🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre Kör
következő 🡲

Szent Imre Kör, Katolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent Imre Köre, Bp., 1888. jan. 28.-1946?: Zichy János gr., Steiner Fülöp és 10 ifjú alapította Szt Imre Önképző Egylet néven, az egyetemi polgárok katolikus elméleti és gyakorlati képzését, katolikus öntudatra ébresztését és nevelését tekintve céljának. Alapszabályait 1889. III. 9: hagyták jóvá (BM 15.902/VII. sz.), mely után IV. 9: 49 taggal megalakult. Első tanárelnöke →Breznay Béla egy. tanár. - Jelszava: Vallás, haza, tudomány. Vallásos jellege évenkénti lelkigyakorlatokban, a Szt Imre-nap megünneplésében mutatkozott meg. Tagjai testületileg vettek részt az Egyh. hazafias (rendszerint az uralkodóház tisztelete jegyében folyó) megmozdulásain. A köri munkát szakosztályokban (fil., jogi és tört., termtud., ének-zenei) végezték. Segítő bizottsága az ifjak anyagi gondjain (tandíj, étkezés, tanszerek, ruházkodás, stb) próbált segíteni (pl. az évente rendezett Imre-bál bevételét segélyekre költötték). Az egyházpol. harcok idején pol. erővé, az Egyh. támogatására szervezett tüntetések kezdeményező erejévé lett. A szabadkőműves befolyás ellensúlyozására 1900. V. 30: emlékiratot küldtek a VKM-nek a kereszt egyetemi tantermekben való kifüggesztése ügyében (→kereszt mozgalom), amit 1901. II. a VKM elutasított ugyan, az egy. hallg-k III. 18: azt mégis megtették. Mozgalmuk ellenhatására megalakították a prot. diákszervezeteket (1901. X. 6: Bethlen Gábor Kör, stb.). Tagjaik elsősorban a Pesti és (1908 u.) a Budai Szt Imre Kollégium diákjaiból kerültek ki. - Kolozsvárt, Kassán és Pécsett is megalakították a ~t. A kitört háború miatt 1915. II. 4: az Egy. Tanács fölfüggesztette a ~ök működését, helyiségeit általában hadi célokra vették igénybe, pl. a Kassai ~ben 1914. IX: 2 szobás hadikórházat rendeztek be, ahol állandóan 10-15 sebesültet ápoltak, 1 év alatt kb. 100-an gyógyultan távoztak. 1917: Segítő Bizottságot szerveztek és segélyalapot létesítettek a diáknyomor enyhítésére. 1918. V: kezdeményezőként az Alkotmány c. napilappal együtt részt vettek a harcterekről tanulm. szabadságra hazatért katonadiákok megsegítésére indított →Pro juventute catholica akcióban, 1918. XI. 22: az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Keresztényszociális Szabadszervezete megalakításában, XII. 1: az Egyetemi Kör elnöke, Antal István szervezte →Piros-Fehér-Zöld Blokk gyűlésein és tüntetésein, mellyel megszüntették az addigi galileista befolyást. 1919. III. 24: a Közokt. Népbiztosság rendelete az összes diákegyes-et föloszlatta, XII. 17: kezdte újra működését. 1921/22: félárú vasúti jegyet adtak 500 hallg-nak; egész nap nyitva tartó klubtermében újságokat, kvtárat és billiárdot használhattak. Egyh. eln. 1928: →Tóth Tihamér egy. tanár, világi eln. Haász Aladár min. osztálytan., ifj. eln. Ferenczy Károly, főtitkár: Géczy I. László. Féléves tagdíj 2 P. Székhelye: IV. Ferenciek tere 7. - Kiadványai:

A ~ almanachja 1894/95, 1900/01, 1907. Bp., 1895-1907. - A ~ termtud. szako. almanachja az 1902/03-1904/05. évre. Veszprém, 1905. - Pro Iuventute Catholica. Szent Imre Kör. 1924/25-1944. 16 db. Rákospalota, 1925-44. - Lapjai: Keresztény Magyar Ifjúság (1903-08), Krampusz (1908-47), UPOSZ (1922-47), Magyar Út (1927), UPOSZ Magazin (1929, 1931), Karnevál (1930), Tavaszi Gólyahír (1931), Budai Kollégista (1934-35), Szt Imre Báli Hírlap (1935). 88

A Szt Imre Önképző Egylet almanachja. 1894/95. évről. Bp., 1895:17. (Lengyel Zoltán: Az egylet múltjáról) - Egyetemi Lapok 1915. VIII. 31. - Alkotmány 1918. V. 23. - Akadémia 1922. IX. (Kat. körök) - Apponyi Albert-Wolkenberg Alajos: A m. kath. ifj. feladatai. ~ szózata az ifj-hoz. Bp., 1925. - Szt Imre Collegium 1900-1925. Uo., 1925. - MKA 1928:568. - A Szt Imre Főisk. Internátus Egyes. alapszabályai. Bp., 1942. - A Szt Imre koll-okat fenntartó Szt Imre Főisk. Internátus Egyes. 1935/36-1942/43. évi jelentése. (6 db) Összeáll. Tiefenthaler József. Uo., 1937-44. - Viczián 1978, 1995, 2002.