🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keszler
következő 🡲

Keszler Ferenc (Dombó, Máramaros vm., 1830. márc. 17.-Szatmárnémeti, 1900. szept. 25.): nagyprépost. - A szatmárnémeti ppi líceumban 1852: elvégzett 2 é. bölcs. tanulm. után Bécsben hittud. tanult, 1853. III. 26: pappá szent., Krasznasándorfaluban, IX: Munkácson, 1854. I: Beregszászon, II: Munkácson kp., 1854. IX: Szatmárnémetiben a szem. pref-a és gimn. tanár. 1859. X. 16: a bécsi Augustineumban tanár, 1861. XI: Szatmárnémetiben teol. tanár, 1863: ppi titkár. 1868: az egyhtört. és egyhjog tanára is. 1873: teol. dr. 1879. II. 7: erchy c. apát. 1885: a szem. rektora, 1898: ppi helynök, 1900: nagyprép. - M: Memoria Servi Dei Joannis Hám, episcopi olim Szathmáriensis 1827-1857. Szatmárnémeti, 1873.  B.L.B.

Schem. Szat. 1893:215; 1904:451. (†szept. 28.) - Szinnyei VI:157.


Keszler Aladár (Tapolca. Zala vm., 1908. ápr. 1.–Tapolca, 1972. ápr. 9.): műszaki vezető, ogy. képviselő. – Szülők: Aladár (1875–1935) építési vállalkozó, Éderer Lujza (1888–1952), neje 1940–: Ekler Erzsébet (1913–) tanítónő. A székesfehérvári ciszt. gimn. és a bpi Kossuth Lajos Reálgimn. éretts. 1936: apja halála után a Balaton-vidéki Vegyipar rézkénporgyárat irányította és 2,5 kh szőlőjét művelte. 1942–46: mellékállásban a FANTO olajlerakatot kezelte. 1940–72: a tapolcai r. k. egyh.közs. képviselő-testület tagja, majd jegyzője. 1945–: a Független Kisgazdapát tagja, hamarosan helyi eln-e. Kovács Béla (1908–1959) a Kisgazda Párt főtitkára 1947. II. 25: szovjet letartóztatása után kilépett a FKGP-ból.. a →Demokrata Néppárt (DNP) programjával VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Zala vmi listáján pótképviselö. 1948. VIII. 4: Pörneczi József lemondása után behívott ogy. képviselő. 1948. XI. 24: a szőlősgazdák nevében tiltakozott Dobi István földműv. min-nél a hegyközségi tanácsok megszüntetése ellen, ami a m. bortermelés versenyképességét fölszámolta, XII. 15: a kormányt interpellálta, amely kereskedést az Áll. Borforgalmi Rt-ot monopolizálva, rendelettel megszüntette a szabad borkeresk-et. A DNP 1949. II. 4: önfeloszlatása után pártonkívüli képviselő. Vállalatát 1952. VI: államosították, de szakértelme és találmányai miatt állásában maradhatott. Csak szőlőbirtoka és présháza áll-i fölajánlásával kerülhette el →kulákká nyilvánítását. 1956. X. 23: Bpen érte; bekapcsolódott a DNP újjászervezésébe. XI. 4: a szovjet elözönlés után hazatért. 1957. VI: letartóztatták és →Kistarcsára, majd →TökűIre internálták, ahonnan XII. 5: szabadult, de még évekig rendőri megfigyelés alatt állt. 1970: nyugdíjazásakor a Tapolcai Tanácsi Mészművek Váll. növényvédőszer-üzemének műszaki vez-je. M. nóták szerzője. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. –Tapolcai életr. lex. Tapolca, 2000:121. – Ogy. alman. 1947/49:209. – Zalai kislex. 2005:157.