Magyar Katolikus Lexikon > S > sekrestyés


sekrestyés, egyházfi: a →sekrestye szolgálatát ellátó személy. - A lat. szert-ban tp-közeli lakása alapján mansionarius, feladata alapján custos ('őr'). Feladatkörébe tartozik a tp. épületének és fölszerelésének gondozása és a →harangozás (a kántor, harangozó és ~ a pléb. anyagi képessége szerint 3, 2 esetleg 1 személy). Szegyh-akban és nagy tp-okban több ~ is dolgozhat a →sekrestyeigazgató irányítása alatt. Szerzetes tp-okban a ~ laikus testvér, másutt világi férfi v. nő. Lit. felkészültsége és kat. vallásossága mellett nagyon fontos kulturáltan együttérző magatartása, hiszen a papot kereső hívők gyakran először a ~sel találkoznak. Fizetését a pléb. javadalomból és a →stólából kapja. - A CIC 1917. szerint klerikus ruhát viselhetett (683. k.). **

LThK 1930. VII:113.