🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Margit Kör
következő 🡲

Szent Margit Kör, Katolikus Egyetemi és Főiskolai Nőhallgatók Szent Margit Köre, Bp., 1906-1948?: A katolikus nőhallgatók összefogására, hitéletének fejlesztésére, tud. továbbképzésére alapította →Farkas Edit. Évenként V: és X: zarándoklatot tartott védősztje kpnájához. Tud. előadásokat rendeztek, kvtárát és olvasótermét egész nap nyitva tartották, a tanév minden szombatján este 6-8 órakor klubdélutánt, gyakran kirándulásokat rendeztek, a rászorulóknak segélyeket adtak, a segélyalap gyarapítására évenként II. 6: megrendezték a Margit-bált, Mikulás és karácsonyi ünnepélyt, batyu-teákat, stb. A tisztújítást X: tartották. Tagjai részt vettek az Euch. Körmenetben, a Kat. Nagygyűlésen, az Orsz. Kat. Nőszöv. gyűlésein, 1915-18: a Rokkant Alap javára rendezett gyűjtésekben, pl. 1915. IV. 20: füsttelen napot, XI. 22, 1916. XI. 23: hangversenyt rendeztek a sebesültek javára, - 1927: egyh. eln. →Pataky Arnold egy. tanár, szenior eln. Friedrich Sára, üv. eln. Kozma Magda, aleln. Grőger Lujza, Jármay Edit, Nagy Margit, főtitkár: Bencze Júlia, titkár: Kónyi Mária, főpénztáros: Kazay Ilona. Társköre létezett a debreceni és a szegedi egy-en. - Székhelye: Bp., IV. Ferenciek tere 7.  88

Bpi Hírlap 1915. IV. 20., XI. 18. - Akadémia 1922. IX. (Kat. körök) - MKA 1929:726. - Dobrovits 1937:123. - Viczián 2002.