🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmári Mária Kongregáció
következő 🡲

szatmári Mária Kongregáció, 1642-1773, 1863-: Szatmáron a Pázmány Péter alapította jezsuita gimnáziumban 1642: létesült a tanulók Mária Kongregációja, 1773: szűnt meg. 1863: alakult meg a Püspöki Konviktusban az ifjak Szeplőtelen Fogantatásról nev. Szt József pártfogásába ajánlott kongregációja, 1866: a polgároké, 1896. XII. 8: a konviktusi diákkongr-hoz csatlakoztak a kat. gimn. tanulói is, 1904: női Mária Kongr. alakult (pártfogója Árpádházi B. Margit), 1913: megalakult a szatmári tanítójelöltek Szeplőtelenül Fogantatott Szűzről nevezett és Szűz Szt Imre herceg pártfogása alatt álló Mária Kongr-ja, valamint az urak Mária Kongr-ja. - A kongr-k általában 3-6 (eltérő elnevezésű) szakosztályt létesítettek: apostolkodás, tevékeny szeretet szako-a; hitbuzgalmi, hitvédelmi, missziós szako., sajtó szako. - A ppi konviktus és a kat. gimn. diákjainak Mária Kongr-ja a rendes havi összejövetelek mellett műsoros előadásokat rendezett, kvtárat létesített és gyarapított. - A diákkongr-k a kongr. fő ünnepén évente megújították fogadalmukat; a női kongr. az isk-t végzett, vidékre került tagjai kapcsolatukat többségükben megtartották, legalább a fő ünnepen a fölajánlás megújítására megjelentek, indokolt távolmaradáskor levélben tették meg. - Az I. és II. vh. közötti időszakban a rumén hatóságok nyomására a középisk. Mária Kongr-k tevékenysége megrekedt, az 1930-as évek végére megszűnt. - É-Erdély visszacsatolása után, 1940. XI-: működésük újult erővel indult meg. A középisk. fiúk kongr-ja működését 3 csoportban szervezte meg: V-VIII. gimn., III-IV., ill. I-II. osztályosok. Szatmárnémetiben szervezték meg az összes K-mo-i diákkongr. vezetőképző tanf-át, és létrehozták a K-mo-i kongregációs diáktitkárságok közp-ját. Havonta ráeszmélő félnapot, évente lelkigyakorlatot szerveztek. A zárdai kongr-val együtt 1944. III. 25: Katolikus Diáknapot, 1947: Nagymajtényban kongr-s vándorgyűlést tartottak. 1947 őszén az Áll. M. Fiúlíceumban (kongreganista szerk-kkel) Diákszó c. (az 1948. VII-i államosításig működő) lapot indítottak. A ~ kiadása: Közös áldozási imák. (Szatmárnémeti, 1942). - A ppi konviktusi (kat. gimn.) Mária Kongr. elöljárói: 1863: Sagler Ferenc SJ (alapító, első eln.), 1864: Geiger Sándor SJ, 1865: Lattinger János SJ, 1866: Ernst József, 1868: M. →Schreiber János SJ, 1869: Laboda József SJ, 1874: Handmann Henrik SJ, 1875: Laboda József SJ, 1880: Snactjohauser Gáspár, 1881: Petticher Sándor SJ, 1882: M. Midlinszky József SJ, 1883: Lattinger József SJ, 1884: Tamás János SJ, 1885: Findenigg Ernő SJ, 1887: Tamás János SJ, 1888: Bora Ernő SJ, 1893: Fialla János SJ, 1895: Tamás János SJ, 1896: →Bus Jakab SJ, 1897: Peifer János SJ, 1899. X: Ludwigh Márton SJ, 1900: Tamás János SJ, 1901: Bus Jakab SJ, 1902: Faludi István SJ, 1907: →Zsíros Ferenc SJ, 1908-09: Müller Fülöp SJ, 1911: Faludi István SJ, 1913: Alaker István SJ, 1914: →Jámbor László SJ, 1915-16: Faludi István SJ, 1940: →Kollár Ferenc SJ, 1943: →Schmidt Ferenc SJ, 1945: →Radányi Rókus SJ, 1947-48: →Godó Mihály SJ. - A Női Mária Kongr. elöljárói: 1904: Kováts Gyula, 1908: Varjas Endre, 1914: Bakkay Kálmán. - A férfiak Mária Kongr-ja elöljárója: 1941-48: Schmidt Ferenc SJ. - A tanítójelöltek elöljárója: 1913-18: →Tóth József. - Kiadványaik: Egy év a szatmárnémeti ifj. Mária-Kongr. tört-éből. Uo., 1902. - Jézustársasági Hám-konviktus és főgimn. ifjúság a Szeplőtelen Fogantatásról nev. Mária-kongr-jának Értes. Szatmárnémeti, 1908-09. - Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nev. szatmárnémeti női Mária-Congregáció I. Értes. Közzéteszi: Varjas Endre. Uo., 1910. - A szatmárnémeti Jézustársasági ppi konviktus és főgimn. ifjúsága Mária-Kongr-ja jubileumi Értes. 1863-1913. Uo., 1913. - A szatmárnémeti tanítójelöltek Mária-Kongr-jának megalakulása. Uo., 1913. - Emléklapok a szatmárnémeti Női Mária-Kongr. tizedik évéről. Uo., 1914. - Emléklapok a szatmárnémeti Női Mária-Kongr. fennállásának 25 éves jubileumára. 1904-1929. Uo., 1929. - A kongr. kézikv-e. A Női Mária Kongr. kiadványa. [Uo., é.n.] B.L.B.