🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentmisén való részvétel
következő 🡲

szentmisén való részvétel, szentmisehallgatás: a katolikus vallásosság legkiemelkedőbb cselekedete, mert általa a krisztushívő az →Eucharisztia ünneplésében a liturgia csúcsán dicsőiti a Szentháromságot és a forrásnál merít a megszentelő kegyelemből. A szentmise az Egyh. hivatalos istentiszt-e, azért kötelező ünnepeken a kat. hívőnek részt kell vennie rajta. A →harmadik parancsolat fontosabbik része a →munkaszünet mellett, az →öt parancsolat első parancsa. - A ~ vétkes elmulasztása halálos bűn, rendszeres elmulasztása a vallásosság elsorvadásához vezet. A katolikus hívők egyik alapvető joga és kötelessége a →szentmiseáldozat bemutatásán való jelenlét, s a benne minél tökéletesebb részvétel és a belőle fakadó kegyelmi javakból való részesedés (→hívők jogai és kötelességei). - Az Egyház →öt parancsolata közül az első hagyományos formája: „→vasárnap és →parancsolt ünnepeken misét becsületesen hallgass”, mai formája: „vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését”. - A becsületes ~ jelenti: 1. rendszeres misére járást vasárnapokon és parancsolt ünnepeken, és 2. a tevékeny részvételt a szentmisén, ami templomtérben való jelenlétből, a figyelmes hallgatásból, válaszokból, mozgásból és a személyes áhítatból tevődik össze. - Az Egyh. parancsa meghatározza és pontosabbá teszi az Úr törvényét: „Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni”. „A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, katolikus szertartás szerint végzett misén jelen van, magán az ünnepnapon vagy az előző nap estéjén.” - A vasárnapi Euch. megalapozza és erősíti az egész ker. életet. Ezért a híveknek részt kell venniük az Euch-n a kötelező ünnepeken, hacsak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak (például betegség v. a csecsemők ellátása, v. lelkipásztoruk föl nem menti őket). Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, súlyos bűnt követnek el. - Az Euch. vasárnapi, közös ünneplésén való részvétel tanúskodik a Krisztushoz és az ő Egyházához tartozásról és a hozzájuk való hűségről. A hívek ezzel tanúsítják közösségüket a hitben és a szeretetben. Ugyanakkor tanúskodnak Isten szentségéről és az üdvösségbe vetett reményükről. A Szentlélek segítségével kölcsönösen erősítik egymást. - „Ha szent szolgálatot teljesítő személy (pap) hiányában, vagy más súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébániatemplomban vagy más szent helyen a megyéspüspök előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, vagy töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg a családban, vagy alkalmasint több családból álló csoportban” (vö. 1248.k. 2.§). - Az önkéntes ~ a vallásos buzgóság megnyilvánulása és fokmérője. Különleges formája a →miseadomány, amellyel egy hívő saját szándékát bízza az áldozatot bemutatóra. **

II. János Pál p.: Ecclesia de Eucharistia enc. 2003. - XVI. Benededek p.: Sacramentum caritatis. Szinodus utáni ap. buzdítás. 2007.