Magyar Katolikus Lexikon > S > székely hadosztály


székely hadosztály, 1918. nov. 27.-1919. ápr. 27.: Erdély katonai védelmére szervezett székely különítmény. - 1918/19 fordulóján →Kratochvil Károly ezr., az erdélyi katonai ker. parancsnoka szervezte. Magja a Károlyi-kormány által föloszlatott kolozsvári nemzetőr zászlóalj, melyhez a brassói 24., a marosvásárhelyi 22., a nagyszebeni 23., a dési 31. s a kolozsvári 21. gyalogezred legénységét toborozták. Hivatalos neve „székely különítmény”, mivel a belgrádi fegyverszünet csak 6 gyaloghadosztályt engedélyezett. Gerincét a 39. gyaloghadosztály olasz frontról 1918. XI: hazatért, a m. határok védelmét vállaló katonák alkották. A →Katonatanács és a kormányzat szervezésüket és ellátásukat gátolta, a bpi Székely Nemz. Tanács támogatásával 1919. I: így is 5 zászlóaljra növekedett. Fox Aurél százados mozdonyból, gépfegyver- és ágyúskocsiból álló páncélvonatot foglalt le (ezzel mentették meg XI. 13: Brassóból az adóhiv. és postatakarékpénztár pénzét), melyhez még 3 páncélvonatot szerveztek. A ~ az oláhok előrenyomulását csak késleltetni tudta, a Maros vonalától XII. 25: Kolozsvártól Ny-ra, 1919. II-ra a Szinérváralja-Szilágysomlyó-Csucsa-Vaskoh vonalra húzódott vissza. III. 21. a komm. államcsíny után a Forr. Kormányzótanács az ekkor kb. 13.000 katonát megbízhatatlannak tartotta, ellátását akadályozta. A ~ az általa ellenőrzött, kb. 150 km hosszú vonalon eredményesen nem védekezhetett. IV. 16: a csapatokat Tasnád, majd Nagykároly környékére visszavonták. Az IV. 16-i oláh támadással a ~ két tűz közé került, mivel a vörös katonák a pol. megbízottaikkal együtt szétfutottak. A behatolók foglyokat nem ejtettek, akit katonáik életben hagytak, azt az oláh lakosság meggyilkolta. Kratochvil nem csatlakozott a Tisza vonalánál álló Vörös Hadsereghez; a ~ hátraküldött vonatait és a vonatőrző székelyeket IV. 19: Debrecenben és Nyíregyházán a vörösök megtámadták, a vonatanyagokat elrabolták, a székely katonákat lefegyverezték és letartóztatták. Emiatt a ~ parancsnoksága megszakította a további összeköttetést a hadügyi népbiztossággal. A harcolva visszavonult, kimerült csapat, kb. 5000 fő - az oláhok (az →antant) IV. 25-i fegyverszüneti ajánlatára - IV. 27: Demecsernél letette a fegyvert a kb. 15x-ös túlerőben lévő oláhok előtt. A szerződés ellenére mint foglyokat kirabolták őket; Brassóba, onnan Fogarasra és Krajovába hurcolták, VI: végén (nagyrészt csak gatyában) szabadultak. A kb. 1150 fős Verbőczy-féle kolozsvári nemzetőrök, a 2. zászlóalj kb. 500 fős lovassága és tüzérsége visszavonult, ők alakították meg a Székely Dandárt, melynek egységei a Nemz. Hadsereg részeként XI. 16: bevonultak Bp-re. 88

Bánlaky XXIV. - Kóréh Endre: A ~ és dandár tört. 1918-1919. 1-2. köt. Bp., 1929. (Erdélyért 1-2.) (2. kiad. 1930) - Kratochvil Károly, szentkereszthegyi: A ~ 1918-19. é. bolsevistaellenes és ellenforr. harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Mo. ter. épségéért és Eu-ért. Bp., [1938] (2. kiad. 1941) -: 20 év előtt. Beszéd. Bp., 1939. - ~ 1940. é. emléknapja és egyesületünk 10. közgyűlése. [Bp.] 1940. - Erdély és a visszatért keleti részek. Bp., 1941. (Szilágyi István: A ~ harcai „két pogány” között) - Erdélyi ezredek a világháborúban. Bp., 1941. (szentkereszthegyi Kratochvil Károly: ~. Az 1918/19. évi erdélyi katonai kerületi parancsnokság alá rendelt csapatok harcai a románok ellen) -László Jenő: A ~ és dandár harcai Erdély védelmében. Bp., 1944.