🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szepesi prépostság
következő 🡲

szepesi prépostság: társaskáptalan Szepeshelyen. - II. András kir. 1209: adományokkal látta el, 1243: →hiteleshely. Pecsétnyomója IV. László kir. kíséretének fosztogatása következtében 1285: eltűnt, ezért minden olyan korábbi okl-et érvénytelennek nyilvánítottak, amelyet a ~ új pecsétjével meg nem erősítettek. - Pecsétjei. 1. Kör alakú (33 mm) 1250 e. pecsétjén a köpenyét megosztó Szt Márton. Körirata gyöngysorok között: • MARTINI · DE · CIPIS. - 2. Kör alakú (50 mm) pecsétjén 1285: a köpenyét megosztó Szt Márton, fejétől jobbra stilizált nap. Körirata gyöngysorok között: SIGILLVM · CAPITVLI · ECCLESIE · BEATI · MARTINI · DE · SCEPVS. - 1292: a prép. IV. Miklós p. engedélyével ppi jogkörrel bírt. Amikor a tizedet szétosztotta knk-jai között, okl-ét így kezdte: „Jakab, Isten és az Apostoli Szék kegyelméből szepesi püspök...”, s ezt 1299: megismételte. Utódai nem használták a ppi címet, de miután 1339: Opoliai János hg. lett a prép., I. (Nagy) Lajos kir. és Erzsébet kirné kérte VI. Kelemen p-t, emelje egyhm. rangra a ~ot. A p. 1347: az ügy kivizsgálásával megbízta Szigfrid garamszentbenedeki és Dániel visegrádi bencés apátot, valamint Kórogyi László pécsi pp-öt. Az érintett egyh. elöljárókat meg is hívták a szepesi Szt Márton-tp-ba, de a gyűlésre úgy tűnik nem került sor, s az itáliai hadjáratok miatt a kir. többé nem sürgette a dolgot. - 1435: Zsigmond kir. főkegyúri joga alapján átadta a prép-nak, Stok Jánosnak azt a jogot, hogy a kápt. stallumokat és javadalmas állásokat belátása szerint tölthesse be. 1458: Mátyás kir., majd II. Pius p. megerősítette e jogot azzal, hogy a prép. a területén élők számára lelki ügyekben teljes jogú ordinárius. A knk-ok és plnosok hűséget és engedelmességet esküdtek neki. Ennek értelmében a prép., Stok János nagycsütörtökön a szentmise előtt ppi díszben fogadta a népet; ítélkezett, kiközösített és feloldott, zsinatot hívott össze, mint a pp-ök. Utódának, Bak Gáspárnak IV. Sixtus p., arra hivatkozva, hogy a szepesi Szt Márton-tp. egykor szegyh. volt, 1472: megadta a kiváltságot, hogy mitrát és pásztorbotot viseljen a prépság egész területén. Bakócz Tamás mint esztergomi érs. sérelmezte a területén lévő önálló prépságot, és panaszára válaszul X. Leó p. 1513: visszavonta a prépság minden kiváltságát és a prép. ppi joghatóságát. Ettől kezdve vita volt az érs. és a prép. között. - Prépostok: 1209: Adolf, 1234: Benedek, 1239: Rátót nb. Mátyás esztergomi érs., 1259: Benedek kir. kancellár, 1263: János kirnői kancellár, 1264: Muthmer, Kun László nevelője, 1282: Lukács kirnéi kancellár, 1283: Bertalan (váradi pp.), 1284: Jakab, 1301: Pál kirnéi kancellár, 1316: Henrik (veszprémi pp.), 1323: János (veszprémi pp.), 1327: Adolf, 1347: Miklós, 1357: Domonkos, 1379: János oppelni hg., 1382: Miklós kirnéi kancellár, Zsigmond kir. káplánja, 1392: Charnó György, 1401: Palóczy György (erdélyi pp., esztergomi érs.), 1419: Késmárki György kancellár, 1433: Stock János, 1464: Back Gáspár, 1494: Mekcsei György, 1505: Chobadi (Koboli?) László, 1511: Horváth Mihály, 1533: Bachiai Ferenc, 1545: Váraljai Szaniszló (pécsi pp.), 1560: Paulinus Péter (csanádi pp.), 1561: Bornemissza Gergely (csanádi, váradi pp.), 1587: Hetési Pethe Márton (szerémi, váci pp., kalocsai érs.), 1606: Hosszútóti László (erdélyi, váradi pp.), 1648: Tarnóczy Mátyás (csanádi, váci pp.), 1655: Pálfalvay János (erdélyi, váradi pp.), 1663: Bársony György (váradi, egri pp.), 1676: Luzsénszky Joachim (váradi pp.), 1681: Sebestyén András (erdélyi pp.), 1688: Balogh Miklós (csanádi, váci pp.), 1689: Matyasovszky László tinnini pp., 1696: Sigray János tinnini pp., 1708: Brenner Domonkos, 1719: Pongrácz Imre fárói pp., 1725: Pelcz János stagnói pp., 1740: Barkóczy Ferenc (egri pp.), 1745: Máriássi Sándor tinnini pp., 1755: Zbiskó József tinnini pp. **

Péterffy I:192. - Kiss-Sziklay II:963. - Takács 1992:86. (46.)