Magyar Katolikus Lexikon > S > Szentkirályi


Szentkirályi (1907?-ig Waldinger) István (Bakonyszentlászló, Veszprém vm., 1872. aug. 18.-Pécs, 1944. jan. 21.): teológiai tanár, könyvtárőr. - Csurgón és a pécsi ciszt. gimn-ban tanult, a pécsi kisszem. növendékeként 1891: éretts., a teol-t Innsbruckban végezte, 1895. VI. 29: pappá szent. Bükkösön, Nádasdon kp., 1898. IX: teol. tanár, 1899-1906: ny. r. tanár, 1924. III: szegyh. tb. knk. 1927: az Erzsébet Tudegy-nek haszonélvezetre átengedett ppi kvtár ppi kormánybiztosa, 1934: a teol. főisk. igazgatóh-e. 1936. VII: mentesítették a tanítástól, csak a szentírási héb. nyelvi gyakorlatot vez. 1936. XII. 31: p. prel. - Szentírástannal s a pécsi ppség múltjával foglalkozott. - Cikkei: Pécs-Baranyam. Múz. Egyes. Értes. (1908:2. sz. Népszokások Aprószentek napján; 3. sz. Lőcs egyházi birtok volt? A régibb m. királyok közül kik látogatták meg Pécs városát?; 1910:3. sz. Remeteélet a Jakabhegyen a 18. sz-ban; 4. sz. A pécsi szem. első éveiből; 1911:1. sz. M. pálosok és a Jakabhegy; 2. sz. Missale Quinque Ecclesiense; 3. sz. Egy tört. munka műhelyéből; 4. sz. A szabadszentkirályiak nemessége; 1912:3. sz. A jakabhegyi remeteház alapszabályai. 4. sz. Jegyzetek a Jakabhegy és Szentkut tört-éhez. 1913:2. sz. A Jakabhegyi remeték felvételi szertartása, A bicsérdiek nemesi kiváltsága; 3. sz. Főpapi jelvények használati joga és a pécsi kápt.; 4. sz. Remeték a pécsi egyhm. ter-én; 4. sz. A máriagyűdi zárda tört-éből; 1914:1. sz. A pécsi szem. multjából 1760-1770; 2. sz. Pécs iskolái az 1774. évben; 3. sz. Régi szem. konkurzusok. A pécsi szegyh. aggregációjához. A püspöknádasdi plébtp. felszentelése. Régi hadi hírek. [Klimo György levelei az 1769-74 es török-orosz háborúról és az orosz veszedelemről], Szigetvár multjából. Régi szerzetesek; 1916:1/2. sz. A csatári pálos monostor, A pécsi jezsuita rház feloszlatása az 1773. évben. Utazás Pozsonytól Pécsig 1771. évben. Klimó pp. Szt István jobbkezéről [1771]. A kápt. úriszék multjából. Régi theol. tanárok [18. sz. végén]. Mátai Visa János knk. sérelmei és azok orvoslása (1700); 3/4. sz. Zavargások a siklósi szerbek kegyképe körül. A jakabhegyi remeteház lakói 1767. évben. Római kispapok hazaérkezése Pécsre 1763-ban; 1917:1-4. sz. Garabonciásper Pécsett [1752]. Az első leánynev. int. Pécsett 1743-1782. Háborus ájtatosság hajdan [1778]. Klimó pp. irodalompártolása [1760]. A pécsi ppség érs. jelvények használatának első ünnepélye [1755]. Testőrségre pályázó Pécsről 1763-ban [Horváth Krisztina levele Klimo Györgyhöz Pavics Ferdinánd ügyében]; 1928/29:1. sz. Berényi Zsigmond gr. pécsi pp. rokonsága. A pécsi nagy harang felirata; 2/3. sz. A Xavér kpna toronyórája; 4. sz. Eset a régi céhvilágból [1751]. Buck építész pecsétje. A pécsi kórház alapítása [1731]. Adatok az ürögi monostorhoz [1342, 1393]; 1930:1-4. sz. Mose a szigetvári erődben. A szegyh. első zenekara [1712]); Dunántúl (1931. IV. 5: A pécsi ppi kvtár első évei); Majorossy Imre Múz. értes. (1942:30. Baranya első főispánja a hódoltság után [gr. trakostyáni Draskovics Iván 1689-től]) - M: A pécsi Notre Dame nőzárda és iskolái. Pécs, 1908. - A jakabhegyi remeteház és kvtára. Uo., 1934. - Kz-ban a ppi kvtárban: Szentírástani tanulm-ok; A pécsi ppség múltja (ppség, kápt., papság); Szeminárium, isk-k, int-ek, szeretetházak stb. múltja a pécsi egyhm-ben. T.E.-88

Szabó 1940:913. - Schem. Qu. 1943:165. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szentkirályi Márton Béla, OSB (Kerkaszentkirály, Zala vm., 1891. márc. 9.-Pannonhalma, 1965. aug. 7.): gimnáziumi tanár. - 1909. VIII. 6: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en 1916: lat-tört. szakot végzett. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Kőszegen gimn. tanár, 1919-21: házgondnok is. 1921: Pannonhalmán házgondnok, 1928: Esztergomban gimn. tanár, 1930-31: házgondnok is, 1931: Sopronban 1934: Pápán, 1939: Komáromban, 1944: Kőszegen gimn. tanár, 1946: Zalaapátin gazd. vez., 1947: Pannonhalmán gimn. tanár, 1948: kertfelügyelő, 1950: nyugdíjas. - Sztbeszédei: Szt Gellért (1917/18), írása: kőszegi bencés gimn. értes. (1920/21: Nekrológ Grubics Lászlóról). 88

Balogh 1941:70. - PN 1987:160. (1224.)

Szentkirályi Pál (Cleveland, Oh., USA, 1964. febr. 19.-): gépészmérnök, cserkészvezető. - 1956. XII: az USA-ba menekült szülők gyermeke. Cleveland-ben tanult, gépkocsi tervező. A Külf. M. Cserkészszöv. Bessenyei György, majd a 14. sz. Görgey Artúr cserkészcsapatának tagja. 1978: kiscserkész vez., 1982: segédtiszt, 1985: cserkésztiszt. Csapatánál rajvez., majd h. csapatparancsnok. Részt vett a vezetőképzésben, akadályversenyek szervezésében és a regös-cserkész munkában. 1991: az eibisbergi cserkésztiszti táborban, ahol 85 mo-i cserkészvezetőt képeztek ki, h. táborparancsnok. 1991-: a Külf. M. Cserkészszöv. fiúcserkész vez. tisztje. Felesége m. cserkésztiszt. Bo.J.-Fe.Má.

Szentkirályi Teréz, SJC (Mezőkoh, Torda-Aranyos vm., 1884. máj. 23.-Kolozsvár, Ro., 1966. okt. 15.): szerzetesnő. - Apja Géza r.k. mérnök, földbirtokos, anyja Kirtsch Lujza r.k. htb. 4 polgári után Ward-kollégiumot végzett. 1919. XI. 19: Dunavarsányban lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1921. I. 1: Dunavarsányban tette. Birtokai miatt visszament Erdélybe, 1935: visszatért. - 1936: Mezőkövesden, 1942: Kolozsvárt főnöknő, alapító tag. r.k.