🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szemes
következő 🡲

Szemes, Semetkóc, v. Sáros vm. (Šemetkovce, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm. bukóci esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Fatp-át 1752: Szt Mihály tiszt-ére szent. Kegyura 1880: gr. Szirmay Alfréd. Anyakönyvei 1753-tól. Anyanyelve 1880: rutén. **

Schem. Ep. 1903:76. - Divald 1999:286.

Szemes (1930-ig Szépacher) Ferenc, Jézus Szt Szívéről nev., Piar (Csanálos, Szatmár vm., 1908. dec. 19.-Bp., 1978. máj. 16.): gimnáziumi tanár. - Vácott 1928. VIII. 27: lépett a piar. r-be, 1932. IX. 11: ünn. fog-at tett. 1935. VI. 16: pappá szent. és mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1936: Vácott, 1941: Máramaroszigeten gimn. tanár. 1948. VI: az isk. államosítása és a r. föloszlatása után uo. kisegítő lelkész. 1952: letartóztatták, azzal a vádolták, hogy át akart szökni a SZU-ba! 1952-55: több helyen raboskodott, hosszabb ideig a Duna-Fekete-tenger-csatorna építésénél kényszermunkás. 1956-58: Máramarosszigeten, 1959: Alsóhomoródon (Szatmár m.) lelkész, 1968: Rónaszéken h. plnos. 1970: visszaköltözhetett Mo-ra. 1970: a kecskeméti piar. diákotthon kisegítő könyvelője. 1977: Bpen nyugdíjas. 88

Pilinyi 1943:261. - Koltai 1998:367. - Hetényi Varga 2002. II:600.

Szemes Imre, Őrangyalról nev., Piar (Dercsika, Pozsony vm., 1758. jan. 15.-Kalocsa, 1824. szept. 13.): tanár. - 1777. X. 28: Trencsénben lépett a r-be; 1780: Trencsénben, 1782: Nyitrán a nyelvtani oszt-ban tanított, 1783. VIII. 27: szerz. fog-at tett. 1783: Nyitrán, 1784: Pesten fil-t tanult. 1785: Szentgyörgyön, 1787: Pesten a nyelvtani o-ban tanított, 1788-90: a pesti tudegy-en teol. hallg., 1790. VI. 27: pappá szent. 1791: Tatán, 1796: Kisszebenben, 1801: Nyitrán, 1802: Pesten tanított, ahol egyh. szónoklataival ismertté lett. 1806-14: Kalocsán a szegyh. m. hitszónoka és a szem. teol. tanára, 1814: a pesti egy-en teol. dr. Kalocsán 1815: rektor, gimn. ig. és házfőn., 1818: vicerektor, 1821: a bibliamagyarázat, a bibliai régiségek és a K-i nyelvek tanára. - M: Isten parancsolattyának hirdetője hazánknak első királlya Szt István. (Egyh. beszéd) Pest, 1803. - Szabad királyi Pesth városának háladatos örvendező ünneplésén ... (Uaz) Uo., (1803) - A papi és világi rendnek, egymáshoz való köteleztetése ... (Uaz) Uo., 1804. - Kalocsai érs-nek birod-ához tartozó Lak nevezetű helységben ... , az ismét fel-épült tp. felszentelésekor tartatott prédikátzió... Kalocsa, 1808. - Paraenesis sacra habita ab..., dum cler. Joann. Sárkány Schol. Piar. alumnus... Uo., 1809. - Bollyári pusztán... fel-újjúlt tp. szentelésekor 1810. mindszent hav. 14. napján tartatott prédikátziója. Uo., 1810. - Lelki örvendezés ... Pest, 1813. - Halottas beszéd, mellyet Kollegrádi Gr. Kollonitz László... Kalocsai és bácsi egyh-ak érs-ének... halottas tisztelete alkalmatosságával ... mondott. Uo., 1817. - Halottas beszéd, ... Vrana István ... temettetése alkalmatosságával mondott. Uo., 1819. 88

Szinnyei XIII:684. - Koltai 1998:367. - Körmendi 2004:46.

Szemes (1938-ig Scheiling) József (Bp., 1914. jan. 13.-Kaposvár, 1997. okt. 6.): plébános. - A bpi bencés gimn-ban 1932: éretts., Fr. Egon néven bencés növ. A r-et elhagyta és 1934. I-1939. VI: a veszprémi egyhm. papnöv-eként Bpen teol. hallg. 1938. X. 30: pappá szent. 1939: Taszáron kp., 1940. VIII. 1: Veszprémben ppi udvari kp., 1942. VI. 15: dr-rá avatták. 1943. VI. 17: p. titkos kp., 1944. XII. 3: a Szt Margit pléb-n plnos és ppi titkár, 1945. X: az egyhm. fiúifjúság lelkésze, 1946: a Szt Margit-ereklye őre. 1948. XII. 4: a rendőrségre idézték, a távollétében tartott házkutatáskor a padlásán elrejtve pisztolyt „találtak”. 1948. XII. 30: Veszprémben Bock Pál bíró fegyverrejtegetés címén 4 hónapra ítélte, a hátralévő idő letöltését fölfüggesztették, de el kellett hagynia Veszprém vm-t. 1955. IX. 2: Somogyszobon, 1973. V. 29: Balatonkeresztúron plnosh. - M: A Szt László Társulat tört. 1861-1941. Veszprém, 1942. 88

Veszprémmegyei Újság 1948. XII. 12. (Fegyverrejtegetés miatt letartóztatták Mindszenty volt titkárát és hű csatlósát. Dr. Szemes újtelepi plébános bűnlajstroma) - Pfeiffer 1987:977. - Hetényi Varga I:461. Arck. - Somorjai 1993:143. (eredeti neve itt Scheuling; Dri ért.: A Szt László Társulat tört. Lonovics József és Peitlet Antal elnöksége alatt 1861-1877. Bp., 1939) - Diós 1999:210. (4773.)