🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szulik
következő 🡲

Szulik József (Baja, Bács-Bodrog vm., 1841. febr. 28.-Óbecse, 1890. máj. 31.): plébános. - A gimn-ot Baján és Pécsett végezte. 1858: Kalocsán kezdte a teol-t, 1862: No-ba ment tanulm-útra. 1864. III. 9: pappá szent. Kolluthon, Topolyán és Bezdánban kp., 1869: Kalocsán a tanítónőképző tanára. 1878: Óbecse plnosa. - 1885-87: megindította és Egerben kiadatta az István bácsi könyvesháza c. sorozatot. 1857-től jelentek meg versei, elb-ei és cikkei. Hagyatékából szegény iskolásgyermekek megsegítésére 300 Ft-os alapítványt tettek. - A Főv. Lapok kalocsai tudósítója volt. Pesten 1871. XII. 18-1872. XII. 27: a Mátyás Deák hetilap fel. szerk-je; 1876. I-1877. II. 1: az egri Népiskola munk., 1877. II. 15-1878: folytatása, a Népiskolai Tanügy társszerk-je és főmunk., 1878. IV. 1-XII. 4: a Kalocsai Néplap főmunk. - M: Arany ÁBC, vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek. Kalocsa, 1864. - Szűz szt Martina. Uo., 1864. - ~ költeményei 1857-67. Pest, 1868. - Fischer, A.: A kat. anyaszentegyh. szert-ai. Eger, 1873. Kiad. - Tanügyi tapasztalatok. Kubinszky Mihállyal. Kalocsa, 1873. - Az imaapostolság kis kézikv-e. Írta H. Ramierl. Ford. Uo., 1875. - Rövid világtört. Tanítóképző-int-ek és felsőbb leányisk-k használatára. Uo., 1877. - Elb-ek. Írta F. Caballero. Ford. Bp., 1877. - Két elb. Írta uő. Ford. Uo., 1877. - Elb-ek a m. ifj. részére. Uo., 1877. - A m. nemz. irodtört. ismertetése. Kalocsa, 1878. - Bernadette. Lourdesi visszhangok. Írta H. Lasser. Ford. Bp., 1879. - Az anya a m. költ-ben. Uo., 1882. - Az elveszett fiú. Eger, 1885. - A seprős János. Uo., 1885. - Minden farsangnak megvan a maga böjtje. Uo., 1885. - Visszhangok. Újabb költ-ek. Győr, 1892. - Dante. Írta I. B. Macaulay. Ford. Uo., 1892. - ~ költ-ei és műford-ai. S.a.r. Lévay Mihály. Bp., 1896. - A kath. egyh. és szert-ai. Fischer Ferenc nyomán 12-15. kiad. Eger, 1910. - ~ összegyűjtött költeményei és műfordításai. Szerk. Rokay Zoltán. Óbecse, 2002. - ~ prózai írásaiból. ~ emlékezete. Szerk. uő. Uo., 2004. - Álnevei és jegyei: Bajai; Kerekes András; - k - f .; Kovács József; Pethes József; Pethes Kovács József; Szabolcs; Sz.J.; Sólyom. 88

M. Sion 1888:375. - Szekrényi Lajos: Emlékbeszéd ~ fölött. Bp., 1896. - Szinnyei XIII:1157. - Kiss-Sziklay 1902:500. - Tímár Kálmán: Liszt Ferenc és Kalocsa. Kalocsa, 1936:4. - Baranyai-Keleti 1937:102. - Gulyás 1956:637. - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:75. (217., 218.) - Viczián 1995:177. (725.) - Jel 2004:2. sz. (Rokay Zoltán: Egy értelmiségi egy délvidéki pléb. élén) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)