🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szlávik
következő 🡲

Szlávik Erzsébet Magdolna, KN (Pozsony, Pozsony vm., 1892. dec. 16.-Gyón, 1957. márc. 28.): szerzetesnő. - 1911. VI. 27: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1914. VII. 22: tette. Petőfalun dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Szlávik Ferenc (*Abrudbánya, Alsó-Fehér vm., 1876): gimnáziumi tanár. - A kolozsvári r.k. főgimn-ban tanult, a Ferenc József Tudegy-en 1903: m-lat. szakos okl-et szerzett. 1900: Marosvásárhelyt alapvizsgás h. tanár, 1906: Csíksomlyón tanár. 1924 (már): a marosvásárhelyi r.k. főgimn. ig-ja. - Írásai: A Székelyföld és székely nagyjaink. I. köt. (Kézdivásárhely, é. n. A csíkszeredai főgimn. tört.), Csíksomlyói főgimn. értes. (1907: Kéziratos iskolai drámák; 1908: Egy csíksomlyói iskolai dráma; 1911: 15 év a csíkszeredai főgimn. tört-éből). - M: Csíksomlyói iskoladrámák. A csíksomlyói Szt Ferenc-rendi ktor kvtárának kéziratából kiad., bev. és jegyz. ell. Alszeghy Zsolttal. Bp., 1913. (Régi m. kvtár 32.) - Az Erdélyi r.k. Státus marosvásárhelyi főgimn. 1924/25., 1925/26., 1926/27. é. értes. (3 db) Közzétette. Marosvásárhely, 1925-27. 88

Vajda 1900:140. - A Székelyföld és székely nagyjaink. I. köt. (Kézdivásárhely, é. n.) - Kalmár 1907:48; 1910:57. - EMIB 1925-1927. - Öreg diák visszanéz... (Kolozsvár, 1926) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szlávik Margit Donatilla, SC (1891.-Bakonybél, 1976. jan. 22.): szerzetesnő, polgári iskolai igazgató. - A bpi →Ranolder Intézetben tanítónői képesítést szerzett. Besztercebányán tanított és árvákat gondozott. Az I. vh. alatt fél évig beteg katonákat ápolt. Bpen beiratkozott a tanárképző főisk-ra, de tanulm-ait 1919: átmenetileg félbe kellett szakítania, menhelyi gyermekeket gondozott. Vizsgái letétele után felsőházi polgárista-jelölteket és gimn-ot végző növendékeket tanított. 1940: a bpi Ranolder Intézet polg. isk-jának ig-ja. 1946-50: a veszprémi Ranolder Intézet főnöknője. A szétszóratás után Fehérvárcsurgón, majd Berhidán kántor, később a veszprémi Szt László-tp-ban sekrestyés és egyh. adóbeszedő. 1963: a bakonybéli szeretetotthonba költözött, h. vezetőnővér. 16 hónapi betegség után halt meg. **

Németh 2001:86.