🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmári béke
következő 🡲

szatmári béke, 1711. ápr. 29-30.: a kuruc háborúkat befejező békekötés. - A Debrecenben kezdett, Nagykárolyban folytatott tárgyalásokat Szatmárban IV. 29: az okmány aláírásával fejezték be. Főbb pontjai: II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) fejed. életét és vagyonát biztosítják, ha 3 hét alatt hűséget esküszik a kir-nak - ez alatt várait át kell adnia a császáriaknak, seregét el kell bocsátania -, lakhat Lengyo-ban is. A föltételek végrehajtása után fiait visszakapja. Mo-on és Erdélyben minden követője, egyh. és világi urak, nemesek és főtisztek, ha 3 hét alatt hűséget esküsznek, kegyelmet kapnak. A javak visszaadása azokra is értendő, amelyeket eladományoztak v. elzálogosítottak. Az ellenségeskedés megszüntetését jelentő fegyverletétel után az urak, nemesek és szolgáik fegyvereiket nemz. szokás szerint ezután is viselhették. A közrendű vitézek - honfiak és idegenek - kegyelmet kaptak, nem kellett cs. szolgálatba állniuk, az idegenek a hazamenetelre útlevelet kaptak. A cs. ezredekből átszökötteket büntetlenséget ígérve kötelezték az ezredeikbe való visszatérésre. A prot-ok vallásszabadságát a törv-ek értelmében meg fogják tartani; kéréseiket most, v. a legközelebbi ogy-en fölterjeszthetik; a szabad vallásgyakorlatot biztosítják. A Rákóczival elmenekültek és a hadifoglyok is kegyelmet kapnak. A hajdúk, jászok, kunok stb. kiváltságait megerősítették, sérelmeiket az ogy-en fogják orvosolni. Mo. régi szabadalmait sértetlenül hagyták, megígérték a sérelmek ogy. orvoslását, a polg. és katonai tisztségek honfiakkal betöltetését s hogy az özvegyek és árvák visszakapják férjeik és apáik el nem idegenített javait; amelyek más kezén vannak, azokról az ogy. intézkedik. A határidőre hazatérni nem tudók kérelmükkel az udvarhoz, hivatalaikba, méltóságaikba csak az uralkodó kegyelméből helyezhetők vissza, aki Mo. és Erdély összes szabadságait megtartja, s nem tűri, hogy a kegyelem ellenére bárkit üldözzenek v. bántalmazzanak. - A szerződést 151-en írták alá, köztük: Barcsay Miklós, Beleznay János, Csajághy János, Ilosvay Imre, →Károlyi Sándor, Krucsay János, Ocskay Sándor, Perényi Miklós, Teleky Mihály, Vay László, stb. V. 1: a majtényi síkon a kb. 12.000 fős kuruc hadsereg letette a fegyvert (→majtényi fegyverletétel). A ~t V. 26: fia helyett Eleonóra cs-né erősítette meg. - Gr. →Pálffy János tábornagy biztosítékával a nem-nemes főtiszteket fölmentette a földesúri hatalom alól; átvette a várakat, kivéve Munkácsot, melyet pancsnoka, Sennyei István br. Rákóczi parancsára az új kir. trónfoglalásáig semlegességben akart tartani, csak egy havi lövetés után, VI. 23: adta föl. 88

Debrecen és a ~. Debrecen, 1903. - Zayzon Sándor: Károlyi és a ~. Bp., 1915. - Lukinich Imre: A ~ tört. és okirattára. Bev. tanulm. és jegyz. Bp., 1925. - Málnási Ödön: Gr. Pálffy János küzdelme Mo. felszabadításáért. Uo., 1930. - Acta Universitatis Debreceniensis 1955:125. (Szendrey István: A ~ első kihirdetése)