🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szendy
következő 🡲

Szendy László (Szombathely, Vas vm., 1896. jan. 6.-Szombathely, 1969. szept. 7.): plébános. - A teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1918. VI. 13: pappá szent., 1923: hittud. dr-rá avatták. 1918. VI. 24: Nagyszentmihályon kp., 1919. III-1920. VI: a ppi el. isk. hitokt-ja, 1920: Kisunyomban ideigl. adm., VII. 2: a szeminárium biblikus tanára és prefektusa. 1923: ppi titkár, 1925. VIII. 1: teol. tanár, 1925-27: elöljáró is, 1929-30: ppi biztosként megszervezte a kámoni és gyöngyösszöllősi lelkészséget. 1931-32: h. vicerektor is, 1933: az AC egyhm. ig-ja. 1934: a Vasvm. Cserkész Főtitkárság elnöke, a Felnőtt Lányok Mária-kongr. h. prézese. - A 48. sz. Rákóczi cserkészcsapat tagjaként lett cserkésztiszt. 1931: a szemin-ban alapította a 387. sz. Szily János cserkészcsapatot, amelynek 1945-ig parancsnoka; e csapat vezetőképző csapatként számos cserkészvezetőt képzett. 1932: a III. Szombathelyi Cserkészker. öregcserkész előadója. 1933: a gödöllői Jamboree-n a III. Altábor szórakoztatási vez-je; megkapta a „Fehér Szarvas” érmet. 1934: a Vasvm. Cserkész Főtitkárság eln. - 1937: szegyh. esp. plnos. 1952. I. 8: letartóztatták, 2 hónapig tartották fogva a kistarcsai internálótáborban. 1954: a Főv. Bíróság 'szervezkedés bűntette' vádjával 7 év börtönre ítélte. Közkegyelemmel szabadult, de pléb-ra nem kerülhetett vissza, a ppi kvtárban dolgozott és a ppségen lakott. 1956. X. 30: visszahelyezték a főpléb-ra. Hivatalát XI. 3: vette át, XI. 4: letartóztatták, a KGB Ungvárra hurcolta, XII. 14: szabadult. 1957. III. 13: ismét letartóztatták. A bíróság első fokon 2 és fél évi, a Legfelsőbb Bíróság másfél évi börtönre ítélte. 1958. IV. 7: a márianosztrai börtönből szabadult, Pannonhalmát jelölték ki kényszerlakhelyéül. A Vas m. bíróság 1991: minden korábbi elítélését semmisnek nyilvánította. - Írása: A szombathelyi egyhm. tört. 1777-1935. 2. köt. (Szombathely, 1929: Rendkívüli időkben a haza szolgálatában) - M: Szombathely tört. a vh-ig. + Pável Ágoston: A mai és a jövő Szombathely. Szombathely, 1928. - A XX. sz. ifjúsága a jamboree tükrében. Uo., 1929. (A Dunántúli Tanítók Lapja kvtára 6.) - A mi 10 évünk 1920-1930. A M. cserkészszöv. 3. kerülete jubil. emlékkv-e. Szerk. Uo., 1930. (benne: A zászló, a himnusz s a hősök kultusza Angliában) - Szombathely tört. Uo., 1930. - 387/Ö. Szily János cserkészcsapat göcseji mozgótábora. Közrebocsátja. Uo., 1936. - Hullanak a könnyek. Versek. Uo., 1939. - Kicsoda Jézus Krisztus? Bp., 1939. (Actio Catholica 61.) - Régi és új pogányság Krisztus ellen. + Népies vázlat. Bp., 1939. (uaz 62.) 88 - Bo.J.-Fe. Má.

Géfin II:369; III:402. (1276.) (pontatlan címleírásokkal!) - Pilinyi 1943:90. - Tóth 1948:91. - Szolg. 1969. 4:108. - Schem. Sab. 1972:212. - Székesegyházi Pléb. Értes. 1991:3. sz. (Gábriel Lajos: Dr. ~ apátplnos rehabilitálása) - Hetényi Varga I:385. - Diós 1999:210. (4789.)