🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > szepesi huszonnégy plébános testvérülete
következő 🡲

szepesi huszonnégy plébános testvérülete, fraternitas XXIV regalium parochorum, 1344–1673: a szepesi szász plébánosok érdekvédelmi szövetkezése. – Valószínűsíthetően 1239 és 1248 között Lőcse pléb-i központtal alakították. Közös föllépésüket okl-eink 1268, 1274: említették. Egy 1298–: eredeztetett másolat szabályzattöredéke címében tartalmazta a fraternitas (testvériség, testvérület) kifejezést. Az először 1344: említett 24 város (viginti quatuor civitatum) elnevezés – melynek fölsorolása szerzőnként eltérő a szakirodalomban – 1427: a 24 város plébánosai (viginti quatuor civitatum regalium plebani) elnevezésre változott. A ~ét a →szepesi prépost irányította. 1519–1600: anyakvei szerint a rector, custos, 2 provisor, oeconomus (gazdasági ügyintéző), actuarius (nótárius), tutor (defensor) voltak az időközben prot-sá lett ~ évenként választott tisztségviselői. A ~ létezéséről az utolsó hír az 1673: megtartott gyűlés; ezen már a kat-ok voltak többségben. – A ~ pléb-áknak saját, kvtára mellett a lőcsei Szt Jakab pléb-tp-ban a ~nek volt külön kvtára is, amelyet 1405: (alapításakor?) említettek először. György leibici plnos hagyta kveit a ~ra. A kvtárat utóda, Nicolaus Fugisrecht, valamint Petrus Herbord iglói pap és Fustrib, a lőcsei Szt György kpna kp-ja kezelte. Kveikben a „Liber fraternitatis XXIV plebanorum civitatum regalium" tulajdonosi bejegyzés olvasható. A ~nek kvtárát a 16. sz. elején a Szt. Jakab tp. kvtára bekebelezhette; megmaradt köteteinek többsége a gyulafehérvári →Batthyáneumban találhatók. 88

Hradszky József: A XXIV kir. plnos testvérülete (XXIV regalium plebanorum fraternitas) és a reformáció a Szepességben. Miskolc, 1895. – Fekete Nagy Antal: A Szepesség ter-i és társad. kialakulása. Bp., 1934. – Selecká Márza, Eva: A Középkori Lőcsei Könyvtár. Szeged, 1997 (Olvasmánytört. dolgozatok, 7.) – M. művelődéstört. lex. Bp., 2011. XI: 149.