🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerencsés
következő 🡲

Szerencsés Imre, Fortunatus [héb. neve Snéor, másképp Zálmán] (1480 előtt-1526 nyarán?): alkincstárnok. - Az ismeretlen származású gazdag zsidó, Efrájim fia. Fölvette még az Etel nevet, de azt később nem használta. 1505/10 k. ker. hitre tért, keresztapja, Perényi Imre nádor (1504-19) után lett Imre. Kitérését egy ker. nővel való viszonyának nyilvánosságra jutása tette szükségessé, mert az akkori jog a zsidó és ker. szerelmi viszonyát főbenjáró bűnként máglyahalállal büntette. Ekkor már házas volt, az események elválasztották családjától, amely a budai zsidó utcában maradt. Megkeresztelése után új néven ismét megnősült, vsz. azt a ker. nőt vette feleségül, akivel előbb már tiltott viszonyban élt. Az első házasságából 2 fia született (Ábrahám, Efrájim), ezeket 1541: Szulejmán szultán (ur. 1520-66) a budai zsidókkal együtt Töröko-ba hurcolta; 2. házasságából is született egy fia, akit Boroszlóban meggyilkoltak. Pénzügyi szakértőként II. (Jagelló) Lajos (ur. 1516-26) kir-nak és udvaroncainak hitelezett. →Szalkai László kincstárnok és kancellár tanácsadója, 1520 k. talán alkincstárnok. 1521: az országnagyok ~t okolták Nándorfehérvár elvesztéséért, mert a pénzt és hadiszereket későn küldte el. Azt javasolta II. Lajosnak, hogy verettessen új pénzeket a régi névértékkel, de azok belértéke a forgalomban levőknek csak a fele legyen. Ezt 1521. XI: a budai ogy-en elfogadtatták, bár a pénzromlás adóemeléssel járt; a kényszerforgalmat a tartományokra is kiterjesztették. 1524. IX. 8: a pesti ogy-en →Werbőczi István ismertette szerepét, egy ogy. határozat megfosztotta alkincstárnokságától. 1525. V. 7: az ogy. a pénzügyi bajokért ~t okolta, V. 12: a rákosi ogy-en 60 tagú biz. követelte megégettetését a kir-tól, aki V. 20: elfogatta. 14 napi fogság után Báthory István nádor (1519-25) közbenjárására szabadult, aminek megünneplésén fölháborodott budaiak megrohanták és kifosztották a házát. Werbőczivel is elhitette, hogy rendezni tudja a kincstár helyzetét. VII. elején a hatvani ogy-en a Fuggerek bérelte rézbányákat átadták ~nek, hogy a kincstár jövedelmét gyarapítsa. Vsz. alkincstárnokká tették, mert tagja volt az országtanácsnak. Megszerezte a budai, később a pozsonyi harmincadot (Lajos ezzel törlesztette 1500 Ft adósságát). 1526: a Pétervárad (Szerém vm.) fölmentésére induló sereg fölszerelésére 10.000 Ft kölcsönt adott a kir-nak. A rákosi ogy-en leleplezte több országnagy és a Fugger-ház cselszövéseit. Zsidó források szerint halála előtt visszatért a zsidó hitre. 88

Kohn Sámuel: A zsidók tört. Mo-on a legrégibb időktől a mohácsi vészig. Bp., 1884. - Fógel 1917:152. - M. zsidó lex. 1929:845.