Magyar Katolikus Lexikon > S > semmi


semmi (lat. nihil): nyelvi szempontból valaminek vagy mindennek a nemléte, ill. létének tagadása. Miután a „minden” eszméjének semmilyen képzet nem felel meg, a ~ jelentése is kérdéses. - A kat. dogmatikában a →teremtés szempontjából fontos, mert a ~ből való teremtés (creatio ex nihilo sui et subiecti) tétele kizár minden dualizmust és minden démiurgosz-elképzelést. - Leibniz a kontingencia istenérve (e possibili et necessario) kapcsán fogalmazta meg az „elégséges ok” szabályát, s tette föl a kérdést: „Miért van valami, s miért nem inkább semmi?” - Heidegger és Sartre a léttel kapcsolatban foglalkozik a ~vel. R.Z.

Sartre, J.-P.: L'etre et le néant. Paris, 1943. - Heidegger, Martin: Was ist Metaphysik? Frankfurt, 1949. - Welte, Bernhard: Reliogionsphilosophie. Freiburg, 1978. - LThK 1993. IX:124. - Weissmahr Béla SJ: Filozófiai istentan. Bécs-Bp., 1996.