🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepessy
következő 🡲

Szepessy Ignác   →Szepesy Ignác

Szepessy Lajos (1855.-Kömlő, 1917. nov. 4.): plébános, író. - 1878: pappá szent. 1904: erdőkövesdi plnosként felsőhevesi esp., 1910: Kömlőn plnosh. - Szinnyei József szerint az alábbi művek szerzője Szécsi Ignác, aki 1908 k. Kömlőn (Heves vm.) volt lelkipásztor; ha értesülése helytálló, akkor a szerző ~. - M: Vándorlók vezércsillaga. A lourdesi szűz Mária tisztelete. Versben. Mezőkövesd, (1898) (H.n., 1906, Eger, é.n.) (Vándorok vezércsillaga. Uo., 1916) (Világhírű vándorok vezércsillaga, Lourdesi Mária búcsúja arany kilenced. Mezőkövesd, 1940). - Tiszta szeplőtelen fogantatás. (Lourdes-i ájtatosság) Versben. Eger, 1896. - Lelki füzér koszorúja. Versben. Eger, 1901. - Szt rózsafüzér kincstára. Legújabb, legnemesebb és legékesebb énekek és imák. Új kiad. Uo., é.n. - Örökké világító lourdi arany kincs. Versben. Bp., 1904. (3. kiad. 1906) - Egek gyöngye. Máriapócsi szt kép siralma. Eger, é.n. (és H. és ny.n.) [1906]. - Illatozó rózsás kis kert, melyből minden édeség kel. Bp., é.n. - Az igaz jó hívő buzgó ker. kat-ok sz. készült lourdesi ájtatosság. Összeáll. Eger. (é.n.) (Uo., 1939, 1943) - Szentháromság kincse. Neked való ima-énekes könyvecske. Bp., (é. n.) - Örökre világító lurdi aranykincs. 4. kiad. Bp., 1909. (6. kiad. 1915) (Kaposvár, 1927) - A legszebb gyógyító balzsam. Jézus, Mária szíve az oltári sztségben. Ki szereti Szt Józsefet? Eger, 1913. - Mennyei égi kincstár. Szűz Mária öröme gyertyákkal virágzott koszorú. Uo., 1913. - Buzgóság hajnalcsillaga. Ének- és imafüz. a vh. idején. Bp., 1916. - Álnevei: Szécsi Ignác; Szécsi Kömlői Ignác (Az igaz jó hívő...) 88

Mo-i papság egyetemes évkv-e és névtára 1904:297; 1909/10:299. - Szinnyei XIII:530. (s.v. Szécsi Ignác) - Schem. Agr. 1918:188. - Petrik 1901/10. II. Bp., Uo., 1928. (s.v. Szécsi Ignác) [Lelki füzérkoronája]

Szepessy László (Dombóvár, Tolna vm., 1880. szept. 9.-Doberdo, Olaszo., 1915. aug. 1.): tanár. - A gimn. 1-3. oszt-át Kaposvárt, a 4-8. oszt-t Pécsett (az 5-8. oszt-t mint ciszt. szeminarista) minden oszt-ban ösztöndíjasként végezte. Éretts. után kilépett a papnev-ből és a bpi tudegy-en a tanári szakot 1904: ösztöndíjjal végezte. Főhadnagyként az olasz harctéren hősi halált halt. - M: ~ költeményei. Bp., 1902. (Két kiad.) - Csalogánydalok. Uo., [1903] - A vitéz huszár. Költői elb. Uo., 1904. (Népiratkák 228.) - Hazafias Mária dalok. Uo., 1907. - Hit és haza. Szavalókv. Uo., 1908. [E köt. legelső verse a Szt Erzsébet c. legenda, mely a kölni virágjáték-világverseny pályázatán az 1. díjat nyerte] - Liliomok Lilioma. Mária dalok kv-e. Uo., 1909. - Katonaversek. Harctéri dalok, nóták, elb. költ-ek. Uo., 1914. - Virágos vonattól a vörös keresztig. Harci dalok és nóták. Uo., 1914. - Lakodalmi köszöntőversek. Bev. Streicher József. Uo., 1915. (Népiratkák 297.) - Csóka Józsi nótáskv-e. ~ verseire. Bp., é.n. - Bpen 1906. XII. 7-1907. VIII: a Kis Pajtás képes gyermeklap fel. szerk-je. 88

Szinnyei XIII:790. [a Dombóvár és Vidéke szerk-je - ennek nyomát nem találni] - Várdai Béla: Katolicizmus és irod. Bp., 1921.

Szepessy Miksa Ferenc, OPraem (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1805. máj. 2.-Kiskapos, 1870. nov. 7.): igazgató, tanár. - Jászón 1826. IX. 19: lépett a r-be, 1830. VII. 25: szerz. fog-at tett, 1831. III. 28: pappá szent. 1829: Rozsnyón tanár, 1833: Kassán konviktusi felügy., 1835: Rozsnyón, 1842: Kassán tanár, 1847: ig. 1854: Leleszen konventi tag és Kiskaposon h. plnos. - M: Dalkoszorú, melyet mélt. krasznahorkai és csikszentkirályi gr. Andrássy György úrnak, midőn tek. Gömör és Kis-Hont t. e. vm-k főispáni székébe igtattatnék, a rozsnyói kir. gimn. hő tisztelete jeléül Kisasszonyhava 1-ső napján 1838. fűzött. (Rozsnyó, 1838) - Dalkoszorú, melyet mélt. nyitraivánkai Vitéz János úrnak tek. Abaújvm. főispán h-i székébe való beiktatása ünnepélyén tiszt. fűzött a kassai kir. főgimn. tanártestülete. Kassa, 1845. 88

Stefancsik-Kovács 1978:322. (kz.)