🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmári szeminárium és teológia
következő 🡲

szatmári szeminárium és teológia: A →szatmári püspökség alapítólevelében gondoskodtak fölállításáról. Fischer István pp. (1804-07) Szatmárnémetin 6260 Ft-ért vásárolt épületében 1804. XI. 17: nyitotta meg Nep. Szt János oltalma alatt a Püspöki Intézet és Papnevelőt. Évi jövedelme 6653 Ft; rektora Korom Mihály őrknk., spirituálisa Jakobi Ferenc, tanulm. felügy-je Smoczer József, tanára Sixt József. 7 növendékkel indult. 1806. XI: elkészült első szabályzata, s megnyitották a teol. 1. évf-át. Hám János pp. (1827-57) átdolgoztatta szabályzatát, melyet utódai megerősítettek. A papnev. rektora az egyik knk. A tanárok egyhm. papok, kivéve 1863-68: amikor Haas Mihály pp. (1858-66) intézkedésére jezsuiták voltak. Az elapadó jövedelmek pótlására Bíró László pp. (1866-72) a Vallásalaptól é. 10.000 Ft segélyt kapott, amit elvontak, megadtak, elvontak, majd véglegesítettek. A ~t Kovács Flórián pp. (1821-25) a ppi palotában helyezte el. 1859: elkülönítették az épület papnevelői részét, melyet 1891: külön szárnnyal bőv., főként a ppi és egyhm. kvtár számára. Schlauch Lőrinc pp. (1873-87) bevezette az oktatott tárgyak közé a nevelés- és tanítástant, egy ideig tanították az egészség- és életmentéstant is. XI: próbaszónoklatokat, minden 2. é. 2. félévében gyakorlati katekézist tartottak a növ-ek a helybéli r.k. fiú népisk-ban. A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/35, 1870/71: 4/34, 1875/76: 6/25, 1880/81: 4/29, 1909/10: 6/20. - 1919. IV-1940. IX: és 1945-től rumén uralom alatt. - Rektorai: Korom Mihály, 1809: Mészáros György, →Kovács Flórián, 1811: Dubinszki Mihály, Rhéday József, Kovács Mátyás, 1820: Sixt József , Köck József, 1825: Schlachta Márton, Krammer Ferenc, Linczy József, 1840: →Obermayer András, Dózsa Antal, Pelikán József, 1854: →Bíró László, 1862: Némethy József, 1867: Schmoczer Ignác, 1869: Günther József, 1874: →Novák Antal, 1885: →Keszler Ferenc, 1893: →Kádár Ambrus, 1908: →Binder András, 1912: →Szabó István, 1914: →Jordán Károly, 1917: Láng Antal, 1923: →Kováts Gyula, 1931: Komka Vilmos, 1944-48: Bárány József . A rumén áll. föloszlatta, azután (kb. 2 é. a szétszórtságban) titokban működött. B.L.B.-88

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896: - Kiss-Sziklay I:417. - M. stat. évkv. 1910:386. - A Szatmári Ppi Egyhm. emlékkv-e 1804-1904. Szatmárnémeti, 1904:350.