🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szottin
következő 🡲

Szottin, Szotin (Sotin, Ho.): búcsújáró hely a Segítő Szűzanya tiszteletére Vukovár alatt a Duna jobb partján, Kelet-Szlavóniában, a szerémi (diakóvári) egyházmegyében. - Az 1332-es pápai tizedjegyzék említi. A 16. sz: elpusztult, 1742: települt újjá. A Boldogasszony tiszt-ére szentelt tp-a főoltárának csodatevőként tisztelt Segítő Szűzanya-kegyképét 1739: bosnyák ferencesek hozták magukkal Belgrádból annak török visszafoglalásakor, korabeli rézmetszet is készült róla Altare Bmariae V. in Sotin in Syrmio (A Bold. Szűz Mária oltára ~ban Szerémségben) felirattal. A kép nyilvános tiszt-ét Klimó György pécsi pp. 1755: engedélyezte, aki a zarándokok növekvő száma miatt 1768: nagyobb tp-ot szentelt, s közel harmincezer zarándok jelenlétében helyezte a főoltárra a kegyképet, melyet megkoronáztak. A szentbeszéd 3 nyelven (horvátul, m-ul és németül) hangzott el. - ~ fő búcsúja Fájdalmas Anya ünnepe (szept. 15.) és minden újhold vasárnapja, valamint Nagyboldogasszony (aug. 15.). B.G.

Balogh 1872:612. - Bálint-Barna 1994.