🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerelemhegyi
következő 🡲

Szerelemhegyi Tivadar (Csongrád, Csongrád vm., 1857.-Bp., 1942. okt. 24., tem. n.): főgimnáziumi tanár. - 1880: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. A kiskunfélegyházi r.k. gimn, 1887-1908 k. nyugdíjazásáig a bpi II. ker. egy. kir. kat. főgimn. és a Ferenc József Nevelőint. tanára. - M: A róm. nemzeti irod. tört. A gimn. felsőbb oszt. sz. Teuffel és Bender nyomán. Bp., 1886. (2. jav. kiad. 1887) - Tárgymutató a Bpi Tanáregylet Közlönye egyetlen és az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye I-XX. évf-hoz. Uo., 1888. (Melléklet a folyóir. 1888/89. 4. füzetéhez) - A Balassa-halom. Elb. a tör. hódítás korából. Uo., 1891. - Gör. állami régiségek, a gimn. 5. o. sz. Uo., 1891. (Középisk. Kv-ek Tára II.) - Gör. hitéleti és magán régiségek és a gör. műv. tört., a gimn. 6. o. sz. Uo., 1891. (Uaz V.) - Praeparatio Livius XXI., XXII. kv-éhez. 1-4. füz. Uo., 1891. (Latin praeparatiók 1., 6., 9.) - A legfőbb jóról és a legfőbb rosszról. Írta Cicero, M. Tullius. Ford. Uo., 1893. (Róm. remekírók m. ford. 50.) - A királyért. Tört. elb. Pozsony, 1893. (Hazafias Kvtár 7.) (2. kiad. Uo., 1907) [A Becsület és hűség c. köt-ben is] - A fekete sereg pusztulása. Tört. elb. Uo., 1894. (Uaz 16.) (2. kiad. 1906.) [Az Ágyúdörgés között c. köt-ben is, Uo., 1895] - Római királymondák. Az ifj. sz. Uo., (1898) (Ifj. kvtár 6.) - A győri vaskakas. Elb. a győri hódítás korából. Bp., 1904. 88

Felsmann 1885:29. - Szinnyei XIII:819. - Kir. egy. főgimn. értes. 1907:16. - P. Hírl. 1942. X. 22. - Irodt. 1943:1. sz. (G. P.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)