🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szegedi kormány
következő 🡲

szegedi kormány: a francia gyarmati csapatok megszállta Szegeden székelő ellenforradalmi, nemzeti kormányok. - A III. 21-i komm. államcsíny után V. 5: Aradon, Károlyi Gyula gr. által szervezett ellenkormány tagjait az oláhok V. 9-22: Mezőhegyesre, Szabó Zoltán hadügymin-t Krajovába internálták. - 1. 1919. máj. 30.-aug. 12. Szegeden V. 30: alakította meg kormányát (V. 30-VII. 12.); min-eln. V. 30-VII. 12: →Károlyi Gyula gr. (igazságügymin. és ideigl. hadügymin. is), külügymin. VI. 6-VII. 12: →Teleki Pál gr., belügymin. V. 30-VI. 6: Kelemen Béla, VI. 6-VII. 12: Károlyi Gyula gr., pénzügymin. ideigl. Solymossy Lajos br., kereskedelemügyi min. Varjasy Lajos, földművelésügyi min. Kintzig János, vallás- és közokt. min. VI. 6-VII. 12: Kelemen Béla, hadügymin. VI. 6-VII. 12: Horthy Miklós, népjóléti min. Bársony Elemér (államtitkár, a min. vez-je), közélelmezési min. Hemmen János. - 2. 1919. júl. 12.-aug. 12. Min-eln. P(attantyús) Ábrahám Dezső; külügymin. Teleki Pál gr.; belügymin. Balla Aladár; pénzügymin. P. Ábrahám Dezső ideigl.; keresk. min. Varjasy Lajos; földműv. min. VII. 16-VIII. 12. Teleki Pál gr. (mint külügymin.); vallás- és közokt. min. VII. 18-VIII. 12: Dömötör Mihály (mint népjóléti min. ideigl.); igazságügymin. VII. 16-VIII. 12: Balla Aladár (mint belügymin., ideigl.); hadügymin. Belitska Sándor; népjóléti min. Dömötör Mihály; közélelmezési min. VII. 16-VIII. 12: Pálmay Lajos. 88

Kelemen Béla: Adatok a szegedi ellenforr. és a ~ tört-éhez. [1919] Naplójegyzetek és okiratok. + Tonelli Sándor: A szegedi forr. mozgalmak. Szeged, 1923. - Szeged. 1. köt. Bp., 1927. (Kelemen Béla: A ~) - Bölöny 1992:184.