🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szigly
következő 🡲

Szigly Gábor János, az Angyali üdvözletről nev., Piar (Hagymáskér, Veszprém vm., 1803. dec. 22.-Szentgyörgy, Pozsony vm., 1860. márc. 21.): igazgató-tanár. -Veszprémben tanult, 1817-től Győrött végezte el a Kir. Akad. két fil. o-át. 1819. X. 9: Kecskeméten lépett a r-be. 1821-24: mint klerikus tanított Tatán, 1825. V. 26: szerz. fog-at tett, Nyitrán és 1826: Szentgyörgyön teol-t tanult. 1826-27: Vácott nyelvtant tanított, 1827. VIII. 31: pappá szent. 1828: Veszprémben, 1830: Tatán, 1833: Budán előbb a nyelvtani, majd a költészeti oszt. tanára. 1838: a bécsi Theresianumban a nemesi ifjak felügyelője. 1840: Kecskeméten a novic-ok másodmestere, 1845: Pesten a m. nyelv és költészet tanára. 1847: Kecskeméten, 1848: Nyitrán, majd Vácott ig., házfőnök is, 1849: Léván ig. 1850: Kalocsán tanár, 1851: Szentgyörgyön házfőn. és ig., 1852: Máramarosszigeten házfőn. és h. ig., a gör. és m. nyelv tanára. 1859: Sátoraljaújhelyt, 1860: Szentgyörgyön spirituális. - M: Ft. Külley Nep. János úrnak, midőn nagypréposti székében iktatnék, tiszteletül ajánlá a veszprémi kegyes iskolák háza 1830. (Költemény) Veszprém, 1830. - Adm. Rev. ac Clar. patri Joanni Crosser clericorum regularium scholarum piarum per Hungariam et transilvaniam praepositi provinciali etc. ad diem natalem 28-am Jan. 1845. r. gymnasium Pestiense. (Költemény) Pest, 1845. - Örömdal... Grosser Ker. Jánosnak... a kegyestanítórend kormányzójának... midőn ugyanazon szerzet pesti házát s kir. tanodalmát 1846: törvényesen meglátogatná. Uo., 1846. - Kiadta Költészeti zsenge mutatványok. (Pest, 1845 és Buda, 1845; két kiad. Tanítványainak költeményeivel. Uaz 2. köt. Pest, 1846) 88

Szinnyei XIII:856. - Sziklay 1941:411. - Koltai 1998:371.

Szigly Károly (1810-Ráckeve[?], 1857): plébános. - 1832: pappá szent., a kp-kodás után 1834: Székesfehérvárt ppi jegyző, majd belvárosi kp. 1845: ráckevei plnos és prép. - M: Egyh. beszéd, mellyet Sz. Sebestyén martyr napján hajdani ájtatos fogadásnak százados ünnepén a székesfejérvári külvárosi tp-ban 1839. jan. 20. hirdetett. Székesfehérvár, (1839) - Méltgs Szolga-egyházi Marich István Dávid úrnak, T. N. Győr vm. fő-ispányi székébe lett iktatására 1841. dec. 13. Fejér megyéből. (Költemény) Uo., 1841. - Mária vezércsillag. Uo., 1846. 88

Szinnyei XIII:857.