🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szabad adományozás
következő 🡲

szabad adományozás (lat. libera collatio): az →egyházi hivatal betöltésének az a módja, amikor a személy kiválasztását és a hivatal átadását ugyanaz az illetékes egyházi hatóság végzi. - Hacsak a jog kifejezetten (vagyis nem csupán bennfoglaltan) másként nem rendelkezik, a mpp-nek joga van ~sal betölteni a részegyházában levő egyh. hivatalokat (157.k.). Ebben a tekintetben mpp-nek minősül az ap. kormányzó, a területi apát és mindaz, aki a 381.k. 2.§ szerint (vö. 368.k.) a mpp-kel egyenlő megítélés alá esik. Nem illeti meg viszont ez a jog az ált. és a ppi helynököket, hacsak különleges megbízást nem kapnak valamilyen hivatal betöltésére (134.k. 3.§, vö. már VI. 3. 3. 1). Az egyhm. kormányzó plnosi hivatalokat ~sal csak akkor tölthet be, ha a ppi szék már legalább 1 éve üres v. akadályozva van (525.k. 2); egyéb hivatalokat, pl. pléb. kormányzóságot, szabadon betölthet (427.k. 1.§). - Az ált. jogvélelem tehát az, hogy a mpp-nek saját, rendes hatalma van (vö. 381.k. 1.§; CD 8a) részegyházában az összes hivatalok szabad adományozással való betöltésére. A hivatalok betöltése ui. az egyhm. kormányzatának egyik legfőbb eszköze. Kivétel az ált. szabály alól, ha valakinek valamilyen hivatalt illetően választási v. →bemutatási joga van (vö. pl. 523.k.). Nem jelentenek kivételt a ~ elve alól, csupán a mpp. jogának gyakorlását kötik bizonyos feltételekhez azok az előírások, amelyek egyes hivatalok betöltéséhez megkívánják, hogy a pp. előzőleg hallgasson meg bizonyos személyeket (pl. a vagyonkezelő kinevezéséhez, vö. 494.k. 1.§). Sz.Sz.A.

Erdő 1991:132.