🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > senior
következő 🡲

senior (lat. 'öregebb, idősb'): 1. az európai hűbériségben a hűbérúr. - 2. a középkori lovagi társadalomban a megházasodott, s így már nem „iuvenis” lovag. - 3. Magyarországon a feudális földbirtokos úr. - 4. a hazai protestáns egyházakban az esperes. - 5. a protestáns kollégiumokban a tanulók vezetője, képviselője. B.A.

Révész Imre: M. ref. egyh. Debrecen, 1938. - Bloch, Marc: La société féodalen. Vol. 1-2. Paris, 1939. - Bónis É.n. - Bucsay Mihály: A m. ref. egyh. tört. Bp., 1980.