🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának felolvasásai (értekezései)
következő 🡲

Szent István Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának felolvasásai (értekezései), Bp., 1918-1944: székfoglalók és előadások füzetsorozata. - Szerk. 1918-24: →Vargha Damján, 1929: →Várdai Béla, 1941-44: →Pitroff Pál. - Füzetei: I. 1. Kőrösi Albin: Cervantes élete és művei. (A költő egyetlen hiteles arcképével) 1918. - I. 2. Erdősi Károly: M. könyvtermelés és világkönyvtermelés. - I. 3. Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalógus Sanctorum. 1923. - I. 4. Szinnyei Ferenc: Kemény Zsigmond munkássága a szabharcig. 1924. - I. 5. Zlinszky Aladár: Klasszicizmus és romanticizmus. 1924. - I. (6!) 4. György Lajos: Egy kk. Sibylla-vers régi m. irod-unkban. 1929. - I. 7. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irod-unkban. 1941. - I. 8. Vargha Damján: A clairvauxi Szt Bernátnak tulajdonított „A jó élet módjáról” c. mű a m. kódexirod-ban. 1943. - I. 9. Baránszky Jób László: Líránk formanyelve a nyugatos nemzedék után. 1944. T.E.