-on első házukat 1644: Lorettom (Sopron vm.) mellett alapították. 1687: Egerben, 1689: Pesten (a váci kapu melletti török mecsetet kapták meg) nyitottak ktort. Fraknói rházukat l695: Esterházy Pál hg. nádor építtette a kk. plébániatp. mellé. A váci ktor alapítása után, a 18. sz: megtorpant hazai terjeszkedésük, s csak a 20. sz. elején újult meg. **

Délutáni ájtatosságok kézikv-e. Bp., 1931. - Wimmer M. Anzelm: A hét szt rendalapító és műve. Uo., 1942. - A Bold. Szűz Mária Szolgái Rendjének martyrologiuma. Uo., 1943. - Bálint II:279. - Török-Legeza 2000.