🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztankai
következő 🡲

Sztankai (1906-ig Sztankaninecz) Gyula (Kovászó, Bereg vm., 1865.-Ungvár, 1938. nov. 24. éjjel): g.k. nagyprépost, papnevelő intézeti aligazgató. - Apja g.k. lelkész. A középisk-t Munkácson, Ungvárt és Szatmárnémetin végezte. 1883-87: munkácsi egyhm. papnöv., a teol-t Ungvárt végezte, 1888: pappá szent., kp. és adm., 1894: Ungvárt az egyhm. alapítványi kezelőség ellenőre. 1899: az USA-ban a kivándoroltak lelki gondozója. 1901-: az ungvári g.k. papnev. int. alig-ja. Utazgatott Stájer-, Fr-, Olasz-, Töröko-ban, Svájcban, Palesztinában, Szíriában, Egyiptomban és az USA-ban. - Írásai: Egyh. Közl. (1908, 15), Alkotmány (1912/13), G.kath. Szemle (munk.). - M: Mária Einsiedeln. (Svájc regényes kegyhelye) Ungvár, 1901. - Az Atlanti Óceanon túl s néhány nap az Atlanti Óceánon. Uo., 1901. - Lourdesi zarándok-út. H.é.n. - Utazásom Keletre. H.é.n. - A Szent Föld. H.é.n. 88

Szinnyei XIII:1116. - Nemz. Újs. 1938. XI. 28. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Sztankai Pál, nemes, SJ (Procsfalva, Sáros vm., 1699. jan. 22.-Pozsony, 1754. ápr. 30.): tanár. - 1716. III. 18: Kassán lépett a r-be, Kassán a költészeti és szónoklati o-ban tanított. Tanulm-ait befejezve és a 4 próbaév után Trencsénben procurátor, Lőcsén, Szakolcán és Kőszegen rektor. - M: Sacra Parnassi fragmenta. Kassa, 1723. - Magna Hungarorum Domina, summo Regum, Principum populique studio in Hungaria semper culta. Uo., 1724. - Pietas hungarica, sive summus ejusdem gentis in Mariam effectus... Kolozsvár, 1736. 88

Szinnyei XIII:1118. (*Eperjes, Sáros vm., 1698) - JTÉ 1942:346. (660.) (*Procsfalva, Sáros vm., 1699)