🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szombathy
következő 🡲

Szombathy Ferenc (Csurgó, Somogy vm., 1820.-Csobánka, 1871. szept. 9.): plébános. - 1845: a székesfehérvári egyhm. papjává szent., 1849: Vajtán kp. V. 30: tábori lelkészi állást kért br. →Mednyánszky Cézár tábori főlelkésztől, de ekkor még nem nevezték ki. VIII. 13: a világosi fegyverletétel után az alsómo-i táborból Komáromba menekült, ahol IX. 2: beosztották Janik János ezr. hadosztályába tábori lelkésznek. 1853. VII. 6-: a 19. Schwarzenberg sorgyalogezr. tábori lelkésze. Fegyelmi ügye miatt 1854. X. 1: áthelyezték az 5. Lichtenstein gyalogezredhez. 1858: visszatért egyhm-jébe. Halála előtt Csobánkán plnos. 88

Zakar 1999:156.

Szombathy Sándor (Kalocsa, Pest, Pilis és Solt vm., 1835. febr. 28.-Szakmár, 1908. dec. 4.): plébános. - 1858. VII. 25: pappá szent. 1859: Ádán, 1860: Petrovoszellón, 1862: Szenttamáson, 1864: és 1869: Zentán, 1865-68: Óbecsén kp., 1869-1907: Szakmár adm-a, az Élő Rózsafüzér Társulat 1885: helyi ig-ja. - M: A kat. ember kv-e, vagyis némely fontosabb hit- és erkölcstani igazságok népszerű fejtegetése. Kalocsa, 1864. - Mezey János: Szűz Mária dicsérete. Ima- és énekeskv. Kiad. Uo., 1865. - Jézus Szt Szívének követéséről. Írta J. Arnold. Ford. Uo., 1869. 88

M. Sion 1888:375. - Schem. Col. 1897:146; 1902:160. - Szinnyei XIII:1059. - Kalocsai Érs. Levtár 2002:243. - Lakatos 2002:454.