🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > selejtlista
következő 🡲

selejtlista, 1951. jan. 9.-1953.: a közkönyvtárakból kivonandó, betiltandó és megsemmisítés végett beszolgáltatásra kötelezett szépirodalmi művek jegyzékei, melyeket az osztályharc vasfegyelme szellemi megerősítése jegyében a Népművelési Minisztérium dolgozói készítettek. Kiegészítései és folytatásai voltak a Fasiszta, szovjetellenes antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke 1-4. füzetének (fel. kiad. Faust Imre; Bp., 1945-46). - Az új ~ „azoknak az irodalmilag értéktelen, tartalmilag silány, elavult, nagyrészt szépirodalmi könyveknek a felsorolását tartalmazza, amelyek nem érdemesíthetők arra, hogy a kulturális felemekedés útján járó dolgozó népünk olvasmányai legyenek”. Az Elavult könyvek jegyzéke 1. (Bp., 1952) hivatalos kiadvány 519 oldalon kb. 9300 címet közölt. A közkvtárakban nem forgalmazott filléres ponyvákon kívül az 1945 előtti m. sikerkv-ek (pl. Bethlen Margit, Csurka Péter, Kádár Lajos, Kosáryné Réz Lola, Somogyváry Gyula, Tóth László, Vaszary Gábor, Zsigray Julianna művei), a teljes cserkész-irod., vallásos művek (pl. Károlyi Bernát: M. ferencesek Kína felé ... 1-3. köt. Bp., 1942-44), az emigráns orosz írók művei mellett az 1945 e. kiadott orosz és szovjet témájú egyéb kv-ek is megtalálhatók. Mivel az összeállítók a m. és világirod. klasszikusait sem kímélték, kitört a '~-botrány', ezért a jegyzékek közreadása elhúzódott. 1952. VI: az 1. sz. jegyzék, 1953: a 2. sz. (104 old.) és a 3. sz. (118 old.) került forgalomba, s az elkobzott kv-ek a zúzdába. 88

1956 kézikv-e III:29.