🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeretvásár
következő 🡲

Szeretvásár, Seredvasar, Zered, Szeretin, Torgsérét, Stadt Sereth, Szeret (Siret, Suceava m., Moldva, Ro.): 1. város Bukovinában, Moldávia és Ukrajna határánál, a Szeret mellett. A hagyomány szerint a 13. sz. elején a ném. →Jeruzsálemi Szent János Lovagrendnek volt itt vára. I. Bogdán vajda 1359: Moldvabányából ~ba helyezte a fejed. közp-ot, 1388-ig uralkodói székhely. 1371: városi rangot kapott. Ősi erődje a Szeret jobb partján állt, 2006: nyoma sincs. 1371: Lațcu vajda (ur. 1365-74) ppség alapítására kapott engedélyt V. Orbán p-tól. Állítólag áttért r.k. hitre, de halála után ort. tp-ban temették. 1350 u. domonkosok az ortodoxok térítésével foglalkoztak, kevés sikerrel, ketten vértanúk lettek. A város vezetése a kk-ban elsősorban német volt. - 1777-1918: Au-hoz tartozott. A 19. sz. végén 3 g. kel, 1-1 r.k. és prot. tp-a volt. - Lakói 1890: 7400, 1968: 7995 fő. - 2. A ferencesek Úr Teste ktora és tp-a 1326: már létezett, a 16. sz. végéig működtek itt. - 3. A domonkosok Ker. Szt János ktorát és tp-át 1377: Losonczi Margit fejedelemasszony építtette, ide temették. Csodák is történtek itt. 1670: átépítették, 2006: Ker. Szt János titulussal g.kel. tp. - 4. plébánia. Első r.k. közössége a 14. sz: Cseho-ból, Lengyelo-ból, Erdélyből jött, főként németek, később m-ok és lengyelek is. A kk. pléb. a 16. sz. végéig létezett. „Az üldözött kat. nép részint görög vallásra ment át, részint Kutnárra és Bajára bujdosott” (Gegő). -A ném. közösség által 1775: alapított katonai esperesség 1796: a lembergi érsséghez került, I. Ferenc cs. 1811: pléb. rangra emelte. 1930-: a jászvásári ppséghez tartozik. - Első tp-át Dragos vajda (ur. 1352-54) felesége segítségével építették 1371: Nagyboldogaszony tiszt-ére. Mai, 33 x 12,5 m-es r.k. kő- és téglatp-át 1826: Szűz Mária születése tit-ra sztelték, 1908-ig ~ ruszin görögkatolikusai használták. 1936-38, 1993-2000: felújították. Filiái 2005: Baineț, Dornești, Mănăstioara, Mihăileni, Negostina, Văscăuți, Vicșani. - 1985: 621, 2005: 612 r.k. lélek élt ~ban. H.P.

Gegő 1838:94. - Sánta 1914:63. - Mikecs 1941:173. - Cs. Tompos-Czellár 1978:92. - Lumina Creștinului 1995. 2. 12. (Enășcut, Valerian: Parohia Siret); 2000. 10. 11. (Vacaru, Cristian: Parohia Siret)