🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > születésnap
következő 🡲

születésnap: A Ter 40,20 említi a fáraó ~ját, de az egyiptomi szövegekből nem mutatható ki, hogy a ~ot évről évre megülték volna, ugyanakkor a koronázás évfordulóját minden évben megünnepelték, a trónra lépést minden 3. v. 4. évben megtartották az uralkodás 30. évétől kezdve. 2Sám 7,14; Zsolt 2,7; 89,27: Izr. fiai a kir. koronázását születésnek fogták föl: a kir. ezáltal vált →Isten fiává. III. Amenóphisz, Hatsepszut, II. Ramszesz reliefjei, valamint a Ptolemaioszok korából fennmaradt születési kápolnák (az egyiptológusok egy kopt szóval mammiszinek nevezik) arra mutatnak, hogy a fáraók a kirsággal elnyert istenfiúságukat kapcsolatba hozták testi származásukkal. - Gör. feliratok tanúsítják, hogy a Ptolemaioszok Egyiptomban, valamint Kis-Ázsiában Kommagené és Pergamon kir-ai már a Kr. e. 3. sz: más-más napon ünnepelték a ~jukat és a trónra lépésüket. Mindkét ünnepet nemcsak évente, hanem havonta is megülték, ahogy ez 2Mak 6,7 alapján föltehető, ahol IV. Antiokhosz (ur. Kr. e. 175-164) ~járól van szó. A Heródesek is minden évben megülték mind a trónra lépésük (vö. ZsidTört 15,11,6: Nagy Heródes), mind a születésük napját (vö. 19,7,1: I. Heródes Agrippa). Mt 14,6 és Mk 6,21: Heródes Antipász. R.É.

BL:1760.