Magyar Katolikus Lexikon > K > Keszler


Keszler Ferenc (Dombó, Máramaros vm., 1830. márc. 17.-Szatmárnémeti, 1900. szept. 25.): nagyprépost. - A szatmárnémeti ppi líceumban 1852: elvégzett 2 é. bölcs. tanulm. után Bécsben hittud. tanult, 1853. III. 26: pappá szent., Krasznasándorfaluban, IX: Munkácson, 1854. I: Beregszászon, II: Munkácson kp., 1854. IX: Szatmárnémetiben a szem. pref-a és gimn. tanár. 1859. X. 16: a bécsi Augustineumban tanár, 1861. XI: Szatmárnémetiben teol. tanár, 1863: ppi titkár. 1868: az egyhtört. és egyhjog tanára is. 1873: teol. dr. 1879. II. 7: erchy c. apát. 1885: a szem. rektora, 1898: ppi helynök, 1900: nagyprép. - M: Memoria Servi Dei Joannis Hám, episcopi olim Szathmáriensis 1827-1857. Szatmárnémeti, 1873.  B.L.B.

Schem. Szat. 1893:215; 1904:451. (†szept. 28.) - Szinnyei VI:157.