🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepesség
következő 🡲

Szepesség (lat. Scepus, ném. Zips, szl. Spis): a Magas-Tátrától délkeletre fekvő medence Liptótól a Branyiszkói-hágóig. Folyói a Poprád, a Hernád és a Dunajec. - A feudalizmus idején a ~ 3 részből állt: a →szepesi tízlándzsások kerülete („kismegye”), a nemesi vm., a „nagymegye” és a →szepesi szász városok. - A ~ m. lakossága fokozatosan beolvadt a ném. és a beköltöző szláv lakosságba, É-i részén a lengy-ek (gorálok) száma is növekedett. A 17/18. sz. pestisjárványokban részben kipusztult m. lakossága a 19. sz: a városokban növekedett. Az 1920. VI. 4-i →trianoni béke 13 falu (Bélakorompa, Dercsény, Frigyesvágása, Újbéla, Szentmindszent, Alsólápos, Felsőlápos, Kislápos, Nedec, Feketebérc, Répásfalu, Szepesgyörke, Újterebes) kivételével (melyeket Lengyo. kapott) a ~et Csehszlovákiának adta. Az I. vh. után részben az elmenekült m-ok helyére nagyméretű szl. betelepülés kezdődött. A II. vh. után a szászok (németek) nagy részét kitelepítették, lakásaik egy részét cigányok foglalták el. A ~ ma gazd-ilag alig fejlődő ter., főként turistaforgalomból él. - A 14. sz. ~i →faszobrászat legfontosabb művei az „öblös” és a „vonalas” stílus emlékei között sorakoznak. Mindkét csoport, akárcsak a velük egy időben született →szlatvini Madonna, a fr. művészet jelentős ösztönző szerepét bizonyítja. Kevesebb faragványunk utal az É-i, ÉK-i művészetekkel szövődött kapcsolatokra. 88-**

Szepesvm. Tört. Társ. évkv-ei 1885-1914. - Hradszky József: Szepesvm. a mohácsi vész előtt. Szepesváralja, 1888. - Sváby Frigyes: A régi vm. Lőcse, 1889. - Hradszky József: Szepesi tízlándzsások széke. Lőcse, 1895. -: A 24 kir. plnos testvérülete s a reformáció Szepesben. Miskolc, 1895. - Demkó Károly: A szepesi szászok ősi jogélete. Lőcse, 1896. - Münnich Sándor: Szepes őskora. Uo., 1896. - Pirhalla 1899. - Divald Kornél: Szepes vm. műv. emlékei. 1-3. köt. Bp., 1905-07. - Illyefalvi Lajos: A Lengyo-nak elzálogosított 13 szepesi város tört. Makó, 1907. - Bruckner György: A szepesi szász nép. Bp., 1913. -: A ~ népe. Uo., 1922. -: A reformáció és ellenreformáció tört. a ~ben 1520-1745. Uo., 1922. - ~. Emlékkv. Uo., 1926. - Divéky Adorján: A Lengyo-nak elzálogosított 16 szepesi város visszacsatolása. Bp., 1929. - Hajnóczi Rezső: A szepesi bányavárosok tört. Uo., 1931. - Radocsay 1967.