Magyar Katolikus Lexikon > K > Kratochvil


Kratochvil Károly, szentkereszthegyi (Brünn, Morvao., 1869. dec. 13.-Bp., 1946. szept. 19.): altábornagy. - Az alreálisk-t Brassóban, a főreálisk-t 1887: Morvafehértemplomban, a katonai akad-t 1894: Bécsújhelyt, a hadiisk-t 1896: Bécsben végezte. 1898: soronkívüli százados, 1900: vezérkari százados, a pécsi hadapródisk., 1903: a bpi Ludovika Akad. harcászat és hadseregszervezés tanára. 1909: József főhg. fiainak, József Ferenc és László főhg. nevelésének vez-je és joghallg. Bpen és 6 é. az Iparműv. Főisk-n. - Az I. vh-ban a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred 1. zászlóaljának parancsnoka, 1914. IX. 10: ezredparancsnok, 1917. IX: dandárparancsnok, részt vett 1918. XI: az utóvédharcokban, s dandárát hazavezette Debrecenbe s Nagyváradra. XI. végén Kolozsvárt az erdélyi hadker. parancsnoka, ~ szervezte az első székely osztagokat. 1919. I. 17: saját felelősségére megszállta a Belényes-Királyhágó-Szinérváralja-Técső vonalat, hogy akadályozza a rumének előnyomulását. Időközben megszervezte a →székely hadosztályt (19 zászlóalj, 16 üteg, 1 huszárszázad). A Tanácsközt. kikiáltása, az utánpótlás elmaradása miatt IV. 26: Demecsernél letette a fegyvert. 1919. V-1920. X: rum. internált Szamosújvárt, Kolozsvárt, Nagyváradon és Brassóban; 1920. II. 16: az államunk biztonsága elleni bűntett vádjával letartóztatták, IX: hadbíróság elé állították, de fölmentették. 1921. I. 1: altábornagy. 1921. II: a debreceni katonai körlet, ill. a 6. vegyesdandár parancsnoka, 1923. VIII-1924. XII. 1: a Hadtört. Múz. ig-ja, 1925: nyugdíjazták. - Az 1917. IX/X-i Monte S. Gabriel-i harcokért megkapta a Mária Terézia-rendet. 1941: a SZIA IV. o. tagja. - M: Húsz év előtt. Írta és a Székely Hadosztály... emléknapján elmondta. Bp., 1939. - A székely hadosztály 1918/19. é. bolsevistaellenes és ellenforr. harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Mo. ter. épségéért és Eu-ért. Uo., 1941. - A m. katona. Századunk legszebb m. csatái. Szerk. Ajtay Endre. Többekkel. Uo., 1943. 88

M. társad. lex. 1930:318. (*Kőszeg) - Karczag 1932:665. - Ki kicsoda? 1936:463. - Ker. m. közél. alm. I:568. - SZIA tagajánl. 1941:34. - MÉL I:1043. (*Kőszeg, s.v. Kratochwill) - Hadtört. Közl. 1984:391.