🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székely fölkelés
következő 🡲

székely fölkelés, 1562. máj. 25.-jún.: a székelyeknek ősi jogaik megtartásáért s a közszékelyek jobbágysorba kerülése ellen folytatott küzdelme. - A tör. hódítással az Erdély határvidékén kialakult háború költségeire 1556: a szamosújvári ogy. a hadi szolgálat mellett fejenként 1-1 Ft-nyi adót, 1557: a gyulafehérvári ogy. a székelyek egyidejű, össz. évi 5000 Ft-os megadóztatását, fejenkénti hadbavonulási kényszerét (akkor is, ha ellenvéleményen vannak) s a hűtlenség vétkében elmarasztalt székelyek örökségének fejed-re szállását is törvényesítette. 1559. VI. 12: a gyulafehérvári ogy. elrendelte a jobbágyként megadóztatandó közszékelyek portánkénti összeírását, kimondta a székely előkelők adómentességét. A Habsburgok támogatta összeesküvő, Balassa Menyhért ügynöke, Valkai Miklós lázadásra bírta a székelyeket, akiknek 1562. V: nagyobbik serege Segesvár közelében tétlenkedett, a kisebbik Vásárhely, Régen és Görgény környékét dúlta. Maylád Gábor fogarasi várnagy veresége után a Radák László és Pekry Gábor vezette erdélyi rendek serege Görgény közelében, a Nyárád vize mellett csatát nyert a kisebb székely tábor ellen, ezután a nagyobb tábor a vezetőit kiadta János Zsigmondnak (ur. 1556-71), s harc nélkül föloszlott. A fővezéreket, pálfalvi Nagy György főkapitányt, aki az IV-i udvarhelyi gyűlés után a hadat szervezte, és Gyepesi Ambrust karóba húzták, sok vezetőnek kezét, orrát, fülét levágták. VI. 20: a segesvári ogy-en megszüntették a székely kiváltságok nagy részét, a hadnagyi intézményt: a székely hadakat ezután kinevezett tisztek vezették; a →székek jövedelmi forrását, a sótermelést és -árusítást áll. monopóliummá tették; a hűtlenek vagyonát (kiszakítva a közösségi tulajdonból) elkobozták. Az udvarhelyi föllebbezési bíróságot megszüntették, a székekről a pereket (az esküdtek közül kizárták a közszékelyeket) ezentúl a fejed. törv-szék elé kellett továbbvinni. A 'minden székely egyenlő, született nemes' megszüntetésével kb. 40.000 székely családot fosztottak meg ősi szabadságától. 88

Erdélyi tört. adatok. Kolozsvár, 1855. I:18. - Endes 1935:74. - Erdély tört. I:501.