🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szekeres
következő 🡲

Szekeres Bónis Ferenc, OSB (Moson, Moson vm., 1878. aug. 5.-Bp., 1959. jún. 11.): gimnáziumi tanár, apát. - 1896. VIII. 9: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en ném-lat. szakot végzett, 1901. VI. 2: ünn. fog-at tett, VIII. 24: pappá szent. Pápán gimn. tanár, 1906-08: házgondnok is, 1908: Sopronban gimn. tanár és házgondnok, 1910: Esztergomban, 1914: Győrött gimn. tanár. 1915: Csanakfalun lelkész, megszervezte az Első M. Népművelődési Otthont, melynek vez-je, ezzel kezdődött a m. falusi népfőisk. okt. 1930: Bpen gimn. tanár, 1932-ig házgondnok is, 1941: Balatonfüreden fürdőkormányzó, 1946. II: Pannonhalmán alperjel, VI: Zalaapátiban apát, 1950-től Bpen rokonainál élt. - Írásai: Pápai bencés gimn. értes. (1902/03: Gruber A. Károly élete és művei), Esztergomi bencés gimn. értes. (1911/12: Nekrológ Takács Gedeonról; 1912/13: Neveléstani gondolatok az otthon és az isk. viszonyáról), Bpi bencés gimn. értes. (1931/32: A félinternátusról) 88

Kerkápoly 1930:1032. Arck. - Balogh 1941:69. - PN 1987:144. (1103.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szekeres Fábián János, OCist (Gádor, Bács-Bodrog vm., 1884. jan. 15.-Városlőd, 1863. nov. 17.): gimnáziumi tanár. - 1902. VIII. 14: lépett a r-be, 1908. VI. 25: szerz. fog-at tett, VII. 2: pappá szent., a bpi Tudegy-en ném-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1908-10: Baján, 1910-11: Pécsett, 1911-14: Baján tanár, 1914-15: Zircen újoncmester, 1915-17: Egerben gyóntató, 1917-18: elöljáró, 1918-19: tanár, 1919-25: Baján, 1925-27: Székesfehérvárt, 1927-33: Egerben tanár, 1933-: Porván plnos. - Cikkei: Kat. Szle, M. Kultúra. 88

Kalmár 1910:4. - Barthos-Csetri 1924/25:17. - Barthos-Csetri-Luttor 1929:63, 184. - Szeghalmy 1937:843. - Schem Cist. 1942:244. (39.) - Diós 1999:209. (4726.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szekeres Frigyes Ödön, OPraem (Rozsnyó, Gömör és Kishont vm., 1856. nov. 16.-Jászó, 1920. szept. 23.): tanár, jószágkormányzó. - 1875. X. 17: lépett a jászói prem r-be, 1880. I. 1: fog-at tett, VI. 17: pappá szent. 1878-97: Kassán főgimn. termrajz-vegytan szakos tanár, 1897-: Jászón jószágkormányzó és levtáros. A Felsőmo-i Múz. alapító és Abaúj vm. tvhat. biz. tagja. - Cikkei: Nyitrai Közl. (1876: Egy kis gyűrű tört-e 1-4 r.), Tata-Tóvárosi Híradó (1881: Beszély 1-3. r., Gyermekkori képeim), Abaúj-Kassai Közl. (1883: aszódi és tótgyürki Tóth Róbert, nekr.), Felvidéki Közl. (1883: K-indiai tárgyak Kassán), Kassai főgimn. értes. (1883:1. Az ecetsav és fontosabb vegyületei; 1887: A rovargyűjtésről tanítványaimnak; 1890: A növénygyűjtésről tanítványaimnak), Kassai Szle (1891. Kosztka Viktor Vince, nekr.), Felsőmo-i Múz. Egylet évkv-e (IV:83. Kassa vidékének umbelliferái; VI:40. A múz. természetrajzi oszt-ából) - M: A növénygyűjtő. Gyakorlati útmutató a tanulók részére. Kassa, 1891. (2. kiad. 1916) - A rovargyűjtő. Gyakorlati útmutató a tanulók részére. Uo., 1891. 88

