🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatjágraha
következő 🡲

szatjágraha ('ragaszkodás az igazsághoz' v. 'az igazság megragadása'): erőszakmentességet valló engedetlenségi (együtt nem működési) mozgalom. - M. K. →Gandhi által kidolgozott és alkalmazott tanítás és pol. fegyver, a →gandhizmus központi fogalma; „az ellenség legyőzése a magunkra vállalt szenvedéssel”. Lényegi eszméjét Gandhi már afrikai évei alatt kidolgozta, a kifejezés lapjának 1907. XII. 28-i számában, az angol civil disobedience (kb. 'polgári engedetlenség') gudzsaráti nyelvű megfelelőjének megalkotására kiírt pályázat legjobb ötletének Gandhi által kissé megváltoztatott alakja. Első elemzése korábban, az Indian Opinion 1. számában jelent meg, forrásai vallási alapszövegek (Bhagavad-gíta, ÚSz stb.), ill. különböző Ny-i írók művei (J. Ruskin: Unto this last, H. D. Thoreau: Civil Disobedience, L. Tolsztoj: Isten királysága bennünk). - Az igazság (szatjá) Gandhi szerint isteni eredetű, megragadása (graha) mindenekfelett való védelme csak erőszak nélkül történhet. Ez az erőszakmentesség az indiai vallási-fil. hagyományból jól ismert ahimszá (nem ártás) utóda a különböző törv-ek el nem fogadásától kezdve a bojkott számos válfajáig terjedő cselekvésmódokat fog át. Gandhi életmódként is leírta, a ~ szerinte elválaszthatatlan a vagyontalanság, munka, egyenlőség és vallásosság erényeitől. A ~nak, mint pol. fegyvernek gyakorlatbani kipróbálására orsz. méretekben, a Brit Birodalomban 1920. VIII. 1-1922. II. 4: került sor, amikor tulajdonképpen csak az első tervezett szakaszt (vagyis a brit rangok, címek, bíróságok, fogadások, áruk bojkottját) valósították meg, a második szakaszra (adómegtagadás) nem került sor. A második nagy hullám 1930. IV-1931. III: zajlott, a harmadik 1932. I-1933. V: már csak jóval kisebb tömegeket érintett. A ~ elvét később Indiában és másutt is többen alkalmazták, legismertebb fölújítója az USA-ban Martin Luther King volt. K.S.

Gandhi, M.: Satyagraha. Non-Violent Resistance. Ahmedabad, 1951. - King, Martin Luther: Nem hallgathattam. Bp., 1968. - Nehru, Dzs.: India fölfedezése. Uo., 1981. - Kalmár György: Mahátma Gandhi. Uo., 1983.