🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szóbeli egyházi peres eljárás
következő 🡲

szóbeli egyházi peres eljárás (lat. processus contentiosus oralis): az ügyintézést meggyorsító rövid →per. A perbeli cselekmények a ~ esetében is írásban történnek. - 1. Sajátosságai: a) A keresetlevélben a mindig szükséges elemeken (1504. k.) kívül teljesen le kell írni a tényeket, melyekre a kérés támaszkodik; tartalmaznia kell a bizonyítékokat (1658. k. 1§); legalább hiteles másolatban csatolni kell a kérést megalapozó okiratokat (2§). - b) Az idézés. Ha a békítés (vö. 1446. k. 2§) eredménytelen volt és a bíró a keresetet indokoltnak látja, 3 napon belül el kell rendelnie a kérelem másolatának közlését az alperessel, felhatalmazva őt, hogy 15 napon belül írásban válaszoljon (1559. k.). - c) Perfelvétel. Ha az alperes kifogásokat jelent be, a bírónak határidőt kell kitűznie a felperes válaszadásához. Ezek után a bírónak meg kell határoznia a perkérdést. - d) Tárgyalás. A bírónak 30 napon belül ki kell tűznie a tárgyalást, melyre minden érintettet meg kell idéznie. A ~ legfontosabb szakasza a szóbeli tárgyalás (audientia), melynek célja a bizonyítékok összegyűjtése és az ügyről folytatott vita. A jegyzőnek azonban írásba kell foglalnia röviden a felek, a tanúk, s a szakértők válaszait és az ügyvédek kéréseit és kifogásait. - e) Ítélet. A tárgyalás végeztével a bírónak rögtön el kell döntenie az ügyet (1668. k. 1§). Az ítélet rendelkező részét azonnal írásba kell fogalni, s a jelenlévő felek előtt föl kell olvasni. A teljes szöveget 15 napon belül kell közölni a felekkel. - 2. A ~ alkalmazható minden ügyben, kivéve, ha a jog kizárja, v. az egyik fél rendes egyházi peres eljárást kér (1656. k.1§). a) A jog előírja a házastársak különválásáról (1693. k.), a fellebbezési jogról (1631. k.) és a →mellékes ügyekről (1590. k.) folyó perekben. - b) A jog ajánlja a ~t az ítélet elleni →semmisségi panaszok esetében. - c) A jog kizárja a ~t a 3 bíróból álló tanácsnak fenntartott ügyekben (1425. k.); a házassági semmisségi (1690. k.), a szentelés elleni (vö. 1710. k.) perekben és a büntető ügyekben (1728. k.). **

Erdő 2003:782.