Felsmann 1885:65. - Szinnyei XIII:612. - Stefancsik-Kovács 1978:317. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szekeres János (Murányalja, Gömör vm., 1819. máj. 9.-Rozsnyó, 1900. márc. 26.): választott püspök. - Rozsnyón tanult, 1835: novic. Jászón, 1836: az egri akad. hallg-ja, 1838: teol. Rozsnyón, ahol 1842. VII. 3: pappá szent. Tornán és Rozsnyón kp., 1847: a ppi líceum tanára, 1854: ig-h. -1860: rozsnyói knk. s a szem. rektora, 1867: meszesi c. apát, 1871: ismét a líceum igazgatóh-e, 1884: nagyprép., 1892: serviai vál. pp., az egyhm. isk. felügy-je. 1895: kápt. helynök, 1897. VI. 20: ált. helynök. - M: Beszéd, melyet... a történettani szék elfoglalása alkalmával, böjtmás hava 1-én 1847. a rozsnyói ppi feltanodában mondott. Rozsnyó (Kiad. Hollák Imre a Rozsnyói Töredékekben) - Utóda a serviai c-en 1902: Mohl Antal. T.E.

Schem. Ros. 1897:102; 1901:33. - Szinnyei XIII:612.

Szekeres Margit, nagyszandai (Temesvár, Temes vm., 1875. jan. 13.-Bp., 1940. febr. 7.): polgári iskolai tanárnő. - Rozsnyón és a bpi VI. ker. áll. polg. felsőbb leánytanítónő int-ben tanult, nyelv és tört. szakos okl-et szerzett. Képesítése után a bpi áll. felsőbb leányisk-ban tanított. Nyugdíjaztatása után, 1921: bérházban 8 o-os magán leánylíceumot (V. Kálmán u. 22.), majd leánygimn-ot nyitott. - Írásai: Pallas nagy lex. (a világtört. rész munk.), M. Ifj. Vöröskereszt (1938/39). - M: Egy igaz történet. Bp., 1892. - Csillagocska. Uo., 1913. - A csodák idejéből. Elb. Uo., [1914] (Népiratkák 291.) - Fodor Veron lakodalma. Uo., 1914. - Emléklapok ~ Felső Leányiskolájának ünnepeiről. I. [Szerk.] Uo., 1921. - ~ felsőbb leányisk. 1921/22-1926/27. értes. 6 db. Közzétette. Uo., 1922-27. - Fogadalom. + Pásztor József: Az árvák. + Sándor Pál: A Királyhágó alatt. Uo., 1928. (Hazafias színpad. 4. sorozat. 3 egyfelvonásos ifj. és műkedvelő előadásokra) - ~ (nyilvános jogú magán) leánylíc. 1927/28-1934/35. értes. 8 db. Közzétette. Uo., 1928-35. - Mit akar az Ifj. Vöröskereszt? (Jelenet) + Jelenetek műsoros előadásokra. + Sörös Miklós: A bacillusok nagygyűlése. Hangjáték. Bp., 1935. (A M. Ifj. Vöröskererszt színdarabjai 17.) - Hangátvitel a kuruc világból. [Jelenetek] + Sugár Béla: A mi kis urunk. + Tábori Piroska: Tavaszi tüzek. Uo., 1935. (Uaz 18.) - Anyánk + Tobisch Irén: Örömünnep. + Nagy Méda: Az anya szíve. + Madarak beszéde. Írta M. L. + Magyar Zsuzsa: Babavásár. [Színdarabok] Bp., 1936. (Uaz 20-21.) - ~ nyilvános jogú magán leánygimn. 1935/36-1938/39. értes. 4 db. Közzétette. Uo., 1936-39. 88

Pallas XV:526. - Szinnyei XIII:614. - Kalmár 1907:34; 1910:39. - Barthos-Csetri 1925:43. - Barhos-Csetri-Luttor 1929:30; 1931:65. (*1874) - Jámbor 1936: 68; 1938:66. (*1874) - Magyarország 1940. II. 8. - ~ nyilvános jogú magán leánygimn. évkv-e. Bp., 1940:7. (Dési Gézáné) - Újs. 1940. II. 9. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szekeres Terézia Medárda, DNAK (Bánokszentgyörgy, Zala vm., 1879. febr. 2.-Piliscsaba, 1967. jún. 24.): szerzetesnő. - 1914. III. 18: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1915. III. 25: első, 1918. III. 25: örök fog-át uo. tette. A kertben és a házt-ban dolg. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után rokonai fogadták be, akiket elkísért a hortobágyi kitelepítésbe. Utolsó éveit a piliscsabai szoc. otthonban töltötte. r.k.

Szekeres Verona Anna, ANK (Hármasmalom, Zala vm., 1911. nov. 22.-Eger, 1970. aug. 25.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1937. I. 5: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1938. VIII. 15: első, 1944. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.